Mycket svårt att vinna mot myndigheten

2012-11-18 23:00 Birgitta Ländin  

Den som får nej av Försäkringskassan får nästan regelmässigt nej även i högre instanser. Det visar Arbetarskydds genomgång av årets ärenden i kammarrätterna.

Bara en av 33 får sitt beslut ändrat i ­Försäkringskassans egen överprövning. Även nästa instans, förvaltningsrätterna, går i de flesta fall på Försäkringskassans linje. Den klagande som sen vill gå vidare måste få ett prövningstillstånd i kammarrätten, som bara ska bevilja det om något formellt fel har begåtts vid handläggningen eller om det är feldömt.

– Men Försäkringskassan beviljas alltid prövningstillstånd. Det är märkligt, men så fungerar det i kammarrätterna, säger Mattias af Malmborg, på LO-TCO Rättsskydd.

Försäkringskassan överklagar när den anser att den som har fått rätt i förvaltningsrätten inte borde ha fått det. Vid Arbetarskydds genomgång av ärenden 2012 fann vi inte ett enda fall där Försäkringskassan fått nej till prövningstillstånd, men statistiken är delvis bristfällig.

På Kammarrätten i Sundsvall säger kammarrättsrådet Erik Lovén att det visst förekommer att kassan får nej. Men att det också är högst förklarligt att de oftare beviljas prövning.

– Det här är ju en tvåpartsprocess där den enskilde är amatör och Försäkringskassan har mycket egen specialistkompetens, säger Erik Lovén.

Mattias af Malmborg tycker inte att det förklarar allt.

– Det brukar sägas att Försäkringskassan gör mycket mer genomtänkta överklaganden. Till en del kan jag hålla med om det – det finns enskilda som överklagar allt på egen hand. Men det konstiga är att skillnaden är så stor även mot de fall som vi, erfarna försäkringsjurister, driver. Vi överklagar inte heller ”i onödan”.

Ksssan får oftast rätt

  • Av domar 2012 i Kammarrätten fick Försäkringskassan rätt i 33 av 40 fall som de hade överklagat. Då en enskild person överklagat och fått prövningstillstånd fick den rätt i 16 av 37 fall.
  • Antalet ansökningar om livränta för arbetsskador har rasat med 75 procent de senaste fem åren – men anmälningarna om arbetsskador till Arbetsmiljöverket har bara sjunkit med en bråkdel.

Birgitta Ländin

Kommentarer

Välkommen att säga din mening på Arbetarskydd.

Principen för våra regler är enkel: visa respekt för de personer vi skriver om och andra läsare som kommenterar artiklarna. Alla kommentarer modereras efter publiceringen av Arbetarskydd eller av oss anlitad personal.

  Kommentarer

Arbetsmiljö