Ministern: ”Vi måste bryta trenden för psykisk ohälsa”

2015-11-27 09:53 Elisabeth Vene  

Sjukskrivningar. Arbetsgivarna måste ta större ansvar för att de långtidssjukskrivna kommer tillbaka i arbete. Det är ett av regeringens förslag för att komma tillrätta med de skenande sjukskrivningskostnaderna.<br/>– Det är djupt oroande och tragiskt att den psykiska ohälsan ökar, säger Annika Strandhäll. Arbetarskydd frågade socialförsäkringsministern hur det ska gå till att bryta trenden.

Hur ska arbetsgivarna kunna pressas till att ta större ansvar för rehabiliteringen?

– Det handlar egentligen inte om att pressa arbetsgivarna, eftersom det faktiskt ligger i deras eget intresse att rehabiliteringen fungerar. En sjukskriven medarbetare är ju ett produktionsbortfall och därför är en snabb återgång till arbete bra för arbetsgivaren, medarbetaren och för Sverige. Men vi har sett ett behov att arbeta mer med ekonomiska drivkrafter för att de ska ta frågan på ännu större allvar.

Vad kan man ytterligare göra för att få tillbaka människor i arbete?

– Vi har presenterat ett brett åtgärdspaket för att stoppa den ökande ohälsan där åtgärder för att få människor tillbaka till jobb är en viktig del. Vi vill till exempel se till att arbetsgivare kan få mer stöd med rehabiliteringen från Försäkringskassan. Men det är lika viktigt med åtgärder under sjukfallet och inte minst förebyggande åtgärder. Det bästa är ju helt enkelt om sjukfallet kan förhindras helt. Därför vill vi se ett ökat fokus på tidiga insatser och en ökad samverkan mellan olika aktörer.

Finns det några branscher som är ”bäst respektive sämst i klassen” nu?

– Sjukfrånvaron är högre i den offentliga än i den privata sektorn och vi ser tydligt att kvinnodominerade branscher är överrepresenterade. Det handlar främst om människonära yrken som lärare och undersköterskor, vilket ju självfallet slår mot välfärden, då dessa personer verkligen behövs i arbete för att ge en bra vård och en bra utbildning.

Varför har regeringen fokus på just sjukskrivningar av psykosociala orsaker?

– I dag är psykisk ohälsa den vanligaste orsaken bakom sjukskrivningar bland både män och kvinnor. Det är även dessa sjukskrivningar som ökar snabbast just nu och vi måste få stopp på den negativa utvecklingen.

Vad tror du att vågen av sjukskrivningar av psykosociala orsaker beror på?

– Orsakerna bakom upp- och nedgångar är komplexa. Sjukförsäkringssystemet påverkar självklart tillsammans med arbetsmiljö och den allmänna medvetenheten i samhället. I Sverige är vi redan duktiga på fysisk arbetsmiljö, men när det kommer till den psykiska arbetsmiljön så har vi inte riktigt hängt med. Där finns mycket mer att göra. Samtidigt är det viktigt att inte glömma bort jämställdhetsperspektivet. Sjukskrivningarna bland kvinnor är högre än bland män och det är ett faktum att kvinnor står för en större del av det obetalda hemarbetet. De ökande sjukskrivningarna kan därför delvis ses som en effekt av vårt ojämställda samhälle.

Vad känner du inför sjukskrivningsvågen?

– Det är självfallet djupt oroande och tragiskt att den psykiska ohälsan ökar. Den kryper även neråt i åldrarna. Det är därför vi måste göra någonting. Vi vet att det går att bryta den här negativa utvecklingen, det har vi visat tidigare, men det måste göras i tid. I grunden är det oförsvarligt att någon ska bli sjuk av att arbeta.

Har du med dig erfarenheter från dina tidigare jobb som du har användning för här?

– Jag har erfarenhet av att leda en stor organisation och har länge haft anledning att vara mycket väl insatt i dessa frågor. Det känns som en mycket stor fördel i mitt arbete i dag.

Elisabeth Vene

Kommentarer

Välkommen att säga din mening på Arbetarskydd.

Principen för våra regler är enkel: visa respekt för de personer vi skriver om och andra läsare som kommenterar artiklarna. Alla kommentarer modereras efter publiceringen av Arbetarskydd eller av oss anlitad personal.

  Kommentarer

Arbetsmiljö