Miljonbot för SSAB

2018-11-30 00:00 Karin Nilsson  
En person avled på SSAB Emea i Luleå när han klämdes mellan en väggmonterad serviceplattform och ett plåtskåp som var monterat på traversräcket. Foto: Jens Bäckström/TT

FÄLLD. En man klämdes till döds mellan en travers och en vägg på SSAB i Luleå för två år sedan. Luleå tingsrätt kräver att företaget betalar 3 miljoner i företagsbot för grovt vållande till annans död.

Den 27 april 2016 inträffade en olycka i samband med en servicekontroll av en traverskran vid SSAB Emeas anläggning i Luleå.

När olyckan inträffade utförde två arbetstagare kontrollen. En av dem avled när han klämdes mellan en väggmonterad serviceplattform och ett plåtskåp som var monterat på traversräcket.

Åklagaren: Arbetsmiljöåklagare Christer B Jarlås ansåg att brottet var grovt och krävde att SSAB Emea AB skulle betala minst 3 miljoner kronor i företagsbot. Åklagaren hävdade att SSAB Emea AB medvetet tagit risker genom att inte vidta några åtgärder trots flera påpekanden i tio olika besiktningsintyg avseende traversen från besiktningsorgan.

Företaget: SSAB bestred yrkandet om företagsbot.

Tingsrätten: Ansvarig personal på SSAB har av oaktsamhet orsakat den anställdes död genom att de inte gjort vad de är skyldiga till enligt arbetsmiljölagen. Hade ansvarig personal gjort en tillräcklig riskbedömning skulle det ha kunnat resultera i krav på att serviceplattformen skulle ha tagits bort.

Brottet är grovt eftersom ansvarig under tio års tid trots upprepade påpekanden i besiktningsintygen om klämrisk underlåtit att göra de undersökningar och riskbedömningar som krävts.

Domslut: Tingsrätten anser att det har begåtts ett arbetsmiljöbrott genom vållande till annans död. Brottet är grovt. Brottet har begåtts i SSAB:s näringsverksamhet. Straffskalan för brottet är fängelse i lägst ett år och högst sex år. Riktlinjerna från Åklagarmyndigheten anger att företagsboten i dessa fall ska vara lägst en miljon kronor.

Tingsrätten konstaterar att arbetet varit riskfyllt men trots detta har det bara funnits generella riskbedömningar och allmänt hållna riktlinjer. Trots upprepade påpekanden i besiktningsintyg har SSAB inte vidtagit några åtgärder. Vid en sammantagen bedömning bestäms företagsboten till 3 miljoner kronor.

Domen kan överklagas senast den 22 november.

Karin Nilsson

Kommentarer

Välkommen att säga din mening på Arbetarskydd.

Principen för våra regler är enkel: visa respekt för de personer vi skriver om och andra läsare som kommenterar artiklarna. Alla kommentarer modereras efter publiceringen av Arbetarskydd eller av oss anlitad personal.

  Kommentarer

Arbetsmiljö