Miljonavgift för buller hos polisen

Vite. Arbetsmiljön var för bullrig för vissa poliser, ansåg Arbetsmiljöverket. Nu får Polismyndigheten betala 1 500 000 kronor i vite.

Efter en inspektion hos Polismyndigheten i Stockholm fann Arbetsmiljöverket år 2016 att vissa grupper av anställda hade en alltför bullrig arbetsmiljö. Detta skulle enligt ett föreläggande vara åtgärdat senast den 8 december 2017, vid ett vite på totalt 3 miljoner kronor. Polismyndigheten överklagade föreläggandet, men det avslogs i förvaltningsrätten och kammar­rätten beviljade inte prövningstillstånd.

Vid tidsfristens utgång fann Arbetsmiljö­verket att föreläggandet bara delvis hade uppfyllts och ansökte därför om utdömande av vitet. Arbetsmiljöverket förde fram att myndigheten genomfört inspektioner vid tre olika tillfällen under våren och sommaren 2018. De krav som ännu inte ansågs vara uppfyllda handlade bland annat att om att undersöka och riskbedöma exponeringen av buller i arbetet. Hur länge och vid vilken nivå skulle särskilt uppmärksammas. Huruvida någon som arbetade i bullrig miljö av säkerhetsskäl behövde kommunicera med andra, var en annan av de frågor som Arbetsmiljöverket ansåg att Polisen ännu inte hanterat tillräckligt.

Polismyndigheten påpekade att de färdigställde en övergripande allmän riskbedömning den 12 januari 2017 och att där också fanns en tillhörande handlingsplan. Polisen ansåg att de uppfyllt kravet. Förvaltningsrätten kom fram till att ett vite jämkat till 1,5 miljoner kronor skulle dömas ut. Polismyndigheten gick även denna gång vidare till kammarrätten, som inte meddelade prövningstillstånd.

Lennart Lundquist / Birgitta Ländin

Kommentarer

Välkommen att säga din mening på Arbetarskydd.

Principen för våra regler är enkel: visa respekt för de personer vi skriver om och andra läsare som kommenterar artiklarna. Alla kommentarer modereras efter publiceringen av Arbetarskydd eller av oss anlitad personal.

  Kommentarer

Tidningen

Arbetsmiljö