Mildare straff ger modigare poliser

2013-11-17 23:00 Lena Gunnars  

Polisens anmälningsplikt leder till att tystnadskulturen upprätthålls. Det anser förra länspolismästaren Carin Götblad.<br>– Den behöver nyanseras, säger hon.

Om en polis misstänker att en kollega be­gått ett fel som skulle kunna vara ett brott ska det anmälas till åklagare. Men rädslan för att bli anmäld föder skvaller och misstänksamhet, anser den förre läns­polismästaren.

– Självklart ska man anmäla när det är brottsliga saker, men det mesta är inte ens i gråzonen för ett brott. I vissa fall är bestraffningarna orimligt hårda. Du kan förlora jobbet, hela ditt liv. Att vara polis är en merit, men inte att vara en sparkad sådan.

När Carin Götblad arbetade som ”vanlig polis” blev hon och hennes grupp en gång anmälda efter ett ingripande.

– Det var ett typiskt vardagsnära ärende, men nog så obehagligt ändå. Inget fel hade begåtts och det blev inget av det hela. Jag minns ändå hur påverkad jag blev fram tills ärendet skrevs av.

Carin Götblad tror inte på att helt ta bort anmälningsplikten.

– Men man kan nyansera den och fram­för allt differentiera påföljderna mycket mer. Att förlora jobbet ÄR fruktansvärt hårt.

Carin Götblad minns en gång på 1990-talet när hon var länspolismästare och en gammal man hade försvunnit. Eftersökningen pågick i många dygn mitt i vintern. Till slut beslutade Carin Götblad att eftersökningen skulle avbrytas. En halv dag senare hittades mannen vid liv i ett dike, men avled senare på sjukhuset av en hjärtinfarkt.

– Då märkte jag hur det började tisslas och tasslas om vilka sökmetoder som hade använts och vilka syndabockarna var. Jag kallade alla som hade varit med och fattat beslut under insatsen till ett gemensamt möte. Alla kom dit rädda och olustiga och undrade om de skulle bli anmälda nu.

I stället började Carin Götblad med att erkänna att hon själv hade gjort fel som inte hade ringt till en köldexpert för att ta reda på om det var möjligt att mannen fortfarande kunde vara vid liv. Hon märkte hur stämningen direkt blev mer avslappnad.

– Så skulle jag önska att det kunde fungera i vissa fall, i stället för att det alltid direkt ska startas en utredning om eventuellt brott. I händelsestyrda verksamheter får vi facit först efteråt. Ibland räcker inte det vi gör till och då måste man ha en ordning så att man lär sig av det. Men syndabocksutpekande främjar inte det.

Götblad har tänkt mycket på tystnadskulturen, vilken Arbetarskydd skrev om i augusti, nummer 7. Den hierarkiska organisationen är ytterligare en orsak, anser hon. Chefens ord har traditionellt uppfattats som lag.

– Jag fick tidigt höra att jag skulle tänka på min nivåstyrka i min roll. Jag förstår det, men var var vid att öppet resonera med många innan jag bestämde mig.

Carin Götblad anser att det formella ansvaret är viktigt i en myndighet med polisens befogenheter, men samtidigt har den enskilda polisen en självständig roll ute på gatan gentemot allmänheten. Och den krocken måste erkännas.

Enda vägen till att höja taket är att involvera medarbetarna underifrån, menar Carin Götblad.

Carin Götblads tips för att stoppa tystnadskulturen

Grupphandledning:

Min dyraste reform var nog att införa grupphandledning för dem som ville utvecklas på svåra områden. Ett arbetslag hade fått många anmälningar från ungdomar om dåligt bemötande. Arbetslaget fick träning i att ge feedback till varandra, både positiv och negativ. Anmälningarna minskade efter det.

Medarbetarfrukost:

En gång i månaden träffade jag sex polisanställda över en frukost. Förutsättningen var att jag varken förberedde mig eller la tid på feedback. Men jag lovade att lyssna på deras synpunkter.

Tvärgrupper:

Skapa grupper med personer från olika yrkeskategorier i organisationen som kan resonera fritt. Sex personer är lagom i en grupp som tittar på en fråga. När gruppen får tillräcklig tid för att processa till exempel nedskärningar eller utvecklingsprojekt blir det kreativt.

Utifrånperspektiv:

Ta in perspektiv på verksamheten utifrån, från personer som inte alltid har en bakgrund inom polisen, till exempel ungdomsråd eller andra yrkesgrupper.

Vardagsjobbet:

Arbeta ”vanliga arbetspass” tillsammans med medarbetarna för att få en bild av hur redan genomförda förändringar fungerar i praktiken. Uppskattas alltid.

Lena Gunnars

Kommentarer

Välkommen att säga din mening på Arbetarskydd.

Principen för våra regler är enkel: visa respekt för de personer vi skriver om och andra läsare som kommenterar artiklarna. Alla kommentarer modereras efter publiceringen av Arbetarskydd eller av oss anlitad personal.

  Kommentarer

Arbetsmiljö