Många missar miljoner från försäkringarna

2022-04-13 10:19 Leif Holmkvist  

AVTALSFÖRSÄKRINGAR. Nio av tio anställda är försäkrade via jobbet. Men sju av tio vet lite eller inget alls om det. De förlorar stora pengar vid sjukdom, arbetsskada, arbetslöshet eller när de är föräldralediga.

Varför kastar så många anställda bort tiotusentals kronor?

När de kunde få extra påfyllning i plånboken efter en enkel kontakt med Afa Försäkring.

Det enkla svaret: okunskap.

Outnyttjade förmåner i kollektivavtalen har länge stuckit i ögonen på både fack och arbetsgivare som ansträngt sig för att förhandla fram dem.

Därför beslöt LO, PTK och Svenskt Näringsliv för några år sedan att göra slut på okunskapen och samordna verksamheterna. Lösningen blev det gemensamt ägda företaget Avtalat, eller Kollektivavtalsinformation Sverige AB som bolaget formellt heter. Det bildades genom att LO:s Facket försäkrar slogs ihop med Svenskt Näringslivs Finfa och PTK:s FINFO.

Den 1 januari 2021 startade verksamheten på hemsidan avtalat.se med information om privatanställdas fem kollektivavtalade försäkringar samt pensionsvillkor. Tanken är att Avtalat ska vara navet som sprider kunskap och förenklar för arbetsgivare och anställda. Där finns information, checklistor, formulär, kontaktvägar och rådgivning.

Avtalat har nu 70 anställda och nio regionkontor runt om i landet. De ska öka kunskapen och tryggheten bland nära tre miljoner privatanställda hos 200 000 arbetsgivare.

– Kollektivavtalad pension och försäkringar står för en stor del av de anställdas trygghet, säger Avtalats vd Niklas Hjert, som tidigare var Unionens förhandlingschef under tio år. Det handlar inte bara om ersättningarna, utan själva vetskapen om att man är försäkrad är en trygghet för både löntagare och arbetsgivare. Bra försäkringar och pension genom kollektivavtalen bidrar också till att stärka den svenska förhandlingsmodellen.

Försäkringar är en ibland svårnavigerad bransch. Vem ska man kontakta: Afa, Fora, AMF eller ...? Svaret är Avtalat, som är portalen till pensions- och försäkringsfrågor för nästan alla utom de statsanställda:

– En av våra viktigaste uppgifter är att samla kollektivavtal, pensioner och försäkringar på en digital mötesplats, säger Niklas Hjert. Vi har också en första linjens kundtjänst som kan ta hand om alla ärenden och lotsa rätt.

– Ett annat viktigt utvecklingsprojekt är att skapa ett enklare och enhetligt språk kring försäkringar så att alla pratar om samma sak.

Att starta ny verksamhet mitt i en pandemi är inget drömläge, men Niklas Hjert är nöjd med det första dryga året:

– Vi kunde inte vänta, vi måste ju informera om att vi startat. Vi har haft nära 37 000 deltagare på våra webbinarier, vi stöttar arbetsgivarna i många knepiga frågor och vi stöttar LO:s förtroendevalda försäkringsinformatörer. Vi har också genomfört en lyckad kampanj om föräldrapenningtillägget.

– Vår vision? Den lyder: Förstå och uppskatta pension och försäkringar innan de behövs.

Men vägen dit är rätt lång:

Tre av fyra arbetare och hälften av tjänstemännen inom privat sektor har dålig kännedom om sin tjänstepension. Avtalat har gjort en undersökning där 2000 arbetstagare med kollektivavtal och lika många arbetsgivare intervjuats. Men pensionen kommer de att få när tiden är inne även om de har dålig koll på den. Värre är att 70 procent av löntagarna har liten eller ingen kännedom alls om de försäkringar de har genom sin anställning.

För att få ersättning krävs en anmälan till Afa Försäkring, som kan göras via Avtalat, men alltför många missar att anmäla. Utbildningsledare Per Winberg på Afa Försäkring har en högst mänsklig förklaring till okunskapen:

– Försäkringar är inte kul. Krockade bilar, vattenskador i hemmet, sjukdom eller rent av död vill vi helst inte tänka på. Möjligen är föräldraförsäkringen ett positivt undantag.

Den vanligaste ersättningsgrunden är sjukdom längre än två veckor, då den anställde får 10 procent av lönen förutom de cirka 80 procent som Försäkringskassan betalar.

– Den som är sjuk har ju fullt upp med att bli frisk igen och kanske inte tänker på att anmäla, säger Per Winberg. Och får vi ingen anmälan kan vi ju inte utreda och ersätta.

Hur många som missar att utnyttja sina kollektivavtalade förmåner är omöjligt att veta. Per Winberg känner inte till någon forskning eller undersökning av problemet:

– Nej, jag vet ingen som räknat på det och det är inte alldeles enkelt. Men vi förmodar att det finns ett stort mörkertal. Jag vågar inte gissa på någon summa för det blir bara spekulationer.

Arbetarskydd vågar däremot spekulera. I fjol betalade Afa Försäkring ut 7 744 miljoner i ersättningar för fem försäkringar (se faktaruta). Om bara en av tio missade att anmäla gick de miste om 860 miljoner kronor. Och om det var en av fem förlorade de 1 720 miljoner. Pengar som sannolikt går tillbaka till arbetsgivare med kollektivavtal, eftersom Afa Försäkring är en lysande affär och verkar utan eget vinstintresse.

 

Fakta om Afa

Afa Försäkring ägs av Svenskt Näringsliv, LO och PTK och har 650 anställda som hanterar 4,9 miljoner försäkrade inom privat sektor, kommuner och regioner. 2021 tog Afa emot 325 000 försäkringsärenden och betalade ut 7,7 miljarder kronor i ersättningar. Afa förvaltar ett kapital på 215 miljarder kronor som placerats i fastigheter, aktier och andra värdepapper, som gav en avkastning på 33 miljarder, varav 17 miljarder betalades åter till arbetsgivarna. Vinsterna har gjort att sjukförsäkringspremien varit noll i 18 år. I fjol betalades endast 457 miljoner kronor in i premier för de sex kollektivavtalade försäkringar Afa hanterar.

 

Försäkringar genom kollektivavtal

1. AGS (avtalsgruppsjukförsäkring)

Omfattar:

Privatanställda arbetare

Anställda i kommuner och regioner

Anställda inom kooperationen

Förmån: 10 procent av normallönen ovanpå sjukpenningens 80 procent med tak vid cirka 40 000 kronor i månaden.

Exempel: Linda är anställd som chaufför vid ett åkeri och tjänar 30 000 i månaden, men får svåra ryggbesvär och blir sjukskriven i ett halvår för rehabilitering. Hon får 24 000 i månaden i sjukpenning, men kan få ytterligare 3 000 kronor från Afa Försäkring. Om hon inte anmäler förlorar hon 18 000 kronor.

 

2. TFA (trygghetsförsäkring vid arbetsskada)

Omfattar:

Privatanställda arbetare och tjänstemän

Anställda i kommuner och regioner

Anställda inom kooperationen

(Skadereglerar för statligt anställda)

Förmån: ersättning för inkomstförlust, kostnader, i vissa fall även för sveda och värk samt invaliditet.

Exempel: Lasse är byggnadsarbetare och klämmer foten illa under ett betongblock, förs i ambulans till sjukhus och blir sjukskriven i fyra veckor. Han får då ersättning för läkarvård med 1 200 kronor och inkomstbortfall med 7 200 kronor. Om han inte anmäler till Afa Försäkring förlorar han 8 400 kronor.

 

3. AGB (försäkring om avgångsbidrag)

Omfattar:

Privatanställda arbetare som fyllt 40 år

Förmån: engångsbelopp mellan 37 885 kronor för 40 – 50-åringar, stigande med ålder till 55 100 för 60 – 64-åringar.

Exempel: Majken blir uppsagd på grund av arbetsbrist när butikskedjan lägger ner affären i hennes stad. Hon har fyllt 57 och varit tillsvidareanställd i 16 år inom detaljhandeln, men erbjuds inget nytt jobb av arbetsgivaren inom tre månader. Hon får då 50 405 kronor i avgångsbidrag om hon anmäler till Afa Försäkring.

 

4. FPT (föräldrapenningtillägg)

Omfattar:

Privatanställda arbetare

Arbetare inom kooperationen

Förmån: 10 procent av normallönen under 180 dagar upp till 40 000 i månadslön, däröver 90 procent av inkomsten.

Exempel: Erik är elektriker och tjänar 35 000 och hans fru Sara tjänar 27 000 som hotellreceptionist. När de kommer hem från BB med Hedvig delar de på barnledigheten. Sara får då 2 664 kronor i sex månader och Erik 3 453 i månaden det följande halvåret utöver föräldrapengen. Om de inte anmäler till Afa Försäkring förlorar de 36 702 kronor.

 

5. TGL (tjänstegrupplivförsäkring)

Omfattar:

Privatanställda arbetare

Förmån: grundbelopp 289 800 kronor för arbetare under 55 år (halvt belopp vid arbetstid 8 – 16 t/vecka) därefter fallande skala till 48 300 kronor vid fyllda 64. Därtill 96 600 per barn under 17 år och i en fallande skala till barn under 21 samt begravningshjälp med 24 150 kronor. Dödsfallet behöver inte vara föranlett av arbetet.

Exempel: Olof är metallarbetare, men krockar på väg till gymmet och omkommer. Han är 43 år och har två barn, 9 och 12 år, med sin sambo. Hans sambo har då rätt till 507 150 kronor om dödsfallet anmäls.

Fotnot 1: Genom premiebefrielseförsäkringen betalar Afa Försäkring pensionspremie under den tid den försäkrade har sjuk- eller föräldrapenning för ett antal kategorier av anställda.

Fotnot 2: Egna företagare kan teckna försäkringarna AGS, TFA, TGL samt premiebefrielseförsäkringen.

Leif Holmkvist

Kommentarer

Välkommen att säga din mening på Arbetarskydd.

Principen för våra regler är enkel: visa respekt för de personer vi skriver om och andra läsare som kommenterar artiklarna. Alla kommentarer modereras efter publiceringen av Arbetarskydd eller av oss anlitad personal.

  Kommentarer

Arbetsmiljö