Man kördes ihjäl – föraren friades

2017-10-09 00:00 Karin Nilsson  
Spillvirket i hjullastarens skopa skymde förarens sikt framåt, anser åklagaren. Foto: Polisen

FRIAD IGEN. Föraren till hjullastaren kunde inte veta att elektrikern stod på transportleden. Elektrikern skadades så allvarligt att han avled efter att ha blivit påkörd av hjullastaren.

Dödsolyckan hände den 29 januari 2015 när det fortfarande var ljust ute. Elektrikern hade anlitats av sågverket Derome Timber i Kinna­red för att laga en kompressor. Han gjorde reparationen tillsammans med sin son. När de var färdiga med sitt uppdrag blev elektrikern påkörd av en hjullastare som körde spillvirke. Han träffades först av lastarens skopa och blev sedan överkörd. Elektrikern avled.

Sonen har berättat att han inte hörde att hjullastaren kom, därför att en kompressor var i gång i närheten av deras bil.

Hjullastarens förares sikt framåt var delvis skymd av spillvirket i skopan. Föraren såg elektrikernas skåpbil, men inte elektrikern.

Åklagaren: Hjullastarens förare orsakade dödsfallet genom sin oaktsamhet. Han hade lastat så mycket spillvirke i hjullastarens skopa att hans sikt framåt var skymd och han var inte tillräckligt uppmärksam.

Föraren: Han var inte straffrättsligt oaktsam.

Tingsrätten: De tre nämndemännen ansåg att föraren inte hade anledning att tro att elektrikern skulle befinna sig på eller gå ut på transportleden. Det fanns ingen rimlig åtgärd som föraren kunde ha gjort för att undvika olyckan.

Den ordinarie domaren ansåg däremot att föraren borde ha räknat med risken att det fanns en person på transportleden. Han borde ha förvissat sig om att ingen befann sig i den döda vinkeln när han närmade sig skåpbilen. Domaren ansåg att föraren orsakade elektrikerns död genom sin oaktsamhet.

Domslut: Föraren frikändes av majoriteten.

Arbetsmiljöåklagaren: Hon överklagade tingsrättsdomen. Hon ansåg, liksom den skiljaktiga i tingsrätten, att hjullastarens förare skulle dömas för vållande till annans död.

Föraren: Han motsatte sig en ändring av domen.

Hovrätten: Det finns uppgifter som talar för att lasten av spillvirke i skopan var något större än vanligt. Men det är inte klarlagt, i sådant fall, hur mycket större eller om lasten skymde sikten. Det är heller inte klarlagt var elektrikern befann sig när han blev påkörd. Föraren vidtog försiktighetsåtgärder genom att han höll en betydligt lägre hastighet än den tillåtna. Det har inte framkommit något som pekar på att körsättet avvek från hur dessa körningar brukade göras. Det är inte visat att föraren av hjullastaren har varit oaktsam genom att inte vara tillräckligt uppmärksam framåt.

Domslut: Föraren frikänns. Hovrätten fastställer tingsrättens dom i överklagad del. Rätten var inte enig. Den skiljaktiga i hovrätten anser att föraren ska dömas för vållande till annans död. Den skiljaktiga konstaterar att föraren före händelsen påpekat för sin arbetsgivare att platsen där olyckan inträffade var en farlig passage. Föraren hade bristande uppmärksamhet framåt och lasten skymde sikten.

Domen kan överklagas till Högsta domstolen senast den 16 oktober.

Karin Nilsson

Kommentarer

Välkommen att säga din mening på Arbetarskydd.

Principen för våra regler är enkel: visa respekt för de personer vi skriver om och andra läsare som kommenterar artiklarna. Alla kommentarer modereras efter publiceringen av Arbetarskydd eller av oss anlitad personal.

  Kommentarer

Tidningen

Arbetsmiljö