Leksaksbil gav arbetsskada 

2021-08-27 09:34 Karin Nilsson  
Kammarrätten sa att det var en arbetsskada när leksaksbilen skadade den hemarbetande pappans framtand. Foto: Shutterstock

Arbetsskada. När sonens kastade leksaksbilen skadades den hemarbetande pappans tand. Det ska klassas som en arbetsskada. Det menar en skiljaktig kammarrätt.  

En tillsvidareanställd tjänsteman arbetade hemifrån. Han satt vid skrivbordet framför sin dator när den tvåårige sonen kastade en leksaksbil. Den träffade pappan i ansiktet och skadade hans framtand. Olyckan inträffade den 25 mars 2020. Tjänstemannen var tillsagd av sin arbetsgivare att jobba hemifrån på grund av pandemin. Tjänstemannen ansåg därför att händelsen borde omfattas av arbetsskadeförsäkringen. 

Försäkringskassan avslog pappa-tjänstemannens begäran om att få ersättning för tandvårdsbehandling på 1 785 kronor samt parkeringskostnader på 153 kronor. Försäkringskassan menade att olyckshändelsen inte hade direkt samband med tjänstemannens arbete utan snarare handlade om privat- och familjelivet. 

Beslutet överklagades av det Allmänna ombudet för socialförsäkringen, läs mer om ombudets roll i artikeln här intill. Ombudet påpekade att å ena sidan skadade sig tjänstemannen när han arbetade och å andra sidan orsakades skadan av en händelse som inte berodde på själva arbetsuppgifterna. Eftersom tjänstemannen ändå arbetade när bilen kom farande ansåg ombudet att det fanns skäl att se skadan som en arbetsskada. Ombudet noterade också att berörda myndigheter rekommenderade hemarbete.  

Tjänstemannen själv tillade att det inte fanns något extra rum i hans hem som han kunde använda som kontorsrum och stänga dörren till. 

Förvaltningsrätten i Stockholm avslog ombudets överklagan. Att befolkningen uppmanades att arbeta hemifrån kunde inte automatiskt leda till att hemmakontoret får samma skydd som arbetsplatsen. Förvaltningsrätten resonerade på samma sätt som Försäkringskassan. Olyckshändelsen hade inget direkt samband med arbetet utan sin grund i privatlivet. Någon arbetsskada var det därför inte. 

Det allmänna ombudet överklagade till kammarrätten. Där fick ombudets invändningar gehör. Rätten ansåg att det var en arbetsskada och hänvisade ärendet tillbaka till Försäkringskassan för fortsatt prövning av rätten till ersättningen  

Kammarrätten resonerade bland annat kring sambandet mellan skada och arbetsuppgifter och kom fram till att kraven inte alltid ställts så högt, exempelvis har ett insektssting under arbetet ansetts vara en arbetsskada. När arbete utförs i hemmet måste dock en viss försiktighet iakttas. Allt som görs i ett hem när någon hemarbetar har inte med arbetet att göra. Rätten tillade dock att det av praxis framgår att händelser som inträffar utanför arbetsplatsen och på grund av det dagliga livets faror kan anses vara olycksfall i arbetet. Rätten resonerade också kring begreppet hemarbete och fann att olyckor under mer tillfälliga arbetsförhållanden i hemmet har ansetts vara olycksfall i arbetet. 

Kammarrätten ansåg att tandskadan inte orsakades av tjänstemannens arbetsuppgifter utan berodde på det dagliga livets faror. När tanden skadades distansarbetade han tillfälligt i hemmet. Det var inte frivilligt utan skedde på arbetsgivarens uppdrag. Arbetet skedde i hemmet i arbetsgivarens intresse. Rätten ansåg sammantaget att i en sådan situation finns det inte skäl att ställa högre krav på sambandet mellan olyckan och arbetet än vad som gäller för andra olyckor som inträffar utanför arbetsplatsen. Tandskadan har därmed skett till följd av ett olycksfall i arbetet och är därmed en arbetsskada. 

Rätten var inte enig. En av kammarrättsrådmännen ansåg att ”… det skulle föra för långt om alla olyckor som orsakas av förhållanden i bostaden och som inträffar under den tid som arbete utförs i hemmet skulle bedömas som olycksfall i arbetet.” Kammarrättsrådmannen ansåg att tandskadan berodde på det dagliga livets faror och främst orsakades av privat- och familjelivet. 

Kammarrätten i Stockholms dom meddelad den 23 juni, med mål nummer 278-21 överklagas inte.  

Läs mer om domens konsekvenser här: Allmänna ombudet: Rättlsäget inte glasklart

Karin Nilsson

Kommentarer

Välkommen att säga din mening på Arbetarskydd.

Principen för våra regler är enkel: visa respekt för de personer vi skriver om och andra läsare som kommenterar artiklarna. Alla kommentarer modereras efter publiceringen av Arbetarskydd eller av oss anlitad personal.

  Kommentarer

Arbetsmiljö