Lärlingen föll tre meter på bygget

2020-02-14 00:00 Karin Nilsson  

Fälld. Den inhyrda snickaren som också var lärling föll från tak­arbetet och skadade sig. Exakt varför han föll är oklart – men tingsrätten ser ett samband med brister i byggentreprenörens riskbedömning.

Den 2 februari 2018 föll en inhyrd snickare genom en öppning i ett tak på en villa. Han föll tre meter ner till våningen under och skadade sig. Snickaren fick hjärnblödning och en handledsfraktur. Olyckan skedde i en villa i Sollentuna där byggentreprenören Dominator Bygg Aktiebolag utförde arbete.

Åklagaren: Lotten Loberg vid Riks­enheten för miljö- och arbetsmiljömål ansåg att skyddsansvarig i bolaget inte gjort vad som krävs enligt arbetsmiljölagen. Bland annat hade ansvarig inte gjort en tillräckligt noggrann riskbedömning av arbetsmomentet. Det saknades också skyddsräcke eller motsvarande skydd. Skyddsansvarig hade inte heller sett till att snickaren använde personlig fallskyddsutrustning. Bolaget krävdes på 200 000 kronor i företagsbot.

Bolaget: Ansåg inte att det begåtts något brott. Bolagets företrädare hade gjort vad som skäligen kunnat krävas för att förebygga olyckan. Riskbedömning av takarbetet hade gjorts, skyddsräcken fanns på plats och något skäl att använda personligt fallskydd fanns inte.

Tingsrätten: Snickaren var lärling och arbetade alltså under utbildning. Han har själv inget minne av hur olyckan gick till eller vad det var som gjorde att han föll. De andra arbetstagarna såg inte heller vad som hände. De närmare omständigheterna kring olyckan och varför snickaren föll är därmed inte helt klarlagda.

Tingsrätten påpekar att en företrädare för byggentreprenören Dominator hade ansvaret för snickarens arbetsmiljö. Personen med arbetsmiljöansvaret har uppgett att han kontinuerligt riskbedömt arbetet, vilket tingsrätten inte finner skäl att ifrågasätta. Tingsrätten ställer sig dock frågan om riskbedömningen i just detta fall var tillräcklig.

Tingsrätten påpekar att arbetet som snickaren utförde var riskfyllt. Att bolagets företrädare har menat att det inte var riskfyllt om det gjordes på rätt sätt godtas inte av rätten. Det skulle kunna vara så att arbetet var mindre riskfyllt om det utfördes av en snickare med upparbetad yrkesskicklighet och lång erfarenhet. Men den här snickaren befann sig i ett annat läge. Han var lärling och hade inte erfarenhet av just denna arbetsuppgift – att lägga råspontluckor. Tingsrätten noterar att fallrisken därför var större än normalt.

Bolagets företrädare har uppgett att han enligt överenskommelsen med uthyrningsföretaget skulle få två fullt ut utbildade snickare. Han utgick därför ifrån att han fått det. Tingsrätten anser att han som arbetsledare och ansvarig för arbetsmiljön borde ha kontrollerat om den inhyrda personalen hade utbildning och erfarenhet för just det jobb som skulle utföras.

Tingsrätten delar åklagarens uppfattning att skyddsansvarig hos Dominator inte gjort en tillräcklig riskbedömning av den inhyrda snickarens arbete på taket. Tingsrätten påpekar också att det saknar betydelse om personlig fallskyddsutrustning brukar användas vid dessa arbetsuppgifter eller inte. I detta fall fanns det goda skäl att se till att snickarlärlingen skulle ha använt personligt fallskydd.

Tingsrätten konstater att de närmare omständigheterna kring olyckan inte är helt klarlagda. Men även utan att rätten vet exakt varför lärlingen föll anser sig tingsrätten hitta ett orsakssamband mellan olyckan och företagets under­låten­het att göra en tillräcklig risk­bedömning och även en underlåtenhet när det gäller användandet av fallskyddsutrustningen.

Oavsett varför lärlingen föll så menar tingsrätten att det i hög grad är sannolikt att han inte skulle ha gjort det om arbetsmiljöföreskrifterna följts.

Domslut: Det har begåtts ett arbets­miljö­brott genom vållande till kroppsskada. Tingsrätten delar åklagarens bedömning och kräver 200 000 kronor i företagsbot.

Domen kan överklagas senast den 18 februari.

Karin Nilsson

Kommentarer

Välkommen att säga din mening på Arbetarskydd.

Principen för våra regler är enkel: visa respekt för de personer vi skriver om och andra läsare som kommenterar artiklarna. Alla kommentarer modereras efter publiceringen av Arbetarskydd eller av oss anlitad personal.

  Kommentarer

Arbetsmiljö