Krav på mätning av ventilationen i skolan 

2021-09-27 10:26 Calle von Scheele  

Luften i svenska skolor är många gånger dålig. Almaskolan i Stockholm är en av dem som måste rätta till ventilationen under hot om vite från Arbetsmiljöverket. 

Efter sommarlovet har eleverna återvänt till klassrummen i landets skolor och gymnasium efter månader med hemundervisning på grund av pandemin. 

Bland Folkhälsomyndighetens råd till skolorna finns också ett om ventilation. Ansvariga på skolan ska se till att den fungerar som den ska och är dimensionerad efter antalet personer i klassrummet. 

Redan innan coronautbrottet hade många skolor problem med ventilationen. För fem år sedan avslutade Arbetsmiljöverket en stor inspektion av landets grund- och gymnasieskolor. I de 2 000 inspektionerna var anmärkningar på inomhusluften en av de vanligaste bristerna. 

− Jag har jobbat som lärare sedan 2002. Hittills har jag inte lyckats hitta en enda skola med bra ventilation. Det är ganska frustrerande, säger Cristhine Hellsten Kerslow, skyddsombudet som anmälde Almaskolan till Arbetsmiljöverket. 

Enligt anmälan upplevde lärare och elever dålig inomhusluft och olika lukter som bland annat misstänktes komma från mögel. Almaskolan finns inrymd i läktarbyggnaden vid Östermalms IP i Stockholm. Den marknadsför sig som en skola för elever som gillar idrott och hälsa. 

− Vi visste ett år i förväg att vi skulle byta lokal och flytta till Östermalms IP. Vi hade haft lektioner där förut och personal hade då klagat på att det inte fanns något syre i luften. 

Som skyddsombud uppmanade Cristhine Hellsten Kerslow arbetsgivaren att förbättra luftkvaliteten. Almaskolan är en del av utbildningskoncernen Cedergrenska, men fastigheten ägs av Stockholms kommun. 

− Att fixa detta är inte svårare än att man anmäler saken till fastighetsägaren, men arbetsgivaren gjorde inget.  

Av anmälan till Arbetsmiljöverket framgår att ventilationen upplevs som undermålig, medan fastighetsägaren säger att den senaste kontrollen visar att luftflödena räcker till för verksamheten. 

I sin anmälan skrev Cristhine Hellsten Kerslow att tilluften i skolans klassrum är otillräcklig. I de större rummen är den dimensionerad för 22 personer och i ett par mindre rum där det bedrivs språkundervisning endast för 2 personer. 

Som skyddsombud samlade hon också in hur kollegorna upplevde inomhusmiljön. Nästa alla av de 16 lärarna vittnade om olika symptom som torra slemhinnor, irritation i ögonen, trötthet och koncentrationssvårigheter.  

Ett halvår efter anmälan beslutade Arbetsmiljöverket vid vite om flera åtgärder. Luftkvaliteten måste undersökas och åtgärdas, liksom ventilationen.  

− När man får denna typ av anmärkningar måste man åtgärda det tillsammans med fastighetsägaren. Det arbetet pågår just nu, säger Niklas Pålsson, vd för Cedergrenska. 

Både han och fastighetsägaren Stockholms kommun blev överraskade av vitesföreläggandet. Det fanns protokoll från den obligatoriska ventilationskontrollen, OVK, som ska göras regelbundet. 

− Vi upplevde att vi hade lämnat in rätt svar till Arbetsmiljöverket och hade visat en godkänd OVK. 

Hur ser du på att ni har problem med luftkvaliteten på en skola med inriktning på idrott och hälsa? 

− Jag som driver många olika skolverksamheter accepterar inte luftproblem i någon av våra skolor. Det är lika viktigt i alla lokaler som vi är i. Det ska fungera och vara dimensionerat på rätt sätt. Punkt slut. 

Föreläggandet om vite riktar sig till arbetsgivaren, men ansvaret för ventilationen och inomhusklimatet delas med fastighetsägaren, som äger ventilationsanläggningen och har hand om dess drift och skötsel. 

Niklas Pålsson ser inget problem i det delade ansvaret. 

− Jag tycker snarare att det kan vara ganska bra att vi gör det i samarbete. Fastighetsägaren är inte expert på hur vi använder lokalerna och vi kan inte vara experter på anläggningen och driften.  

Calle von Scheele

Kommentarer

Välkommen att säga din mening på Arbetarskydd.

Principen för våra regler är enkel: visa respekt för de personer vi skriver om och andra läsare som kommenterar artiklarna. Alla kommentarer modereras efter publiceringen av Arbetarskydd eller av oss anlitad personal.

  Kommentarer

Tidningen

Arbetsmiljö