Krav på låsbara toaletter och matplats för brevbärare

2018-06-08 00:00 Karin Nilsson  

VITESKRAV. Krav på att Bring Citymail har någon form av restaurang eller matutrymme och låsbara toalettdörrar för brevbärare är inte ett orimligt krav. Det anser förvaltningsrätten. Arbetsmiljö­verkets krav vid vite om 500 000 kronor står därmed kvar.

Den 19 augusti 2016 gjorde Arbetsmiljöverket en inspektion och uppmärksammade flera brister i arbetsmiljön hos Bring Citymail Stockholm. Arbetsmiljöverket krävde vid vite om 500 000 kronor att bristerna skulle åtgärdas senast den 20 januari 2017. Bolaget skulle se till att arbetstagarna kan äta under tillfredsställande förhållanden, ha pauser på lämplig plats och se till att det finns tillräckligt många toaletter med låsbar dörr.

Bolaget överklagade Arbetsmiljöverkets beslut. Bring Citymail konstaterar att ett fåtal utdelningskontor har utdelningsrundor på mycket långa avstånd från kontoret. Dessa rundor får karaktären av så kallade heldagsturer och gör att brevbäraren inte alltid kommer till kontoret för att till exempel ta lunchrast. På ett fåtal av turerna tas paus, lunch och vid behov toalettbesök på offentliga inrättningar längs vägen. Brevbäraryrket är ett arbete som till sin natur är rörligt och kan därför rimligtvis inte omfattas av exakt samma krav som gäller för fasta arbetsplatser. Arbetsmiljöverket stod fast vid sitt krav.

Förvaltningsrätten går igenom verkets krav och bolagets invändningar. Rätten konstaterar, liksom bolaget, att det inte är rimligt att ställa exakt samma krav på faciliteter för brevbärare som för personal på fast arbetsplats. Något sådant krav har dock inte verket ställt, påpekar förvaltningsrätten.

Kravet när det gäller matpauser har handlat om att brevbärarna ska ha till­gång till någon form av restaurang eller matutrymme. Detta kan inte anses orimligt, oproportionerligt eller svårt att uppfylla. Förvaltningsrätten anser att brevbärarna måste kunna äta under tillfredsställande förhållanden. En lösning skulle kunna vara att bolaget sluter avtal med exempelvis en restaurang som ger arbets­tagarna rätt att äta i restaurangen eller personalutrymmen. Rätten resonerar på liknande sätt när det gäller tillgång till pausutrymme och låsbara toaletter.

Förvaltningsrätten anser att Arbets­miljö­verket har haft skäl att ställa krav på bolaget. Rätten anser därför att verkets föreläggande ska träda i kraft två månader från att förvaltningsrättens dom har fått laga kraft.

Karin Nilsson

Kommentarer

Välkommen att säga din mening på Arbetarskydd.

Principen för våra regler är enkel: visa respekt för de personer vi skriver om och andra läsare som kommenterar artiklarna. Alla kommentarer modereras efter publiceringen av Arbetarskydd eller av oss anlitad personal.

  Kommentarer

Arbetsmiljö