Kommunens va-chef fälls för dödsolycka

2018-08-10 00:00 Karin Nilsson  
Väggarna var för raka och jordmassor från gropens sidor rasade över arbetaren. Foto: Arbetsmiljöverket

FÄLLD. Tingsrätten ansåg att Kävlinge kommuns va-chef inte kunde straffas för dödsolyckan i en grop. Hovrätten håller inte med.

Kävlinge kommun gav sommaren 2013 ett företag i uppdrag att byta ut rör för spillvatten. När en av entreprenadföre­tagets anställda den 5 september befann sig i en grävd grop, rasade jordmassor från gropens sidor över honom. Han fick omfattande frakturer på bröstkorgen och flera av hans inre organ skadades svårt. Han avled av skadorna.

Åklagaren: Kommunen var byggherre för arbetet och hade ansvar för att samordna arbetet. Även företrädaren för den omkomnas arbetsgivare var ansvarig. Han skulle ha bedömt markens beskaffenhet, risker och metoder för arbetet samt sett till att schaktsidorna var säkrade.

Kommunens företrädare: Nekar till brott.

Företaget: Nekar till brott.

Tingsrätten: Företrädaren för entreprenören döms för arbetsmiljöbrott till villkorlig dom. Han har av oaktsamhet inte gjort vad som krävs för att förebygga olycksfall, bland annat saknas en skriftlig riskbedömning. Kommunens företrädare frikändes. Arbetsmiljöansvaret var delegerat från dåvarande samhällsbyggnadschefen i kommunen till dåvarande chefen för va-avdelningen, men han saknade tillräcklig kompetens för uppgiften. En straffrättsligt relevant delegation har därför inte gjorts.

Åklagaren: Överklagade domen.

Hovrätten: Va-chefen har varit chef över avdelningen, som varje år beställde flera arbeten av det aktuella slaget, i tolv år. Han har tagit fram ett utkast till en generell arbetsmiljöplan där risker för ras i schaktgropar behandlades och hade övergripande kunskap om regelverk för att hantera riskerna. Trots detta gjorde han inte mer än utkastet till en arbetsmiljöplan. Va-chefen har haft tillräcklig kompetens. Delegeringen av arbetsmiljöansvaret var därför giltig. Om va-chefen gjort det han skulle måste det antas att entreprenören följt instruktionerna. Då hade sannolikt inte den anställde omkommit.

Domslut: Den dåvarande va-chefen döms till villkorlig dom. Domen förenas inte med dagsböter eftersom det har gått så lång tid sedan brottet begicks.

Domen har vunnit laga kraft.

Karin Nilsson

Kommentarer

Välkommen att säga din mening på Arbetarskydd.

Principen för våra regler är enkel: visa respekt för de personer vi skriver om och andra läsare som kommenterar artiklarna. Alla kommentarer modereras efter publiceringen av Arbetarskydd eller av oss anlitad personal.

  Kommentarer

Tidningen

Arbetsmiljö