Klingan sågade av två fingrar

2016-12-05 00:00 Ann Norrby  
Klyvkniven som skulle ha förhindrat att brädan fastnade var borttagen.

FÄLLD. Praktikanten hade inte fått veta hur farlig klyvsågen var. Därför stängde han inte av den när en bräda fastnade. Småhus­fabriken får betala 200 000 kronor i företagsbot.

En elev vid Båtbyggarskolan i Vimmerby gjorde sin praktik på Materialmännen Hus AB hösten 2010. Företaget tillverkade småhus. Praktikanten höll på att klyva en panelbräda i en klyvsåg. Han förlorade två tredjedelar av ringfingret och halva lillfingret när han försökte få bort brädan som hade fastnat i sågklingan.

Åklagaren: Företaget ska betala 300 000 kronor i företagsbot eftersom klyvkniven på sågen var borttagen. Kniven ska förhindra att brädor fastnar i klingan.

Företaget: Det var inga brister i arbetsmiljön som orsakade olyckan. Praktikanten var medvållande till olyckan genom att försöka ta bort brädan utan att stänga av sågen. Företagsboten ska i vart fall sänkas därför att handläggningstiden har varit så lång.

Tingsrätten: Det fanns flera brister i arbetsmiljön på företaget, det är svårt att veta vilken av dem som hade störst betydelse för att olyckan kunde hända. Produktionschefen hade arbetsmiljöansvaret.

Arbetsgivaren hade inte förvissat sig om att praktikanten visste tillräckligt om riskerna med arbetet, och riktlinjer för arbetsmiljöarbetet och rutiner för det systematiska arbetsmiljöarbetet saknades. Det fanns heller inga skriftliga instruktioner för hur arbetet skulle göras vid sågen.

Om företaget hade haft en arbetsmiljöpolicy, hade sannolikt risken med att sågen saknade klyvkniv upptäckts. Då hade sågen försetts med skydd och de som arbetade med den hade fått instruktioner om hur de skulle undvika risker med arbetet.

Att praktikanten inte hade stängt av sågen innan han försökte få bort brädan var snarast en direkt följd av att han inte hade fått veta tillräckligt om riskerna.

Olyckan motiverar att företaget ska betala 300 000 kronor i företagsbot. Det skadestånd som företaget ska betala praktikanten och den långsamma handläggningen gör dock att företagsboten ska sänkas.

Domslut: Företaget ska betala 200 000 kronor i företagsbot.

Åklagaren: Företagsboten ska vara 300 000 kronor.

Företaget: Olyckan berodde på praktikanten själv, han var grovt vårdslös. Ingen företagsbot ska betalas.

Hovrätten: Praktikanten hade inte de kunskaper som krävdes för att förebygga olycksfall.

Även när det gäller de övriga arbetsmiljöbristerna håller hovrätten med tingsrätten. Likaså att olyckan inte hade behövt hända om företaget hade levt upp till arbetsmiljölagens krav.

Till skillnad från tingsrätten anser hovrätten att det var företagets vd som hade arbetsmiljöansvaret, inte produktionschefen. Produktionschefen arbetade visserligen i produktionen, men han hade inte fått arbetsmiljöansvaret delegerat till sig. Han saknade relevant utbildning och inte heller hans titel kunde i sig medföra att han hade detta ansvar.

Att det var vd som hade arbetsmiljöansvaret ändrar inte förutsättningarna för att döma ut företagsbot, brottet hade ju begåtts av en person i företagsledningen.

Domslut: Tingsrättens dom fastställs.

Ann Norrby

Kommentarer

Välkommen att säga din mening på Arbetarskydd.

Principen för våra regler är enkel: visa respekt för de personer vi skriver om och andra läsare som kommenterar artiklarna. Alla kommentarer modereras efter publiceringen av Arbetarskydd eller av oss anlitad personal.

  Kommentarer

Arbetsmiljö