Klarar du testet?

2011-11-20 23:00 Linda Nohrstedt  
Arbetsgivaren kan få veta vilka mediciner eller droger som du har tagit de senaste månaderna. Allt som krävs är några hårstrån, som skickas till laboratorier i USA. Foto: Jörgen Appelgren

Det blir allt vanligare att arbetsgivare drogtestar sina anställda. Och det har uppstått en kommersiell marknad kring drogtesterna. </br>– Alla aktörer är inte seriösa, säger professor Olof Beck, som nu kräver en reglering.

En undersökning som gjordes 2005 visade att cirka 50 000 drogtester gjordes i arbetslivet. Då användes tester på 70 av Sveriges 100 största företag.

På Karolinska universitetslaboratoriet analyserar man cirka 25 000 prover om året. Professor Olof Beck, enhetschef för laboratoriet, tror att drogtestandet ökar i landet nu efter dippen under lågkonjunkturen.

Även Drugtest Scandinavia, som årligen drogtestar cirka 4 000 personer, ser en ökad efterfrågan.

– Vi får fler och fler förfrågningar om att börja testa, säger Per Björklöv, vd på Drugtest Scandinavia.

Den stora efterfrågan har lett till att drogtestning har blivit en intressant kommersiell marknad. Därför krävs nu en reglering, tycker Olof Beck. Han vänder sig bland annat emot de snabbtester som säljs till företagshälsovården och som han anser är osäkra.

– Snabbtester är helt tokigt. Varför ska man hålla på med osäkra tester på något som är så viktigt? Man måste ställa väldigt höga krav på tillförlitlighet så att inte folk råkar illa ut.

Laboratorier som analyserar drogprover från arbetslivet kan bli ackrediterade för verksamheten av Swedac. Men laboratorierna kan också välja att bli prövade enligt de hårdare krav som finns uppställda av the European Workplace Drug Testing Society, EWDTS.

Olof Beck tycker att endast laboratorier som uppfyller de hårdaste kraven ska få utföra analyser av drogtester i arbetslivet.

– Swedac är lite luddiga. Man får välja, så borde det inte vara. Håller man på med arbetsplatsfrågor ska man följa det striktaste, säger Olof Beck.

Dessutom tycker han inte att svenska prover ska skickas utomlands för analys, eftersom ackrediteringskraven ser olika ut i olika länder.

– Det är inte fullt kontrollerad kvalitet. Man kan inte veta vilken nivå de bedömer på, säger han.

Men så länge personalen som tar provet är utbildad och laboratoriet är godkänt anser Olof Beck att drogtesterna går att lita på.

Enligt undersökningen från 2005 var mellan 2 och 2,5 procent av testerna positiva för droger.

...

Läs mer:

Läs mer: Har arbetsgivaren med ditt knarkande att göra?

...

Läs mer, exklusivt för dig som är prenumerant!

Läs mer: Nya trenden: testa hårstrån

Läs mer: Flygbussarna skickar hår till USA för analys

Läs mer: ”Folk brukar alltid gnälla”

Läs mer: Drogade ska förebyggas

Läs mer: Hon tog strid för integriteten

...

Prenumerera på Arbetarskydd!

Rättsläget är oklart

 • Det juridiska läget är oklart när det gäller drogtester i arbetslivet. Det saknas en heltäckande reglering om arbetstagares skyldighet att bli drogtestade.
   
 • Det finns också skillnader i skyddet för arbetstagarnas personliga integritet i privat och offentlig sektor.
   
 • Flera statliga utredningar har undersökt frågan om drogtester och de anställdas integritet. Den senaste föreslog 2009 att drogtester bara ska tillåtas om de sker för ett berättigat ändamål och att ingreppet i den personliga integriteten framstår som godtagbart i förhållande till ändamålet. Utredningen listar att drogtester som sker av säkerhetsskäl eller som ett led i rehabilitering är berättigade, samt anger att andra berättigade ändamål kan bestämmas genom centrala kollektivavtal.
   
 • I remissomgången var flera organisationer negativa till förslagen. Svenskt Näringsliv har kallat förslaget onödigt och LKAB har pekat på att ett framtida krav på kollektivavtal för att genomföra slumpvisa drogtester skulle innebära ett stort kliv bakåt för det drogpreventiva arbetet inom företaget och för Malmfälten.
   
 • Utredningsförslagen bereds just nu inom regeringskansliet, men har ännu inte lett till något lagförslag.

Laboratorierna måste ansöka om ackreditering

 • Myndigheten Swedac utfärdar ackreditering för laboratorier som vill analysera drogtester från arbetslivet. Bedömningen görs utifrån flera faktorer, till exempel hur laboratoriet hanterar sina prover, sekretessfrågor, hur utrustningen är kalibrerad och vilka instruktioner som ges till kunden.
   
 • Efter att ackreditering har utfärdats kontrolleras laboratoriet varje år under de följande fyra åren. Därefter sker kontrollerna med 16 månaders mellanrum.
   
 • I dagsläget är ett tiotal laboratorier ackrediterade för analyser av drogtester från arbetslivet.
   
 • Ackreditering har endast utfärdats för analyser av urinprover, inte för hår- eller salivanalyser.
   
 • Ackreditering sker utifrån två internationella standarder. Laboratorierna kan också välja att bli ackrediterade enligt hårdare krav som har utfärdats av the European Work­place Drug Testing Society, EWDTS. I dagsläget är en knapp handfull laboratorier godkända enligt dessa krav.

Källa: Swedac

Linda Nohrstedt

Kommentarer

Välkommen att säga din mening på Arbetarskydd.

Principen för våra regler är enkel: visa respekt för de personer vi skriver om och andra läsare som kommenterar artiklarna. Alla kommentarer modereras efter publiceringen av Arbetarskydd eller av oss anlitad personal.

  Kommentarer

Arbetsmiljö