Kan vi kräva få se hela enkäten?

2016-01-17 23:00  

EXPERTFRÅGAN. Vi har medverkat i en medarbetarenkät på vårt företag. Vad kan vi och skyddsombudet göra när det gäller att få ta del av resultatet? Får ledningen mörka delar av den och de fria kommentarerna? Vad krävs av arbetsgivaren när det gäller att följa upp svaren?

Maria Steinberg, forskare i arbetsmiljörätt vid Örebro universitet:

– Skyddsombuden be­höver få information om hur arbetstagarna upp­lever sin arbetsmiljö för att kunna utföra sitt uppdrag på ett meningsfullt sätt. De har därför enligt 6 kap. 6 § arbetsmiljölagen rätt att få ta del av handlingar. De har rätt att ta del av en sammanfattning av resultaten, men inte av varje individs svar. Anställda hos en offentlig arbetsgivare kan ha samma rätt som skyddsombuden, i detta fall enligt offentlighetsprincipen, medan anställda hos en privat arbetsgivare inte har denna rätt. Arbetsgivarens skyldighet att följa upp brister i en medarbetarenkät beror på om det som framkommer bryter mot arbets­miljölagen eller mot gällande AFS.

Glenn Bergenstoff, regionalt skyddsombud på IF Metall Borås:

– Skyddsombudet har rätt att ta del av de inkomna svaren. Men det är alltid viktigt att man innan undersökningen genomförs är överens om hur man ska handha dem. Om de fria kommentarerna är för många kan det ibland få effekten att det går att urskilja vem som har skrivit svaret. Det kan vara bra att anlita en extern tjänst, typ FHV, eller annan expertis som kan genomföra undersökningen åt er på ett professionellt sätt. Vad gäller uppföljningen så är det beroende av vad som framkom. Gör klart vilka regler som ska gälla, och anlita en extern tjänst som genomför undersökningen åt er.

Rickard Lindberg, arbetsmiljöansvarig säkerhet & hälsa, EIO:

– En medarbetarenkät ger förväntningar och är ett viktigt verktyg i det systematiska arbetsmiljöarbetet. Därför är det viktigt att arbetsgivaren har en plan för uppföljning, information och åtgärder i en eventuell handlingsplan och att skydds­ombudet medverkar.

Eftersom enskilda svar kan vara kränkande, är det olämpligt att lämna ut enskilda kommentar och det motverkar enkätens anonymitet. För bästa resultat, svara ärligt. Ambitionen med enkäten är att fånga upp signaler som inte visas eller kommer fram på annat sätt. Följ upp medarbetsenkäten med jämna mellanrum och sätt mål utifrån den för verksamheten.

 

 

 

Kommentarer

Välkommen att säga din mening på Arbetarskydd.

Principen för våra regler är enkel: visa respekt för de personer vi skriver om och andra läsare som kommenterar artiklarna. Alla kommentarer modereras efter publiceringen av Arbetarskydd eller av oss anlitad personal.

  Kommentarer

Tidningen

Arbetsmiljö