Kan vi kräva bättre ventilation?

2014-11-10 15:50  

EXPERTFRÅGA: Vi har flyttat in i nya lokaler som har väldigt dålig ventilation. Jag och andra kolleger känner av det i form av huvudvärk och trötthet. Vi har påtalat det för vår chef men ingenting händer. Han sitter inte heller i samma avdelning som vi gör. Ska man behöva tåla sånt?

Glenn Bergenstoff, regionalt skyddsombud på IF Metall Borås:

– Nej, det är inget ni ska behöva tåla. Eftersom ni redan har tagit upp det med er chef och ingen förändring har skett så tycker jag att ni ska vända er till ert skyddsombud. Denna kan hjälpa er med problemet. I föreskriften Arbetsplatsens utformning (AFS 2009:2) anges hur luftkvalitet och ventilation ska vara utformade. Bland annat ska uteluft tillföras arbetslokaler och personalutrymmen i tillräcklig omfattning. Det är sällan ett öppningsbart fönster är den mest optimala lösningen på ett ventilationsproblem, då detta många gånger kan medföra drag och kallras.

Lise-Lotte Argulander, förbundsjurist på arbets­givarorganisationen Visita:

– I föreskriften som heter Arbetsplatsens utformning (AFS 2009:2) finns regler kring luft och ventilation. Av den framgår att luften och ventilationen ska vara tillfredsställande och tillräcklig med hänsyn till det arbete som utförs i lokalen. För att ta reda på det kan en luft- och ventilationsmätning behöva utföras. Ni kan via ert skyddsombud begära att arbetsgivaren ska göra en sådan undersökning. Finns inte lokalt skyddsombud kan ni prata med er fackliga organisation som då via ett regionalt skyddsombud kan begära en undersökning.

Maria Steinberg, forskare i arbetsmiljörätt vid Örebro universitet:

– Vänd er till ert skyddsombud. Denna har rätt att kräva att arbetsgivaren gör en undersökning av ventilationen och vidtar åtgärder om det finns brister. Har ni företagshälsovård, be att er arbetsgivare anlitar den. Sker ingen förbättring inom skälig tid så har skyddsombudet rätt att vända sig till Arbetsmiljöverket. En inspektör från Arbetsmiljöverket kan då komma till er och kräva en förbättring. Googla på AFS 2009:2 Arbetsplatsens utformning och läs paragraf 19-31 och kommentardelen som finns längst bak. Är dessa krav inte uppfyllda, ska skyddsombudet begära det.

 

Fråga experterna!

Har du problem och frågor som rör din arbetsplats och arbetsmiljö? Mejla till: redaktionen@arbetarskydd.se

Du som är prenumerant kan läsa experternas samtliga svar på frågor om arbetsmiljö på www.arbetarskydd.se/experterna

Kommentarer

Välkommen att säga din mening på Arbetarskydd.

Principen för våra regler är enkel: visa respekt för de personer vi skriver om och andra läsare som kommenterar artiklarna. Alla kommentarer modereras efter publiceringen av Arbetarskydd eller av oss anlitad personal.

  Kommentarer

Arbetsmiljö