Kan jag som skyddsombud få någon form av ersättning för att utföra uppdraget?  

2022-01-17 22:26 Lena Gunnars  

EXPERTFRÅGAN. Jag vet att det är ett oavlönat uppdrag att vara skyddsombud, men jag jobbar i en konstnärlig verksamhet med styrda tider för repetition och föreställningar och kan inte avvika därifrån. Idag måste jag ofta utföra uppdraget på andra tider. Kan jag ersättas då?

Maria Steinberg, docent i arbetsmiljörätt: Självklart ska du ha ersättning, om arbetsgivaren kallar till möten då du inte är i tjänst. Allt arbetsmiljöarbete utgår från samverkan mellan skyddsombud och arbetsgivare. Du måste  berätta för ledningen när du inte kan komma till mötena på grund av repetitioner.  Arbetsgivaren måste anstränga sig för att lägga möten på tider som du kan delta i.  Annars blir det ingen samverkan.  Skyddsombud ska inte drabbas ekonomiskt, när denne verkar i sitt uppdrag. De som utsett dig, oftast den fackliga organisationen, har också rätt att utse en ersättare för dig.

Rickard Lindberg, arbetsmiljöexpert på Trä- & Möbelföretagen och Grafiska Företagen: Jag tycker att du ska ta upp de utmanande förutsättningarna med din arbetsgivare. Som skyddsombud företräder du dina kollegor för att och verka för en bra arbetsmiljö. Det innebär att du, tillsammans med din arbetsgivare, kommer överens om ett bra upplägg för samverkan er emellan, och när du utför ditt uppdrag bibehåller du dina anställningsförmåner. I Förtroendemannalagen framgår följande: Om uppdraget som skyddsombud utförs på den egna arbetsplatsen har denne rätt till bibehållna anställningsförmåner. Om ditt arbete utförs utanför ordinarie arbetstid men på den egna arbetsplatsen skall ersättning utgå som om du utfört arbete för arbetsgivarens räkning.

Said Andersson, tidigare regionalt arbetsmiljöombud och ombudsman på Unionen, arbetat med nätverk och utbildningar inom arbetsmiljö: Uppdraget som skyddsombud är egentligen inte oavlönat. Du ska kunna genomföra uppdraget under din normala arbetstid då du får lön. Enligt Förtroendemannalagen så har du rätt till bibehållna anställningsförmåner (bland annat lön) den tid du utför skyddsombudsuppdraget. Om arbetsgivaren anser att du ska genomföra uppdraget utanför din normala arbetstid så ska du få lön och övertidsersättning för denna tid enligt Förtroendemannalagen paragraf 7. Det är viktigt att du stämmer av med arbetsgivaren och får ett godkännande av hen till att du utför uppdraget utanför din ordinarie arbetstid, annars kanske du inte får någon ersättning. En sak som är jätteviktig är din hälsa, tänk på att du måste få tillräckligt med återhämtning. Ett tips: kontrollera med dina kollegor och arbetsgivaren om vad som behöver göras inom arbetsmiljöområdet under året. Detta tillsammans med viss tid för oförutsedda händelser i ditt uppdrag kan då ligga till grund för en överenskommelse mellan dig och arbetsgivaren om hur mycket tid du ska lägga på ditt uppdrag. Stäm därefter av detta löpande.

Lena Gunnars

Kommentarer

Välkommen att säga din mening på Arbetarskydd.

Principen för våra regler är enkel: visa respekt för de personer vi skriver om och andra läsare som kommenterar artiklarna. Alla kommentarer modereras efter publiceringen av Arbetarskydd eller av oss anlitad personal.

  Kommentarer

Arbetsmiljö