Jobben som ger cancer

2013-03-24 23:00 Lotta Fredholm  
Gruvarbetare, sotare och byggnadsarbetare är tre yrkesgrupper som lever farligare än andra. De utsätts dagligen för olika ämnen som ökar risken att drabbas av cancer. Foto: Boliden, Scanpix, Colourbox

Svenska forskare är på jakt efter kopplingen mellan yrke och cancer. En mängd yrken ska nu undersökas, från kriminaltekniker till gruvarbetare.<br>- Viktigast är att kartlägga hur man arbetar, säger överläkare Magnus Svartengren, med fokus på cancerrisken för brandmän.

I somras slog Världshälsoorganisationen fast att dieselavgaser är cancerframkallande. Rönen påverkar byggindustrin där dieseldrivna maskiner används inomhus, men även andra exponeras.

– Vi är intresserade av arbetsmiljön i gruvor och då även hälsoeffekterna av dieselavgaser i gruvmiljön, säger Bengt Järvholm, överläkare och professor vid Institutionen för folkhälsa och klinisk medicin vid Umeå universitet.

Han har tidigare undersökt hur gruvarbete kan öka risken för lungcancer.

– Radon finns i nästan alla gruvor och är en känd cancerrisk, men vi såg att även kvartsdamm spelar roll.

Per Gustavsson, professor i yrkes- och miljömedicin vid Karolinska institutet, undersöker kopplingen mellan yrke och cancer hos bland annat sotare. Senast har han synat kockars arbetssituation.

– Jag kan inte säga så mycket eftersom studien ännu är opublicerad, men här var resultaten snarare lugnande, säger han.

Framöver vill han studera brandmäns arbetsmiljö och följa upp studier från 1990-talet. En grupp är brandinstruktörer som utbildar i släckningsarbete.

– Då utsätts de för brandgaser och vi vill mäta hur den exponeringen ser ut, säger Per Gustavsson.

Just bränder har varit på tapeten de senaste månaderna, efter att skyddsombud införde skyddsstopp för polisens tekniker. Magnus Svartengren, överläkare och specialist i arbets- och miljömedicin vid Arbetsmiljöverket, berättar att Arbetsmiljöverket i mitten av mars ska möta experter och fackliga företrädare. Ämnen som ska avhandlas är exponering för potentiellt cancerframkallande förbränningsprodukter, men även andra hälsoproblem som överhettning och tjänstbarhetsbedömningar.

Studier av arbetsmiljön vid brand är viktiga, men nackdelen är att de tar tid.

– Enligt min uppfattning är det nu allra viktigast att kartlägga hur man arbetar, bedöma vilka arbetsmoment som kan vara farliga och se över rutinerna. Exempelvis hjälper ju inte skydds­utrustningen om man efter släckningen packar in sina skitiga skyddskläder i bilen och kör hem, säger Magnus Svartengren.

I maj börjar dock Rikspolisstyrelsen undersöka sina kriminalteknikers arbetsmiljö. De utsätts i arbetet även för andra hälsorisker än de vid en brandplats – som döda kroppar, infekterat blod eller kemikalier.

Faktorer som påverkar risken för att drabbas

Enligt Arbetsmiljöverkets kunskaps­översikt ”Arbetsrelaterade dödsfall i Sverige” går ungefär 500 dödsfall i cancer per år att koppla till faktorer i arbetslivet.

Ökad risk har bland andra:

 • Skorstensfejare – sotning kopplas till ökad risk för lungcancer, på grund av exponering för PAH (polycykliska aromatiska kolväten).
 • Gruvarbetare – att arbeta i miljöer där halten radon är förhöjd ger ökad risk för lungcancer, men även kristallint kisel och kvartsdamm ökar risken.
 • Byggnads­arbetare – dieselavgaser är cancerframkallande. Problem uppstår när dieseldrivna maskiner används i oventilerade utrymmen. Isolerings­materialet asbest ökar risken för cancer i lungsäcken, så kallat mesoteliom.
 • Kemiskt arbete – att utsättas för organiska lösningsämnen, som bensen och formaldehyd, ökar risken för leukemi.
 • Fiskare och lantbrukare – grupper som arbetar mycket utomhus utsätts för UV-ljus och har ökad risk att drabbas av hudcancerformen malignt melanom.
 • Träarbetare – trädamm från hårda träslag kan ge upphov till näs- och bihålecancer.
 • Restaurangpersonal – hos denna grupp sågs en ökning av flera olika cancerformer, något forskarna tror kan bero på rök och alkohol i arbetsmiljön.
 • Tandläkare – kvinnor inom yrken som kräver lång utbildning löper ökad risk för bröstcancer. En anledning kan vara att de får färre barn.
 • Servitörer, kockar, journalister och sjömän – hos dessa grupper sågs ökad förekomst av levercancer, vilket kopplas till hög alkoholkonsumtion.
 • Skiftarbetare – kvinnor som jobbar natt löper ökad risk att drabbas av bröstcancer, vilket beror på att nattarbete ger hormonella störningar.

Minskad risk har:

 • Präster och lärare – dessa yrkesgrupper löper lägre risk att drabbas av cancer. En förklaring är att de yrkesmässigt inte utsätts för rökning och alkohol.

Källa: Arbetsmiljöverket, finska Arbetshälsoinstitutet, NOCCA-studien m fl.

Lotta Fredholm

Kommentarer

Välkommen att säga din mening på Arbetarskydd.

Principen för våra regler är enkel: visa respekt för de personer vi skriver om och andra läsare som kommenterar artiklarna. Alla kommentarer modereras efter publiceringen av Arbetarskydd eller av oss anlitad personal.

  Kommentarer

Tidningen

Arbetsmiljö