Jämställdhet gynnar arbetsmiljön

2011-10-25 21:00 Fredrik Karlsson  
Fredrik Karlsson, chefredaktör för tidningen Byggvärlden Foto: Jörgen Appelgren

KRÖNIKA. Man och byggnadsarbetare? Grattis, du har ganska stor chans att få livränta från arbetsskadeförsäkringen. Så inleddes en artikel i Dagens Nyheter om att män har lättare att få sina skador bedömda som arbetsskador.

<p>Det är förstås inte bra för kvinnor som inte får en rättvis bedömning.</p> <p>Men en stereotyp syn på yrken baserade på en stereotyp syn på kön gynnar ingen. Inte heller manliga byggnadsarbetare.</p> <p>Det är ett tungt arbete, byggjobbet. Få byggnadsarbetare orkar jobba fram till pension. Jag har pratat med många byggnadsarbetare som därför tycker att pensionsåldern bör sänkas för deras yrkesgrupp. Till Byggnadsarbetareförbundets kongresser brukar det också finnas många motioner om att facket bör jobba för att få riksdagen att sänka pensionsåldern. Allt från 58 till 63 år har diskuterats.</p> <p>Jag hade hellre sett fler motioner om hur facket ska verka för att ändra arbetsmiljön, så jobbet inte blir så tungt och arbetare sliter ut sig. </p> <p>Det är ingen naturlag att byggnadsarbetare ska slita ut sig i förtid.</p> <p>Trots allt har en del hänt på senare år. Gipsskivor görs 90 centimeter breda i stället för de gamla otympliga 120-skivorna. Samtidigt har hjälpmedlen, som olika former av skivhissar, blivit fler och bättre.</p> <p>Men det kunde gått snabbare om det funnits ett ordentligt tryck från byggnadsarbetarna själva. En del av den kraft som genom åren lagts på att strida om ackordslöner borde lagts på att strida för bättre arbetsmiljö. Det tror jag hade sparat axlar, knän och ryggar.</p> <p>För samtidigt råder en machoattityd i byggbranschen. Hjälmar, skyddsglasögon och hörselskydd används inte så ofta som det borde. Och många tar alltför stora risker, exempelvis genom att slarva med fallskydd.</p> <p>Många tar för givet att manliga byggjobb ska vara riskfyllda och tunga och man förutsätter samtidigt att kvinnodominerade yrken inte är det. I DN-artikeln konstateras att det råder brist på forskning om arbetsskador inom vård och omsorg.</p> <p>Så där ska tanter och farbröder vändas, hjälpas och vårdas dagarna i ända. Men få tänker på att det är tungt - att det sliter ut personalen.</p> <p>Så inom vården har inte heller utvecklingen mot bättre arbetsmiljö drivits tillräckligt, fast av omvända skäl jämfört med byggbranschen.</p> <p>Nu konstaterar Försäkringskassan att kvinnor inom vården missgynnats i bedömningar om arbetsskada och därmed missat ersättning.</p> <p>Det är dags att uppdatera vår syn på yrken. Det är dags för lite jämställdhet.</p>

Fredrik Karlsson

Kommentarer

Välkommen att säga din mening på Arbetarskydd.

Principen för våra regler är enkel: visa respekt för de personer vi skriver om och andra läsare som kommenterar artiklarna. Alla kommentarer modereras efter publiceringen av Arbetarskydd eller av oss anlitad personal.

  Kommentarer