"Jag tror på en varm attityd"

- Jag tror på en varm attityd mot eleverna. Och att skolpersonalen ska försöka ta de tillfällen som ges att prata med eleverna. Läraren som har en för ingenjörsmässig syn på sitt arbete, att man måste hinna från a till ö på en lektion, är inte den bästa läraren, säger rektorn Rolf Ödén.

För att undvika hot och våld i skolan måste lärarna känna ett genuint stöd från ledningen. ”Om en lärare har den minsta märkliga känsla runt en elev eller en situation ska det upp till diskussion. Som skolledare har man en skyldighet att lyssna på dem man jobbar med”, säger rektor Rolf Ödén.

<p>För tre år sedan avstyrde Rolf Ödén en potentiell skolskjutning på sin dåvarande arbetsplats. </p> <p>Det hade kunnat sluta riktigt illa för många på skolan - för elever, lärare och honom själv. För tre år sedan var Rolf Ödén rektor på Enskede gårds gymnasium, där två elever planerade ett väpnat attentat mot skolan. Eleverna - två killar, då 16 och 17 år gamla - var intresserade av skjutvapen, plöjde vapentidningar och pratade ofta om skolskjutningen i Columbine i USA, då tolv elever och en lärare sköts till döds av två elever. Efter skolskjutningen i finska Jokela 2007 tog pojkarnas egna planer fart. Inför andra elever på skolan började de prata om att döda rektorn och vaktmästaren på skolan. </p> <p>Rolf Ödén fick nys om hoten, kontaktade omedelbart polisen och pojkarna anhölls dagen därpå. Händelsen skakade om den svenska skolvärlden och uppmärksammades i media. Frågor runt elevers säkerhet, vuxnas ansvar och lärarnas arbetsmiljö restes. </p> <p>- Gemensamt för de här killarna var att de verkade ganska ensamma. En av dem hade dessutom varit mobbad under en lång period. En lärare måste ha ögon i nacken och vara observant på alla elever. Inte minst på dem som inte gör något väsen av sig. Det är ett tungt ansvar där läraren måste få stöd från skolledningen. </p> <p>Enligt Rolf Ödén var det tack vare den goda kommunikationen på skolan som informationen om hoten nådde honom så snabbt. Och som kanske stoppade attentatet. </p> <p>I dag är Rolf Ödén rektor på Spånga gymnasium i Stockholm. Han beskriver inte sin arbetsplats som den perfekta skolan - men han försöker skapa en medvetenhet runt problem som kan uppkomma. Någon gång i månaden samlar han de cirka sextio lärarna på skolan för samtal.</p> <p>- Jag vill lyssna in, veta hur de tänker. </p> <p>De senaste åren har han funderat mycket på hur en välfungerande skola med en sund arbetsmiljö ser ut. Han nämner aktivt mentorskap, högt i tak, ständigt pågående diskussioner, att ta tag i problem direkt och att alltid anmäla alla incidenter som viktiga ingredienser. Men det mest fundamentala är ett aktivt elevhälsoteam - med syokonsulent, sjuksköterska, kurator och rektor - som träffas en gång i veckan och pratar igenom alla frågor, stora som små. </p> <p>- På varje veckomöte dryftar vi situationer som lärare har anmält. Det är viktigt att våga prata om svåra frågor. Vissa känslor är så diffusa att det kan kännas konstigt att tala om dem. Men det vill jag uppmuntra till. Jag hoppas att lärarna känner sig trygga att komma till mig med alla sina funderingar. Som skolledare vill jag vara tillgänglig.</p> <p>Förebyggande arbete är viktigt för att undvika hot och våld i skolan. Att få med eleverna i den sociala gemenskapen är grundläggande. Att ha en plan för hur man ska agera när något händer likaså. Allra viktigast är kanske ändå att se hela eleven, tycker Rolf Ödén. Men hur gör man det?</p> <p>- Jag tror på en varm attityd mot eleverna. Och att skolpersonalen ska försöka ta de tillfällen som ges att prata med eleverna. Läraren som har en för ingenjörsmässig syn på sitt arbete, att man måste hinna från a till ö på en lektion, är inte den bästa läraren. Skolan ska inte vara en kunskapsfabrik, utan en trygg plats där både lärare och elever blir vänligt bemötta och vågar göra sina röster hörda. </p> <p>Men skolan kan inte skydda sig mot allt, tillägger Rolf Ödén. </p> <p>- I skolan, liksom i samhället i stort, kommer det alltid att finnas extrema människor som inte agerar som vi förväntar oss. </p>

Anna Wahlgren

Arbetarskydd Redaktionen

Kommentarer

Välkommen att säga din mening på Arbetarskydd.

Principen för våra regler är enkel: visa respekt för de personer vi skriver om och andra läsare som kommenterar artiklarna. Alla kommentarer modereras efter publiceringen av Arbetarskydd eller av oss anlitad personal.

  Kommentarer

Arbetsmiljö