Inhyrda behöver eget fackförbund

2013-12-15 23:00 Anna de Lima Fagerlind  

Bemanningsanställda behöver ett eget fackförbund, signalerar Arbetsmiljöverket. Men LO och Unionen håller inte med.– Det skulle skapa en vi och dom-känsla, säger LO:s ombudsman Kent Ackholt.

Arbetsolyckor är dubbelt så vanligt i bemanningsbranschen som på arbetsmarknaden i stort, trots att en stor andel av de bemanningsanställda jobbar med kontorsarbete.

Det höga antalet olyckor har lett till att Arbetsmiljöverket gjort en särskild granskning av bemanningsföretagen. Granskningen visar bland annat att introduktionerna för inhyrda kortas ned, att det finns en rädsla hos de inhyrda för att påtala brister i arbetsmiljön och ett problem med att hyra ut bemanningsanställda som skadat sig.

För att förbättra de bemanningsanställdas arbetsmiljö måste systemet ändras och nya metoder användas, konstaterar Arbetsmiljöverket. Det gäller både myndigheter, företag och fackförbund.

– Fackförbunden har historiskt sett motarbetat bemanningsanställda eftersom de hotar deras medlemmars jobb. Men så är det inte längre, i alla fall inte centralt, säger Fredrika Brickman, biträdande tillsynsdirektör på Arbetsmiljöverket och ansvarig för granskningen.

Däremot finns inget fackförbund som enbart organiserar bemanningsanställda, vilket tas upp som ett problem i rapporten.

Men Unionen och LO, som tillsammans organiserar större delen av de bemanningsanställda i dag, tror inte att ett eget fackförbund skulle gynna de inhyrda.

– Vi har inte ett fackförbund för varje yrkesgrupp i Sverige. Vi har ett specifikt avtal för bemanningsanställda, med villkor som gäller för dem, säger Johnny Håkansson, central ombudsman på Unionens avtalsenhet.

– För att inte få en vi och dom-känsla tycker vi att det är bra att man är organiserad hos det förbund som finns på företagen man är uthyrd till, där finns specialkunskaper om det som händer på avtalsområdet och det företaget. Dessutom skulle de problem som är specifika för inhyrda behandlas på exakt samma sätt om de hade ett eget förbund. Det är en attitydförändring hos arbetsgivarna som behövs, säger Kent Ackholt, ombudsman på LO.

Fredrika Brickman förstår fackförbundens invändningar, men tycker ändå att en del av arbetsmiljöfrågorna faller mellan stolarna.

– De har säkert rätt i att dagens system hjälper de bemanningsanställda att få samma lön och villkor som anställda på företaget de är uthyrda till. Men det finns vissa problem som man gärna skulle vilja att någon behandlar särskilt, om inte ett eget fackförbund så kanske en sektion för bemanningsanställda inom de förbund som finns.

759 företag har granskats

• Arbetsmiljöverket har under 2011–2013 granskat 759 företag i bemanningsbranschen. Av dem var 332 bemanningsföretag och 427 inhyrande företag. Inspektörerna pekade ut 1 162 brister och ställde 236 krav. Inspektionen prioriterade de mest riskfyllda branscherna, som truck och lager, industri och verkstad, transport och åkerier samt vård.

• Granskningen visar bland annat att det finns problem med förebyggande arbetsmiljöarbete, för korta introduktioner till inhyrda, att det delade ansvaret mellan bemanningsföretagen och de företag som hyr in gör att arbetsmiljöfrågorna faller mellan två stolar, samt att det är svårt att hyra ut en bemanningsanställd som har blivit skadad och behöver arbetsanpassning.

Dubbelt så många olyckor

• Bemanningsbranschen hade 2011 ett snitt på 12 anmälda arbetsolyckor med sjukfrånvaro per 1 000 sysselsatta. Det är dubbelt så många som på arbetsmarknaden i snitt. Detta trots att många bemanningsanställda jobbar på kontor.

• Av de skadade i bemanningsbranschen är 60 procent under 35 år. För arbetsmarknadens samtliga branscher är siffran 30 procent.

Anna de Lima Fagerlind

Kommentarer

Välkommen att säga din mening på Arbetarskydd.

Principen för våra regler är enkel: visa respekt för de personer vi skriver om och andra läsare som kommenterar artiklarna. Alla kommentarer modereras efter publiceringen av Arbetarskydd eller av oss anlitad personal.

  Kommentarer

Tidningen

Arbetsmiljö