Ingen samordning när elektrikern föll

2021-11-29 11:24 Karin Nilsson  
Arbete på tak och höga höjder där det inte finns fallskydd innebär stora risker. Foto: Eugene Hoshiko/AP/TT

FÄLLD. Det var stressigt på bygget och det fanns ingen samordning av arbetsmiljöarbetet. Det framgår av flera vittnesmål efter fallolyckan i Härryda där en 21-årig elektriker skadade sig svårt 2017. Nu har tingsrättens dom kommit.

Det var flera bolag inblandade i ombyggnationen av charkuterifabriken i Härryda den 18 maj 2017. En 21-årig elektriker skadade sig svårt när han snubblande på en mindre trätrappa och föll cirka tre meter ner på ett betonggolv. Han fick ett brott på en bröstryggskota, vilket påverkade ryggmärgen och gav honom nervfunktionsstörningar. Han stelopererades och har fortfarande värk i ryggen.

Kammaråklagare Maria Johansson vid Riksenheten för miljö- och arbetsmiljömål väckte åtal efter händelsen. Hon ansåg att det begåtts ett arbetsmiljöbrott och krävde att Pipetech AB, som var arbetsmiljösamordnare för projektering och utförande på byggarbetsplatsen, och Fyrstads El i Göteborg AB, som anlitades för elinstallationer på arbetsplatsen och där elektrikerna var anställd, skulle betala 400 000 kronor vardera i företagsbot.
Åklagaren ansåg att företrädare för Pipetech och den eller de personer på Fyrstads El i Göteborg som haft arbetsgivaransvar av oaktsamhet inte gjort vad de ska göra för att förebygga olycksfall. Bolagen hade inte sett till att det funnits föreskrivet fallskydd i form av skyddsräcke.

Vad man borde ha gjort var att sätta upp ett räcke före fallet. Det påpekade Arbetsmiljöverkets inspektör som var på plats på byggarbetsplatsen efter olyckan och sedan utredde händelse för verkets räkning. Han är en av många som hörts i målet och vars berättelser ligger till grund för tingsrättens dom som kom den 24 november.

Att ställa en så kallad saxlift som skydd hade kunnat fungera förutsatt att den inte flyttades, tillade verkets inspektör. Han påpekade också att den löpande riskbedömning som ska göras på en arbetsplats enligt arbetsmiljölagen inte har gjorts och att BasU inte hade kompetens för uppgiften.

Flera av de övriga som intervjuats påpekade att det var stressig på arbetsplatsen. Projektledaren på Frystads El påpekade att projektet var försenat och tidspressat. Platschefen på byggföretaget som utförde byggarbetet på charkuterifabriken sa, liksom flera andra, att det var väldigt stressigt.

Läs mer: Hög nota för företagens brister i fallskyddet

Tingsrätten konstaterar att H. Karlssons Charkuterifabrik AB var beställare och byggherre över ombyggnationen. Bolaget uppdrog åt flera företag att utföra olika uppgifter i entreprenaden. Piptetech för att sköta ombyggnationen, upphandla entreprenörer och anlita besiktningsmän, Fyrstads El för att utföra elarbeten och Tuve byggservice för att göra snickeriarbeten. Arbetsmiljöansvaret delegerades inte. Till arbetsmiljösamordnare för planering och projektering, BasP och för utförande, BasU utsågs Pipetech med den ende anställde i bolaget som företrädare. I arbetsmiljöplanen, som också lämnats in till Arbetsmiljöverket, framgår det att företrädaren för Pipetech var både BasP och BasU. Av protokoll framgår också att Tuve bygg sagt nej till ansvaret.

Pipetech har sagt att det inte var bolaget självt utan dess företrädare som personligen var arbetsmiljösamordnare. Eftersom företrädaren var den ende anställde i bolaget är det naturligt att det är den personen och inte bolaget som uppfattas som arbetsmiljöansvarig, påpekar tingsrätten och tillägger att det dock inte fråntar bolaget ansvaret. Rätten noterar att även den ende anställde hade svårt att hålla isär bolaget och sig själv som privatperson.

Tingsrätten anser att det är klarlagt att Pipetech var arbetsmiljösamordnare och att det i princip inte fanns någon samordning av arbetsmiljöverksamheten på arbetsplatsen. Den flyttbara saxlift som bolaget menade skulle fungera som fallskydd hade inte rätt storlek och var inte heller på plats när olyckan skedde. Bolaget har inte gjort vad som skäligen kan krävas och ska därför krävas på företagsbot.

Fyrstads El där elektrikern var anställd har också brustit i arbetsmiljöansvaret för sin personal. Oavsett om arbete utförs i arbetsgivarens egna lokaler, eller som i detta fall på en extern byggarbetsplats, har arbetsgivaren ansvar. Att det funnits en BasU med samordningsansvaret gör inte att arbetsgivaren inte längre har något eget ansvar. Att det saknades fallskydd där elektrikern arbetade borde Fyrstads El ha uppmärksammat.

Bolaget har sagt att elektrikern skulle ha varit mer försiktig. Men tingsrätten, liksom åklagaren, finner inget som tyder på att elektrikern haft någon del av ansvaret.

Inte heller Fyrstads El har gjort vad de skulle för att förhindra olyckan och ska krävas på företagsbot.

Åklagaren hade begärt 400 000 kronor i företagsbot var av bolagen. Med hänsyn till att det gått så pass lång tid sedan olyckan, 4,5 år, och att utredningen tagit 2,5 år sänker tingsrätten företagsboten till 350 000 kronor.

Domen kan överklagas senast den 15 december.

 

Karin Nilsson

Kommentarer

Välkommen att säga din mening på Arbetarskydd.

Principen för våra regler är enkel: visa respekt för de personer vi skriver om och andra läsare som kommenterar artiklarna. Alla kommentarer modereras efter publiceringen av Arbetarskydd eller av oss anlitad personal.

  Kommentarer

Arbetsmiljö