Hur står det till med den psykologiska tryggheten?

2020-12-04 00:00 Kamilla Kvarntorp  

Arbetarskydd frågade tre arbetsmiljöexperter från tre olika branscher. Hur ser det ut – går det att berätta om misstag och brister utan att skuldbeläggas?

Berndt Jonsson, nationell samordnare för arbetsmiljöfrågor, Byggföretagen

”Absolut, men bilden är inte entydig. Ambitionen och målsättningen att skapa trygghet och god psykosocial arbetsmiljö ingår i det systematiska arbetsmiljöarbetet hos merparten av företagen i vår bransch. De flesta är medvetna om att en god säkerhetskultur förutsätter att risker kan hanteras på ett bra och öppet sätt. Olyckor, tillbud och inte minst riskobservationer är viktiga för att få koll på vad som kan förbättras. Utöver detta, är kanske det allra viktigaste i arbetet med att skapa en god säkerhetskultur att uppmärksamma positiva beteenden. De flesta av Byggföretagens medlemsföretag jobbar aktivt med att minska riskerna, men det finns många i branschen som borde utveckla sitt arbetsmiljöarbete.

Psykosocial arbetsmiljö har varit aktuellt under många år och undersöks i enkäter och samtal. När tryggheten är på plats blir det naturligt att säga ifrån när det behövs. När det inte fungerar att berätta om misstag och påtala brister beror det oftast på okunskap, kortsiktighet eller att de som leder verksamheten inte ser någon nytta med att prioritera området. Går det att berätta finns det underlag för att förbättra arbetsmiljön och undanröja brister och risker.

Den psykologiska tryggheten kan stärkas om ledarskapet utvecklas genom att kunskaperna förbättras om arbetsmiljö och ledarskap.”

Gunnar Sundqvist, arbetsmiljöexpert, Sveriges Kommuner och Regioner, SKR

”Två tredjedelar av kommunerna har Afa Försäkrings system för att registrera incidenter och tillbud i arbetsmiljön. Att driva ett utvecklingsarbete när det gäller arbetsmiljö innebär att vara inbegripen i att det ibland sker misstag. Samtidigt finns delar av våra verksamheter där ett misstag innebär livsfara. Incidenter eller tillbud måste därför hanteras på ett transparent och försonande sätt.

Det är jätteviktigt för den psykosociala arbetsmiljön att man berättar om misstag och påtalar brister. Att lära av misstag är grunden till all utveckling i verksamheten. Den fysiska arbetsmiljön påverkas också, man tar systematiskt tag i problem.

Det finns inget slutmål i det här arbetet. Både SKR och våra medlemmar jobbar med att ha horisontella nätverksgrupper, där man kan skapa en öppenhet för att berätta om misstag som sker, för att kunna hantera dem bättre.”

Martin Miljeteig, central arbetsmiljöombudsman, Transportarbetareförbundet

”Vi har 24 kollektivavtal, så det ser väldigt olika ut. Det finns arbetsgivare som har insett vikten av ett modernt ledarskap och en aktiv organisation för att förebygga arbetsmiljöproblem. Då brukar det sällan vara problem att påtala brister och egna misstag. Men jag tror att majoriteten av företagen har ett utvecklingsbehov. Vi känner till arbetsgivare som uppmanar anställda att inte skriva så många tillbudsrapporter, för att det inte ser bra ut.

Efter tillbudsrapportering händer det ofta inget på flera år, så våra medlemmar fortsätter att utsättas för en dålig arbetsmiljö.

När enskilda upplever att de inte kan påtala egna misstag eller brister utan att det får negativa konsekvenser så säger de inget. I förlängningen leder det till en sämre, både fysisk och psykosocial arbetsmiljö.

Arbetsgivaren måste bli bättre på att samverka med skyddsombuden på arbetsplatsen eller de regionala skyddsombuden för att hitta former för att skapa en trygghet i att påtala brister. Det behövs också en organisation för att hantera synpunkter och tillbud på ett professionellt sätt.”

Missa inga nyheter - beställ Arbetarskydds kostnadsfria nyhetsbrev

Kamilla Kvarntorp

Kommentarer

Välkommen att säga din mening på Arbetarskydd.

Principen för våra regler är enkel: visa respekt för de personer vi skriver om och andra läsare som kommenterar artiklarna. Alla kommentarer modereras efter publiceringen av Arbetarskydd eller av oss anlitad personal.

  Kommentarer

Arbetsmiljö