Hur små får toaletterna vara?

2017-02-14 00:00  

EXPERTFRÅGA. Toaletterna på vårt företag är så små att det knappt går att vända sig om där inne. Finns det regler för hur små toaletterna får vara på en arbetsplats?

Maria Steinberg: Enligt paragraf 103 i föreskriften (AFS 2009:2) ska en toalett ska vara tillräckligt stor. Det kan vara exempelvis 1,3 meter gånger 1,4 meter eller 1 gånger 1,7 meter. På större arbetsplatser och i offentliga byggnader ska det finnas handikapptoalett. Nya regler om tillgänglighet i Diskrimineringslagen innebär att bristande tillgänglighet till en toalett på en arbetsplats för till exempel en person med funktionsnedsättning skulle kunna betraktas som diskriminering. Arbetsgivaren på en liten arbetsplats, där det endast finns en toalett, bör ha en större med tanke på bland annat de nya tillgänglighetsreglerna. På större arbetslaster ska det finnas minst en större toalett.

Glenn Bergenstoff: Små och trånga toaletter finns det tyvärr gott om. När man idag bygger nya finns det en standard man ska förhålla sig till som anger vilken storlek det ska vara. Men en stor andel av de befintliga toaletterna är byggda innan standarden kom till. I Arbetsmiljöverkets regelverk så hittar du i AFS 2009:2 § 103 att en toalett ska vara tillräckligt stor. I paragrafens kommentar anges också mått, dock är dessa mer avsedda för om ombyte ska ske, eller om den ska vara lämplig för personer med nedsatt rörelseförmåga. Men tillräckligt stor är ju också ett bra mått och regel! Den ska anpassas efter behovet. Ta upp frågan med ditt skyddsombud och diskutera sedan med er arbetsgivare.

Rickard Lindberg: Regler för toalettrum styrs av två regelverk, Arbetsmiljöverkets föreskrifter när det gäller arbetsplatser och Boverkets regler när det gäller bostäder och publika miljöer. Om vi nu håller oss till Arbetsmiljöverkets regler så säger dessa bara att toalettrummen ska vara tillräckligt stora och tillräckligt många i antal för dem som arbetar samtidigt. Däremot när det gäller handikapptoaletter så finns tydligare regler och mått, som säger minst 2,2 gånger 2,2 meter. De ska som det står i reglerna - vara tillgängliga och användbara. Förutom att du upplever det trångt så behöver dessa utrymmen städas, underhållas och repareras löpande. Jag förstår inte heller varför toaletterna ska vara så trånga ibland.

Kommentarer

Välkommen att säga din mening på Arbetarskydd.

Principen för våra regler är enkel: visa respekt för de personer vi skriver om och andra läsare som kommenterar artiklarna. Alla kommentarer modereras efter publiceringen av Arbetarskydd eller av oss anlitad personal.

  Kommentarer

Tidningen

Arbetsmiljö