Hur ska hot hanteras efter sexuellt ofredande?

2017-11-06 00:00  

EXPERTFRÅGA. En inhyrd lokalvårdare har blivit sexuellt ofredad. Enligt arbetsgivaren ska hon lämna arbetsplatsen omedelbart om hon möter förövaren igen. Kundföretaget kallar det för kontraktsbrott och hotar svartlista kvinnan så hon inte kan få jobb i framtiden. Vad ska arbetsgivaren göra?

Maria Steinberg, docent i arbetsmiljörätt vid Örebro universitet:

– Diskrimineringslagen, (DL) ser mycket allvarligt på sexuellt ofredande. Händer det måste arbetsgivaren utreda händelsen och vidta skäliga åtgärder för att förhindra liknande incidenter i framtiden. Det är också förbjudet att utsätta någon som anmäler eller påtalar ett sexuellt ofredande för repressalier. Reglerna gäller även för inhyrda. Den som hyr in måste 1) utreda, 2) vidta skäliga åtgärder och 3) får inte utsätta den inhyrda för repressalier i framtiden. Är den trakasserade med i facket, bör hen omedelbart vända sig dit, eftersom inhyraren kan ha brutit mot DL. Inhyraren kan tvingas betala diskrimineringsersättning till den kränkta.

Glenn Bergenstoff, regionalt skyddsombud på IF Metall Borås:

– Ett korrekt agerande från arbetsgivaren hade varit att direkt efter händelsen bistå lokalvårdaren med kontakt med polis och vara behjälplig med krisstöd. Att skicka tillbaka henne till samma arbetsgivare med uppmaningen att hon ska lämna om mannen dyker upp låter helt befängt. Självklart ska hon inte behöva vara hos det kundföretaget. När det gäller det inhyrande företaget, eventuella kontraktsbrott och de hot som företaget kommer med, så måste hennes arbetsgivare bortse från dem. Det visar mer på vilket oseriöst företag det är.

Rickard Lindberg, arbetsmiljöexpert på Trä- & Möbelföretagen och Grafiska Företagen:

– Att lämna arbetsplatsen är en lösning på kort sikt. Jag tycker att arbetsgivaren utan dröjsmål ska ta upp detta med kundföretaget. Påtala att det är den som blir utsatt som bestämmer vad som är obehag, även om utövaren tycker att det är oskyldigt skoj. Lita på er känsla att säga ifrån om kränkningarna inte upphör. Eftersom det handlar om en inhyrning så är kundföretaget skyldigt att utreda och vidta åtgärder för att förhindra fortsatta trakasserier men jag föreslår att ni gör det tillsammans. Håll regelbunden kontakt internt och med kunden. Kränkningar och sexuella trakasseringar är oacceptabla.

Kommentarer

Välkommen att säga din mening på Arbetarskydd.

Principen för våra regler är enkel: visa respekt för de personer vi skriver om och andra läsare som kommenterar artiklarna. Alla kommentarer modereras efter publiceringen av Arbetarskydd eller av oss anlitad personal.

  Kommentarer

Arbetsmiljö