Hur ska en psykosocial skyddsrond gå till?

2013-01-27 23:00 Ann Norrby  
Experterna: Eva Kovar, Mats Palm och Maria Steinberg.

EXPERTFRÅGA: Hur ska en psykosocial skyddsrond gå till?

EXPERTSVAR:

Maria Steinberg, forskare i arbetsmiljörätt vid Örebro universitet:

Närmaste arbetsledare och skyddsombudet diskuterar hur en psykosocial skyddsrond kan läggas upp. En psykosocial skyddsrond kan ske genom att en arbetspsykolog kommer till arbetsplatsen och ställer frågor till de anställda, i grupp eller individuellt. Det kan också ske genom att företagshälsovården sänder ut en enkät som den sedan sammanställer. För att arbetstagarna ska våga svara uppriktigt är det mest lämpligt att enkäten sammanställs av någon utanför arbetsplatsen. Enkäten bör bland annat ta upp övertid, kränkningar, oklara roller, för hög arbetsmängd, våld, ensamarbete.

Mats Palm, huvudskyddsombud vid ett verkstadsföretag:

Inom industrin brukar vi fokusera på styck, höjd, utsug, kilo, innehållsdeklaration som i detta fall blir värdelöst...

Ett underlag för psykosocial skyddsrond bör vara en nylig medarbetarenkät, statistik från sjukfrånvaron, personalomsättning, och som alltid, chefens kompetens och intresse för frågorna. Att ta med en duktig beteendevetare i inledningen av detta arbete lyfter ofta kunskapen och en kunnig företagshälsa kan vara en förutsättning för ett gott resultat.

När vi tar med det psykiska måendet i skyddsronden, då har vi kommit en god bit på väg mot ”Det hållbara arbetet”.

Eva Kovar, jurist på Svenskt Näringsliv:

En psykosocial skyddsrond innebär att man undersöker den psykosociala arbetsmiljön på en arbetsplats på ett organiserat sätt. Det kan ske genom en regelrätt skyddsrond eller i en medarbetarenkät eller i utvecklingssamtal. Huvudsaken är att man försöker fånga in hela den psykosociala arbetsmiljön, såväl eventuella risker och brister som de positiva faktorerna. De frågor som brukar tas upp är arbetets innehåll, arbetsorganisation, trivsel och arbetsklimat, arbetskrav, ledning och kompetensutveckling.

Ann Norrby

Kommentarer

Välkommen att säga din mening på Arbetarskydd.

Principen för våra regler är enkel: visa respekt för de personer vi skriver om och andra läsare som kommenterar artiklarna. Alla kommentarer modereras efter publiceringen av Arbetarskydd eller av oss anlitad personal.

  Kommentarer

Tidningen