Hur mår chefen - egentligen?

2022-09-27 13:24 Leif Holmkvist  
Många chefer pressar sig sjuka på jobbet.

Få vågar fråga om chefens välmående.. Nu har IFN för första gången dokumenterat den mentala och fysiska hälsan hos vd:ar.

Om vd inte mår bra är det så klart tråkigt för personen själv, men om det påverkar sättet att sköta företaget kan det bli ett problem för alla. Därför har Institutet för näringslivsforskning, IFN, studerat fysisk och mental hälsa hos vd:ar i det svenska näringslivet under åren 2006 – 2015 med hjälp av anonymiserade registerdata från Statistiska Centralbyrån och Socialstyrelsen.

– Hållbarhetsfrågor har blivit allt viktigare för företagen och man har börjat tänka mer på hälsa och arbetsmiljö över lag, säger IFN:s projektansvarige Joacim Tåg. Och det är ledaren som sätter standard inom företaget.

Men någon genomgripande forskning av de högsta chefernas hälsa har aldrig gjorts, enbart enkätundersökningar av självupplevd hälsa.

– Det är svårt att få in svar, konstaterar Joacim Tåg. Dels är cheferna upptagna, dels är det stigmatiserande att berätta om mental ohälsa. Därför baserade vi vår undersökning på registerdata av recept och fastställda diagnoser.

I studien ingår 3,6 miljoner svenskar födda mellan 1951 och 1978 och observationer av deras hälsa mellan 2006 och 2015. Av dessa var cirka 25 000 vd:ar för företag med fler än tio anställda.

Vd:arna jämförs med befolkningen i stort och med tre andra högprestationsjobb: advokater, civilingenjörer och personer i finansbranschen. Därefter görs en uppdelning av chefer i företag med mindre eller mer än 100 miljoner kronor i årlig omsättning.

Så här kan slutsatserna i rapporten sammanfattas:

* Vd:ar har bättre mental och fysisk hälsa än medelsvensken.

* Vd:arna mår bättre än advokater, civilingenjörer och personer i finansbranschen.

* Vd:ar för större företag har bättre hälsa än vd:ar för mindre företag.

* Ändå har var tredje vd någon fysisk diagnos och var tolfte någon mental diagnos.

* Vd:n med hälsoproblem lämnar jobbet i snabbare takt än friska kollegor.

* Hälsoproblem påverkar beslut som vd:n gör på jobbet, såsom uppköp och nyetableringar.

De vanligaste fysiska åkommorna hos vd-kollektivet är högt blodtryck, höga halter av blodfetter, hjärt- och kärlsjukdom eller magbesvär, vilket alltså drabbar var tredje chef. Var tolfte har mentala problem, främst ångest och depression.

Trots dessa problem mår vd i gemen bättre än de flesta och Joacim Tåg förklarar varför:

– Det är svårt att ta sig till en chefsposition och det kräver god hälsa. Det kan liknas vid ett gladiatorspel. Det är en tydlig selektion, särskilt i större företag.

Väl på toppjobbet gäller det att hålla sig frisk och vd har ofta gott stöd av styrelsen, påpekar Joacim Tåg:

– Bolagen investerar i att cheferna ska ha god hälsa. De satsar ofta på god arbetsmiljö och hälsa för fler än vd för att behålla personal och kunna rekrytera uppåt i företaget.

Tre faktorer har stor betydelse för hälsotillståndet: kön, ålder och utbildning.

– Kvinnor har generellt sämre hälsa än män, det gäller även bland chefer. Personer med högre utbildning har bättre hälsa, men här finns ett inslag av selektion. Och att hälsan försämras med åldern är väl känt.

Joacim Tåg hoppas att såväl chefer som styrelser och andra beslutsfattare ska ha nytt av studien:

– Vår studie lyfter vikten av mental och fysisk hälsa bland ledare. Det gäller att ta hand om sig om man vill nå toppen av näringslivet och företag bör ta hand om sina anställda för att inte tappa talanger som i framtiden kanske kan bli chefer.

 

 

 

Leif Holmkvist

Kommentarer

Välkommen att säga din mening på Arbetarskydd.

Principen för våra regler är enkel: visa respekt för de personer vi skriver om och andra läsare som kommenterar artiklarna. Alla kommentarer modereras efter publiceringen av Arbetarskydd eller av oss anlitad personal.

  Kommentarer

Arbetsmiljö