Hur hjälpa belastningsskadade?

Experterna: Eva Kovar, Mats Palm och Maria Steinberg.

En arbetstagare på min arbetsplats har fått en belastningsskada av enformiga rörelser under lång tid. Vad ska arbetsgivaren göra och vad ska vi arbetskamrater och skyddsombud tänka på?

EXPERTSVAR:

Maria Steinberg, forskare i arbetsmiljörätt vid Örebro universitet:

”Som arbetstagare går du till din närmaste chef och talar om att du har fått en skada av de enformiga rörelserna. Din chef ska då se till att det skrivs en arbetsskadeanmälan. För att den ska bli riktigt bra är det viktigt att företagshälsovården undersöker dig och skriver ett utlåtande.

Ditt skyddsombud ska vara med då anmälan skrivs. Din chef ska sedan undersöka och bedöma riskerna med det enformiga arbetet för att se om något kan göras så att framtida skador kan minska. Föreskriften Belastningsergonomi (AFS 2012:2) måste följas. Skyddsombud ska delta om din arbetsgivare planerar förändringar av lokaler eller arbetsmetoder.”

Mats Palm, huvudskyddsombud vid ett verkstadsföretag:

”Först ska arbetsgivaren, tillsammans med skyddsombudet, göra en utredning om exakt vad som kan ha orsakat skadan. Det kan ju vara det rent repetitiva, detaljernas vikt eller greppbarhet eller det ergonomiska upplägget. Alla arbetsuppgifter, speciellt med tanke på frekvens, vikt och ergonomi, ska finnas med i utredningen.

En duktig ergonom på företagshälsovården kan hitta förslag till åtgärder och hjälpa till att kartlägga risker. Arbetsgivaren ska ju enligt arbetsmiljölagen återkommande undersöka de risker som kan finnas i verksamheten och ergonomin är en av de viktigaste. Arbetsuppgifterna måste få variera.”

Eva Kovar, jurist på Svenskt Näringsliv:

”Arbetsgivaren ska anmäla skadan till Försäkringskassan, med kopia av anmälan till skyddsombudet. Man ska undersöka vad man kan göra beträffande den anställdes arbetsuppgifter, för att komma ifrån fortsatt skadlig inverkan.

Det kan finnas olika typer av hjälpmedel, man kan införa arbetsrotation eller vidta andra åtgärder, allt beroende på arbetets och verksamhetens karaktär samt övriga omständigheter. Vid behov kan man även ta hjälp av företagshälsovården eller annan utomstående expertis. Det kan vara lämpligt att göra en riskbedömning av arbetsuppgifterna, om det inte gjorts förut, för att undvika att andra anställda skadas.”

Arbetarskydd Redaktionen

Kommentarer

Välkommen att säga din mening på Arbetarskydd.

Principen för våra regler är enkel: visa respekt för de personer vi skriver om och andra läsare som kommenterar artiklarna. Alla kommentarer modereras efter publiceringen av Arbetarskydd eller av oss anlitad personal.

  Kommentarer

Arbetsmiljö