HSO: Tog stressen högskolelärarens liv?

2021-11-05 08:40  

ANMÄLAN. Det fanns signaler som högskolan borde ha sett. Det menar huvudskyddsombuden och kräver att Högskolan i Halmstad utreder om en lärares död är arbetsrelaterad. Högskolan anser inte att det är deras uppgift.

Ett anställningsstopp på grund av oro för ekonomin under pandemin och en stor omställning för många av de äldre lärarna med mindre datorvana. Det är två faktorer som kan ha bidragit till att en arbetssituation med hög arbetsbelastning och stress blev värre. Det kan i sin tur ha bidragit till att en av högskolans lärare dog i början av sommaren. Det menar Navid Ghannad, huvudarbetsmiljöombud på Högskolan i Halmstad.

– Jag är inte medicinskt kunnig men det finns starka skäl att tro att hans dödsfall var arbetsrelaterat.

Navid Ghannad skrev i början av juli ett mejl till högskoledirektören och hr-chefen och uttryckte sin oro. Ombudet begärde att högskolan skulle utreda om dödsfallet var arbetsrelaterat och vad som i så fall behövde göras för att samma sak inte ska hända igen. Han blev inte nöjd med arbetsgivarens respons.

– De påbörjade en process kring det systematiska arbetsmiljöarbetet men när det gällde det specifika dödsfallet hände ingenting.

I mitten av oktober lämnade han därför tillsammans med det andra huvudskyddsombudet på högskolan in en så kallad 6:6 a-anmälan till Arbetsmiljöverket. Det fanns varningssignaler och arbetsgivaren borde ha gjort en bättre riskbedömning av den avlidne lärarens arbetssituation. Enligt anmälan berättade läraren både för sina kollegor och studenter vid flera tillfällen att han hade det väldigt stressigt och att han inte mådde bra. Han hade också haft problem med hjärtat för vilket han opererats samt hade även andra hälsoproblem. Det här borde arbetsgivaren ha tagit hänsyn till. Våren var också mycket intensiv för läraren, enligt anmälan. Han hade fyra kurser under april till juni. Två var mycket omfattande med 214 studenter med individuella hemtentamina som han skulle rätta. Samtidigt avslutade han ytterligare en kurs som innebar att han var tvungen att läsa 60 rapporter på 40 till 50 sidor vardera. Båda dessa uppgifter hade han två veckor på sig att göra klart. Till detta ytterligare två andra kurser.

Till Hallandsposten säger lärarens son att pappan var rejält stressad.

– Han sov i princip bara fyra timmar per dygn, resten av tiden ägnade han åt jobbet och studenterna – även helgerna.

Enligt anmälan var stress och hög arbetsbelastning på högskolan kända problem sedan en medarbetarundersökning 2020. En ny undersökning skulle ha gjorts under oktober men den stoppades av högskoleledningen utan dialog med ombuden, enligt anmälan. Det är en missuppfattning, menar Maria Jingsäter, hr-chef på Högskolan i Halmstad.

– Vi jobbar tillsammans med ombuden kring det här. De kanske tycker att det går lite långsamt, men undersökningen har hela tiden varit planerad till i vår.

Högskolan betonar i sitt svar på anmälan att arbetsgivaren ser allvarligt på förekomsten av ohälsosam arbetsbelastning. I svaret, underskrivet av Maria Jingsäter, står det bland annat att högskolan i juli, strax efter ombudets mejl, påbörjade en utvärdering av det systematiska arbetsmiljöarbetet på den aktuella akademien. Syftet är att förbättra den organisatoriska och sociala arbetsmiljön och exempelvis ta reda på om cheferna har tillräckliga kunskaper om hur man förebygger ohälsosam arbetsbelastning. Högskolan ska också ta reda på om medarbetarna vet hur de kan få hjälp att prioritera om de har för mycket att göra.

Efter svaret har ombuden dragit tillbaka sitt hot om att stoppa arbetet för de kollegor som skyddsombuden menar också har en riskfylld arbetsmiljö. Kvar finns dock oenighet kring kravet på att arbetsgivaren ska utreda dödsfallet.

– Vi som arbetsgivare har ingen möjlighet att utreda de medicinska orsakerna till dödsfallet. Vi kan bara fortsätta att titta på hur vi förbättrar arbetsmiljön och minskar arbetsbelastningen, säger Maria Jingsäter.

Av högskolans svar framgår att deras uppfattning är att en dödsfallsutredning inte heller är högskolans uppgift. Där står också att dödsfallet inträffade utanför arbetsplatsen och att läraren, enligt uppgift, inte utförde några arbetsuppgifter när han dog. Högskolan ser inga skäl att själva ge externa experter i uppdrag att utreda dödsfallet.

– Vi bedömer inte heller att det går att säga att dödsfallet med största sannolikhet beror på arbetssituationen. Trots det har vi anmält dödsfallet som arbetssjukdom till både Försäkringskassan och Arbetsmiljöverket, så får det väl granskas, tillägger Maria Jingsäter.

Enligt anmälan till Arbetsmiljöverket har läraren arbetat intensivt under våren och försommaren. Stämmer det?

– Jag vill inte kommentera det enskilda personärendet. Men generellt har lärarna årsarbetstid och inte schemalagd tid. Kurserna läggs ut i dialog mellan medarbetare och chef sedan styr den enskilde planeringen i övrigt. Det kan vara så att våren blir mer intensiv och hösten lugnare.

Tycker du att ni har koll på arbetsbelastningen?

– Det viktigaste där är dialogen mellan chef och medarbetare och vi arbetar intensivt med att utöka vår personal. En stor del av hr-avdelningens tid går åt till att rekrytera.

Så hur ser det generellt ut med arbetsbelastningen?

– Vi håller på att rekrytera 50 personer nu.

Hur ser du på dödsfallet?

– Jag vill inte gå in på personärendet i sig.

Hur går ni vidare nu?

– Jag tycker att vi har haft ett gott samarbete med skyddsombuden ända sedan i juni och att vi nu är överens om allt annat. Det vi inte har varit överens om är frågan om utredning av dödsfallet.

Navid Ghannad, huvudarbetsmiljöombudet håller delvis med.

– Jag tycker ändå att vi har ett hyfsat gott samarbete. Tillsammans försöker vi nu hitta rutiner för att fånga upp signaler tidigt. Vi vill bara att högskolan utreder dödsfallet, att de ser över hur hans situation såg ut och tar del av obduktionsrapporten. Vi tycker inte att det är ett orimligt krav.

Karin Nilsson

Lennart Lundquist

Kommentarer

Välkommen att säga din mening på Arbetarskydd.

Principen för våra regler är enkel: visa respekt för de personer vi skriver om och andra läsare som kommenterar artiklarna. Alla kommentarer modereras efter publiceringen av Arbetarskydd eller av oss anlitad personal.

  Kommentarer

Arbetsmiljö