Hovrätten friar – ingen företagsbot efter sex meters fall

2020-12-04 00:00 Karin Nilsson  
Byggnadsarbetaren skadade sig första dagen på jobbet när han arbetade med byggställningar. Foto: Samuel Pettersson/TT

Friad. Byggnadsarbetaren visste när skyddsutrustning skulle användas men frågade inte efter den. Hovrätten friar byggbolaget från ansvar. Två nämndemän påpekar att det var byggarbetarens första dag på jobbet och vill att bolaget ska böta.

En byggnadsarbetare justerade en byggnadsställning i Gävle i mars 2017. Fasta fallskydd saknades. Fästanordningen på ställningen gav vika och byggarbetaren föll sex meter och skadade sig. Han fick frakturer på bäckenet och ett underben och blev sjukskriven i sex månader.

Åklagaren: Stig Andersson, kammar­åklagare vid Riksenheten för miljö- och arbetsmiljömål, väckte åtal och krävde att bolaget, Murtek AB, skulle betala 400 000 kronor i företagsbot. Han ansåg att ett arbetsmiljöbrott i form av vållande till kroppsskada begåtts. Om ansvarig företrädare för bolaget hade gjort en tillräcklig riksinventering med efterföljande analys skulle arbetsgivaren ha sett till att de personliga fallskydden hade använts.

Bolaget: Ansåg inte att något brott begåtts.

Läs mer: Åklagaren: De lägger ett stort ansvar på arbetstagaren

Tingsrätten: Gävle tingsrätt ansåg inte att det var frågan om ett arbetsmiljöbrott. Rätten påpekade att arbetstagaren hade utbildning för att arbeta med byggnadsställningar och att olyckan skedde när ställningen monterades ner. I frågan om arbetsgivarens ansvar påpekade tingsrätten att företaget utgått dels från att arbetstagaren hade kompetens att arbeta med byggnadsställning och personligt fallskydd, dels att en arbetstagare, när så krävs, använder personligt fallskydd eller avstår från att arbeta på byggnadsställningen. En arbetsgivare måste kunna lita på att en arbetstagare iakttar det förhållningssätt som följer av grundläggande utbildning och att arbetstagaren utför arbetet på ett säkert sätt i enlighet med sin utbildning, slår tingsrätten fast i sin dom.

Domslut: Det har inte förekommit oaktsamhet och det har inte begåtts något arbetsmiljöbrott.

Åklagaren: Överklagade domen och yrkade ånyo på 400 000 kronor i företagsbot.

Byggnadsarbetaren: Krävde skadestånd på 104 808 kronor.

Bolaget: Motsatte sig en ändring av tingsrättens dom.

Hovrätten: Hovrätten för Nedre Norrland gör samma bedömning som tingsrätten. Rätten anser att även om företrädare för bolaget varit oaktsamma har arbetstagaren varit medveten om när skyddsutrustning ska användas och hur man river byggnadsställningar på ett säkert sätt. Byggnadsarbetaren har trots det valt att avstå från att efterfråga att använda den. Hovrätten anser att det utifrån hur gärningen är beskriven inte är klarlagt att det funnits ett sådant orsakssamband som krävs mellan den oaktsamhet som bolagets företrädare visat och olyckan.

Två av nämndemännen var dock skiljaktiga. De anser att om en tillräcklig riskinventering och analys gjorts skulle ansvarig företrädare för bolaget ”... haft att tillse att de personliga fallskydd som fanns på arbetsstället använts eller i vart fall att instruktioner skulle ha lämnats till arbetstagaren om hur arbetet skulle ha utförts på ett säkert sätt”. Nämndemännen påpekar att det var målsägandens första dag på arbetet, att han inte tidigare hade arbetat med byggnadsställningar och att han inte fick någon personlig skyddsutrustning utlämnad till sig av bolaget. Han fick inte heller någon introduktion eller information om var skyddsutrustningen fanns. Det finns ett sådant orsakssamband som krävs och bolaget ska åläggas företagsbot.

Domslut: Bolaget ska inte betala företagsbot och skadeståndsyrkandet som grundar sig på ansvarstalan ogillas. Tingsrättens dom fastställs.

Domen kan överklagas senast måndagen den 7 december 2020.

Karin Nilsson

Kommentarer

Välkommen att säga din mening på Arbetarskydd.

Principen för våra regler är enkel: visa respekt för de personer vi skriver om och andra läsare som kommenterar artiklarna. Alla kommentarer modereras efter publiceringen av Arbetarskydd eller av oss anlitad personal.

  Kommentarer

Arbetsmiljö