Högriskbranscher för smitta inspekteras

2021-09-20 14:59 Lena Gunnars  

Restauranger, skolor och handeln har högre risk för smittspridning av corona och inspekteras av Arbetsmiljöverket. Lokala anpassningar av åtgärder behövs på många av arbetsplatserna.

Regeringen gav i januari i år Arbetsmiljöverket i uppdrag att göra tillsynsinsatser mot riskutsatta branscher mot bakgrund av rådande pandemi. Ett uppdrag som slutligt ska redovisas till regeringen i samband med Arbetsmiljöverkets årsredovisning för 2021.

I uppdraget ingick bland annat att ringa in vilka branscher som är särskilt utsatta. Arbetsmiljöverket har i dialog med Folkhälsomyndigheten identifierat handeln, restaurangbranschen, skolor, fastighetsskötsel och lokalvård som sådana riskbranscher för smitta.

Fram till den 15 augusti har Arbetsmiljöverket gjort 2 462 förrättningar i landet. Alla inspektioner görs digitalt på grund av pandemin.

ꟷ Det har fungerat bra efter omständigheterna. Den stora majoriteten av företag vill göra rätt. De har varit ärliga och berättat precis vad de har gjort och inte har gjort för att minska risken för smittspridning, säger Charlotta Håkansson, arbetsmiljöinspektör på Arbetsmiljöverkets enhet för Region väst.

Målet är att Arbetsmiljöverket ska hinna göra 3 000 inspektioner, inklusive uppföljningar till den sista september. Arbetsmiljöverket hoppas hinna genomföra alla digitala besök som man planerat för inom den avsatta tiden. Det har dock tagit längre tid än planerat.

Inspektörerna har hittat flera brister som är gemensamma för alla, konstaterar Charlotta Håkansson. En sådan är att företagets åtgärder inte alltid varit anpassade efter de risker som finns just på den egna, lokala arbetsplatsen.

ꟷ I handeln har det varit butiker som ingår i större koncerner, där hr-avdelningen centralt har gjort en generell riskbedömning. Men sedan ska den enskilda butiken anpassa den till hur det ser ut just hos dem. Det har många missat. Då har vi lagt krav på att deras riskbedömningar ska uppdateras.

På restaurangerna har fokuset ofta legat på kunderna, medan arbetsgivarna inte tänkt lika mycket på hur det ser ut bakom disken, mellan de anställda.

ꟷ  Det finns arbetsmoment där personalen kommer i kontakt med kroppsvätskor, till exempel vid städning av toaletter. Där har vi ställt krav på att personalen behöver ha en relevant utbildning för dessa arbetsmoment.

I skolorna ställs personal och elever inför svårigheterna att hålla avstånd.  

ꟷ Nu kan man också lägga till att deltavarianten av viruset har börjat sprida sig, främst bland ovaccinerade, som ofta är yngre personer, säger Charlotta Håkansson.

Pandemin är inte bara en tillfällig fas, som man nog länge trott, framhåller Charlotta Håkansson.

ꟷ Många har nog inte ens tänkt på att riskerna för smittspridning är en arbetsmiljöfråga. Men riskerna kommer inte att försvinna än på länge. Därför har vi ställt krav på att företagen ska ta med det i sitt systematiska arbetsmiljöarbete.  

Inget företag har ännu fått vite för sina brister. Inspektionsmeddelandena där Arbetsmiljöverket talar om vilka brister gentemot reglerna som konstaterats, innebär en möjlighet till frivillig rättelse för företagen. Om det inte görs får företagen en underrättelse om föreläggande och förbud.

Hittills är det bara tre företag som fått sådana underrättelser. De innebär dock inte att något beslut har fattats om ett föreläggande. Företagen kan bemöta dem. 

ꟷ Ibland kan det till exempel vara så att all information inte kommit fram till oss när vi haft uppföljande möte hos ett företag, säger Charlotta Håkansson.

I mitten av juni skickade Arbetsmiljöverket en delrapport av uppdraget ”Riktad tillsyn med fokus på riskutsatta branscher för spridning av covid-19” till regeringen.

Exempel från Arbetsmiljöverkets tillsyn:

Inom handeln
Åtgärder: Arbetsgivarna har infört en hel del åtgärder, som att begränsa antalet personer i butikerna, införa barriärskydd och fästa avståndsmarkeringar på golvet.
Brister: Arbetsmiljöverket har sett brister som handlat om att centrala riskbedömningar i större kedjor inte har anpassats till lokala förhållanden.

Inom restaurang
Åtgärder: Arbetsgivarna har anpassat lokaler för att minska smittrisken för kunder. Många har utökat hämtmatverksamheten för att undvika trängsel.
Brister: Ibland brister arbetsgivarna i sina lokala riskbedömningar.

I skolan
Åtgärder: Arbetsmiljöverket har sett många goda exempel på hur man kan minska trängseln.
Brister: Dock visar inspektionerna att smittriskerna för covid-19 alltför sällan riskbedöms och finns med i skolornas systematiska arbetsmiljöarbete.

Inom fastighetsskötsel och lokalvård
Åtgärder: I branschen är man vad vid att ha personlig skyddsutrustning.
Brister: Men vid arbete hos kund konstaterar Arbetsmiljöverket att riskbedömningarna inte har varit tillräckligt specifika eller att man har tagit hänsyn till arbetsmoment där det finns risk för att smittas.

Drygt 2 400 förrättningar

Antal förrättningar: 2 462. En förrättning kan vara en inspektion, en uppföljningsinspektion, samverkan eller en informationsinsats.  

Antal inspektionsmeddelanden: 975

Antal tillsynsmeddelanden: 18

Antal underrättelser om föreläggande och förbud: 3

Brister med hänvisning till olika föreskrifter  i inspektionsmeddelande:   

32 procent berör systematiskt arbetsmiljöarbete, 64 procent smittorisker.

Källa: Uppgifter från Arbetsmiljöverkets uppföljningar av kemiska risker och smitta, corona 2021, januari-15 augusti.

Lena Gunnars

Kommentarer

Välkommen att säga din mening på Arbetarskydd.

Principen för våra regler är enkel: visa respekt för de personer vi skriver om och andra läsare som kommenterar artiklarna. Alla kommentarer modereras efter publiceringen av Arbetarskydd eller av oss anlitad personal.

  Kommentarer

Arbetsmiljö