Här skalar brandmän bort cancerrisken

2016-01-15 06:45 Peter Pettersson  

Om inte rätt skyddsutrustning finns får man skapa den. Det gjorde räddningstjänsten i Storgöteborg för brandmännen.<br/>– Vi har fått en lösning som ökar skyddet och minskar kostnaderna, säger Katarina Appelqvist, på Räddningstjänsten Storgöteborg.

Brandmän tros löpa större risk än andra yrkesgrupper att drabbas av cancer. I räddningsarbetet exponeras de ofta för olika typer av cancerframkallande ämnen i sot och partiklar samt asbest och poly­cykliska aromatiska kolväten.

Enligt en undersökning som presenterades våren 2014 har över 16 000 brandmän i Norden diagnosticerats för någon form av cancer vilket är över genomsnittet. Och en amerikansk studie gjord vid universitetet i Cincinnati visar att brandmän löper 102 procent större risk än andra yrkesarbetande att drabbas av testikelcancer. Dessutom utsätts brandmän för mängder med andra risker, blodsmitta, hetta, kemiska ämnen, med mera.

För att minska riskexponeringen beslutade sig Räddningstjänsten Storgöteborg (RSG) hösten 2013 för att ta fram ett skalbart larmställ där ytterhöljet ska kunna tas av efter insats.

– Det undre membranet skulle man ha kvar på sig för att skydda mot blodsmitta och andra risker. Sedan skulle man dra på ett nytt ytterhölje och fortsätta räddningsarbetet efter att ha utsatts för en riskexponering, säger Katarina Appel­qvist, enhetschef på upphandlingsen­heten på RSG.

Någon sådan lösning fanns inte på marknaden. RSG:s projektgrupp fann räddningstjänster i USA, Nya Zeeland och Hongkong som har delbara larmställ för att kunna tvätta delarna separat.

– Men inga där brandmannen skulle kunna dra av sig det yttre skalet efter insats på plats och att han eller hon skulle kunna göra detta själv, utan att ta av sig hela larmstället, säger Katarina Appelqvist.

Eftersom RSG lyder under lagen om offentlig upphandling, LOU, gick man ut med en annons och bjöd in leverantörer som ville vara med i projektet. Gensvaret blev stort och i slutänden var det fyra leverantörer från Danmark, England, Tyskland och Tjeckien som fick vara med i projektet.

– Tillsammans med leverantörerna och vår referensgrupp utvecklade vi produkten under projektets gång och i slutänden vann danska Viking, säger Katarina Appelqvist.

Under fyra år framåt, med möjlighet till förlängning, ska Viking leverera skalbara larmdräkter till RSG. The Gothenburg Suit eller Göteborgsdräkten, eller PS7200, som den heter hos Viking, är nu en färdig produkt som erbjuds även till andra kunder.

– Det går att utnyttja den offentliga upphandlingen mycket mera kreativt för att ta fram nya lösningar, så att vi inte bara köper sådant som redan finns. I det här fallet hoppas vi inte bara på ett högre skydd utan också i förlängningen besparingar. Dessutom lockar vi leverantörerna till eventuella exportmöjligheter, säger Katarina Appelqvist.

I år nominerades RSG:s projekt till Götapriset som delas ut vartannat år till bästa utvecklingsprojekt inom offentlig verksamhet.

Andas och skyddar samtidigt

Crosstech är ett material utvecklat av Gore som skyddar mot genomträngning av blod, kroppsvätskor, vatten och vanliga kemikalier samtidigt som det har god andningsförmåga och ger god komfort och minimerar värme­stress.

Prestandan ska hålla under plaggets, fotbeklädnadens eller handskarnas hela användningstid och ska även klara exponering av extrem värme.

Peter Pettersson

Kommentarer

Välkommen att säga din mening på Arbetarskydd.

Principen för våra regler är enkel: visa respekt för de personer vi skriver om och andra läsare som kommenterar artiklarna. Alla kommentarer modereras efter publiceringen av Arbetarskydd eller av oss anlitad personal.

  Kommentarer

Tidningen

Arbetsmiljö