Här är listan - de fem högsta företagsböterna

2021-06-10 13:16 Karin Nilsson  
Två personer avled och flera skadades i samband med bygget av järnvägsbron för Ådalsbanan 2008. Skanska Sverige AB krävdes på 6 miljoner i företagsbot - mest hittills. Foto: Anders Eliasson / TT

Granskning. Lång utredningstid sänkte två av de fem högsta företagsböterna för arbetsmiljöbrott. Skanska Sverige AB är företaget som hittills har betalat den högsta boten - sex miljoner kronor.

Sammanställningen är en del av Arbetarskydds granskning av arbetsmilljöbrotten.

6 miljoner – ritningarna skulle ha studerats bättre  
 

Fem arbetstagare föll cirka 20 meter i samband med bygget av en järnvägsbro över Älandsfjärden i Härnösands kommun den 21 maj 2008. Två dog. Totalentreprenören Skanska Sverige AB borde ha studerat ritningarna bättre. Tingsrätten krävde 6 miljoner i företagsbot. Två andra företag – ett konstruktions- och ett som var ansvarigt för beräkningar och ritningar krävdes på 1 miljon vardera. Skanska överklagade inte, men det gjorde företagets produktionschef som personligen dömdes, liksom företrädare för de andra två bolagen. Hovrätten friade dem.   

 3,5 miljoner - medvetet risktagande  
Den 17 juni 2012 dödades en djurvårdare av vargar i Kolmårdens djurpark. Hon var ensam i hägnet. Åren före dödsolyckan förekom en rad tillbud och olycksfall, men rapporteringen var bristfällig. Kommersiella intressena verkade ha fått en alltför stor plats på bekostnad av struktur, eftertänksamhet och säkerhet, noterade domstolen. Den åtalade chefen kände till olycksfallen, men lät guiderna arbetade ensamma. De kunde inte larma. Chefen dömdes till villkorlig dom och 100 dagsböter. Företagsboten jämkades från fyra till 3,5 miljoner med hänsyn till den långa tiden till väckt åtal. 
 
3 miljoner – riskfylld metod   

Den 1 november 2011 inträffade två olyckor i kalkugnen på Nordkalk AB i Luleå. En person omkom och fyra personer skadades av utströmmande vattenånga blandad med kalk. Vid ett skyddsmöte efter den första olyckan bestämdes att arbetet skulle fortsätta. Dåvarande platschefen vid Nordkalk dömdes för arbetsmiljöbrott. Åklagaren krävde 3,5 miljoner kronor i företagsbot av bolaget i företagsbot. Med hänsyn till lång tid sedan olyckan inträffade sänktes boten till tre miljoner kronor. Hovrätten fastställde domen och påpekad att bolaget valt en mycket farlig metod för arbetet. 

3 miljoner – kände till brister 
Den 1 februari 2010 blev en snöröjare påkörd, och avled, av ett X2000-tåg utanför Linköping. Åklagaren krävde att företaget, Strukton Rail AB, skulle betala tre miljoner kronor i företagsbot. Företaget accepterade boten. Det fanns allvarliga brister i företagets arbetsmiljöarbete. Företaget kände till att arbeten gjordes i spårmiljö utan tillräckliga skydd och gjorde inte något åt det. Risktagandet var medvetet.   
 
3 miljoner – riskfyllt arbete 
Den 27 april 2016, klämdes en man ihjäl i samband med en servicekontroll av en traverskran vid SSAB Emeas anläggning i Luleå. Arbetet var riskfyllt men riskbedömningarna generella. Trots upprepade påpekanden i besiktningsintyg vidtog inte SSAB några åtgärder. Företagsboten bestämdes till tre miljoner. 

Fem högsta företagsböterna   

År                Företagsbot   Tingsrätt      

2011            6 miljoner           Ångermanland

2016            3,5 miljoner        Norrköping

2018            3 miljoner           Luleå

2018            3 miljoner           Övre Norrland

2014            3 miljoner           Linköping

Källa: Riksenheten för miljö- och arbetsmiljömål.   

Karin Nilsson

Kommentarer

Välkommen att säga din mening på Arbetarskydd.

Principen för våra regler är enkel: visa respekt för de personer vi skriver om och andra läsare som kommenterar artiklarna. Alla kommentarer modereras efter publiceringen av Arbetarskydd eller av oss anlitad personal.

  Kommentarer

Arbetsmiljö