Här är alla domarna om arbetsmiljöbrott...

2020-11-06 23:45 Karin Nilsson  

Endast en dom i ett arbetsmiljöbrottmål vann laga kraft under Q3 2021. Tingsrätten resonerade kring företagsbotens storlek men bestämde till slut enligt åklagarens begäran.

Arbetarskydd bevakar hur rättsväsendet hanterar ansvaret för arbetsolyckor och arbetsskador samt brott mot arbetsmiljölagen. Här nedan finns den dom som vunnit laga kraft under det tredje kvartalet 2021.

 

Teknisk anordning var inte tillräckligt säker  
Den 9 mars 2020 skadade en anläggningsarbetare foten i samband med en arbetsolycka i Harbäckshult i Örkelljunga kommun. Ett stativ som höll upp två så kallade kabeltrummor lossnade och föll när det skulle lyftas av en grävmaskin. Anläggningsarbetaren fick frakturer i foten och var sjukskriven i omkring fyra månader.    

Kvibille Smides Aktiebolag tillverkade stativet under år 2020.   

Christer Forssman, kammaråklagare, vid Riksenheten för miljö- och arbetsmiljömål ansåg att ansvariga på bolaget av oaktsamhet inte följt arbetsmiljölagen och krävde 100 000 kronor i företagsbot.   

Bolaget gick med på omständigheterna kring olyckan och även att betala företagsbot men ansåg att företagsboten borde vara högst 50 000 kronor.   

Tingsrättenser  ansåg att det av utredningen framgick att det inte fanns tillräckliga rutiner för att säkerställa att stativet erbjöd betryggande säkerhet. Det hade inte heller utförts ett tillräckligt noggrant kvalitets- och kontrollarbete innan stativet avlämnades för att tas i bruk.   

Tingsrätten resonerade kring praxis gällande nivån på företagsboten och hur allvarlig skadan var. Enligt tingsrätten var anläggningsarbetararens skador av det lindrigare slaget men med hänsyn till kabeltrummans vikt fanns det en påtaglig risk för att skadan skulle ha kunnat bli allvarligare. Tingsrätten delade därför inte bolagets uppfattning att företagsboten skulle vara lägre.   

Inget i utredningen gav stöd för att bolagets agerande var systematiskt eller ens att det hänt vid något annat tillfälle. Det talade i mildrande riktning. Men det faktum att det saknats rutiner för stativets säkerhet och att säkerheten inte kontrollerats före stativet avlämnades talade i motsatt riktning. Tingsrätten ansåg att det finns …"en förhållandevis hög grad av klandervärdhet i bolagets handlande."   

Sammantaget ansåg tingsrätten att den företagsbot som åklagaren begärt var skälig. Tingsrätten fann inte skäl att jämka företagsboten och krävde 100 000 kronor i företagsbot.   

20 maj 2021, Helsingborgs tingsrätt, mål B 6236-20.  
 

 

 

 

Karin Nilsson

Kommentarer

Välkommen att säga din mening på Arbetarskydd.

Principen för våra regler är enkel: visa respekt för de personer vi skriver om och andra läsare som kommenterar artiklarna. Alla kommentarer modereras efter publiceringen av Arbetarskydd eller av oss anlitad personal.

  Kommentarer

Arbetsmiljö