Glädje och motion skjuter upp demensen

2013-04-21 23:00 Elisabeth Vene  

Vital Det går att mota bort demensen till senare i livet. Har man ett roligt jobb, goda vänner och motionerar regelbundet skyddar det mot stressens skadeverkningar. Det hjälper också till att utmana sig intellektuellt och äta rätt.

Din livsstil påverkar risken för demens. Stress, högt blodtryck, diabetes, rökning, fet mat och för lite motion i medelåldern och uppåt är riskfaktorer.

– Under vår livstid ackumulerar vi olika skador i hjärnan tills vi når en nivå där hjärnan inte klarar det längre och demensrelaterade symtom uppstår, säger Laura Fratiglioni, professor vid Karolinska institutet och världsexpert på demenssjukdomar.

Men man kan också vända på steken och titta på vad som skyddar mot demens: Motion, social och kognitiv stimulans, hälsosam mat och rätt behandling av högt blodtryck och diabetes.

– Skyddsfaktorerna kan öka hjärnans möjlighet att kompensera för skadorna, säger Laura Fratiglioni.

Också utbildningen spelar en viktig roll. De som har hög utbildning löper lägre risk att drabbas av demens.

– Men även människor med låg utbildning kan ha en lägre risk om de har haft ett intellektuellt komplext jobb i medelåldern, säger Laura Fratiglioni.

Utbildningsnivån kanske inte är så mycket att göra något åt sent i livet. Livsstilen, där­emot.

– Man kan inte dra tvärsäkra slutsatser av en enda studie, men det finns en studie om en sårbarhetsgen, som ökar risken för demens. För dem som har denna gen och har motionerat regelbundet i medelåldern försvinner risk­ökningen nästan helt, säger Laura Fratiglioni, som själv håller i gång på motionscykeln eller promenerar. Hon älskar att vandra.

Att långvarig stress ökar risken för skador som orsakar demens är en ny teori, som återstår att bevisa. Inte helt lätt, eftersom det kräver en befolkningsgrupp att studera och eftersom det tar lång tid att utveckla demens. Forskarna ska studera hur hjärnan förändras av stress hos dem som har upplevt en lång period av minnesproblem. Just i hippocampus, där minnet sitter, finns många receptorer för stresshormonet kortisol.

Att man hittar nya riskfaktorer för demens är inte enbart av ondo.

– Det ger individen möjlighet att påverka risken, säger Laura Fratiglioni.

Hon framhåller att demenssjukdomar inte är oundvikliga. Bara 15 procent av dem som är över 75 år har någon form av demenssjukdom och bara 50 procent av dem som är äldre än 95.

Att jobba med gamla människor har gett henne en positiv syn på sitt eget åldrande.

– Åldrandet är en del av livet. Om man accepterar livet accepterar man också åldrandet.

Tänker du fortsätta att jobba tills du är 75, som Reinfeldt vill?

– Ja, om jag tycker att det är roligt. Fast 75... det är mycket.

Gammal befolkning undersöks

  • Kungsholmsprojektet startade 1990 för att studera hur gamla människor lever och mår. Det följs nu upp av en ny studie.
  • 60-åringar och uppåt undersöks av läkare, sjuksköterska och psykolog. Deltagarna får fylla i ett formulär om sitt livs historia inklusive självskattning av stress. Forskarna mäter också halten av stresshormonet kortisol i blodet.

Bra mat motar demensen

Frukt, grönsaker och fisk är bra mat. Men Laura Fratiglioni vill inte framhålla någon viss diet, det finns inte tillräckligt med forskning. Enligt en studie vid Warwick University är de som äter frukt och grönsaker lyckligast och mentalt friskast.

Elisabeth Vene

Kommentarer

Välkommen att säga din mening på Arbetarskydd.

Principen för våra regler är enkel: visa respekt för de personer vi skriver om och andra läsare som kommenterar artiklarna. Alla kommentarer modereras efter publiceringen av Arbetarskydd eller av oss anlitad personal.

  Kommentarer

Tidningen