Förvaltningsrättsdomar

2018-10-03 00:00 Karin Nilsson  

Arbetarskydd har gått igenom domar från förvaltningsrätterna och hittat flera från det senaste året där arbetsgivaren anser att de gjort allt vad som rimligen kan krävas av dem.

Arbetsgivarna anser att deras anställda på eget bevåg inte har följt regler eller instruktioner för säker arbetsmiljö. I vissa fall har de anställda vittnat och tagit på sig skulden.

Montören utförde ny uppgift

Arbetsmiljöverket krävde att Bravida Sverige AB, efter en inspektion den 8 september 2015, skulle betala 400 000 kronor i sanktionsavgift. Tillräckligt fallskydd saknades.

Bolaget ville inte betala. En montör utförde på eget bevåg en annan uppgift än den som planerats och utsatte sig själv för en risk. Verket vände sig till förvaltningsrätten, som höll med Bravida. Arbetsmiljöverket överklagade. Kammarrätten höll med verket och påpekade att en medarbetares överträdelse bara kan vara ursäktlig i särskilda fall – vid ett allvarligt hot mot person eller egendom. Möjligheten att avstå från att döma ut en sanktionsavgift ska användas sparsamt.

Bravida överklagade till Högsta förvaltningsdomstolen som inte gav prövningstillstånd.

9 januari 2018, Högsta förvaltningsdomstolen, mål 6551-17

 

”Djupt ångerfulla med­arbetare”

Arbetsmiljöverket krävde 272 800 kronor i sanktionsavgift av Serneke Bygg AB efter en inspektion den 20 april 2016. Fallskydd saknades där det fanns risk för fall och fallhöjden var två meter eller mer.

Enligt bolaget hade arbetstagarna fått tydliga instruktioner men struntat i fallskyddet. De var djupt ångerfulla. Bolaget godkände inte avgiften.

Förvaltningsrätten ansåg att det hade behövts en mer grundlig säkerhetsgenomgång och höll med verket. Bolaget överklagade. Kammarrätten beviljade inte prövningstillstånd. Det gjorde inte heller Högsta förvaltningsdomstolen.

9 januari 2018, Högsta förvaltningsdomstolen, mål 6550-17

 

Fallskydd hinder i arbetet

Arbetsmiljöverket krävde 400 000 kronor i sanktionsavgift av Skanska Sverige AB efter en inspektion den 18 januari 2016.

Bolaget höll med om att fallskydd saknades men motsatte sig avgiften. Bolaget påpekade att de arbetar mycket med säkerhet. För att säkerställa att arbetstagare inte plockar ner fallskydd skulle arbetsledaren behöva ägna all sin tid åt att inspektera dessa. Det kan inte krävas, menade Skanska.

Förvaltningsrätten ansåg inte att bolaget brustit i sina säkerhetsrutiner och konstaterade att överträdelsen skett på arbetstagares eget initiativ i strid med bolagets instruktioner. Men bolaget borde ha gjort mer än att uppmana arbetstagarna att använda skyddet, eftersom personalen vid flera tillfällen sagt att de inte ville använda skyddet vid gjutningsarbetet.

Förvaltningsrätten ansåg att avgiften skulle sättas ned till 200 000 kronor.

Arbetsmiljöverket överklagade. Arbetstagarna arbetade på ackord och hade tidigare sagt att montering av fallskydd upplevdes som ett hinder i arbetet. Detta var känt för bolaget. Överträdelsen var inte heller en engångsföreteelse.

Kammarrätten såg inga skäl att sätta ned sanktionsavgiften och krävde Skanska på 400 000 kronor i sanktionsavgift.

Skanska överklagade till Högsta förvaltningsdomstolen som inte gav prövningstillstånd.

9 januari 2018, Högsta förvaltningsdomstolen, mål 6647-17

Karin Nilsson

Kommentarer

Välkommen att säga din mening på Arbetarskydd.

Principen för våra regler är enkel: visa respekt för de personer vi skriver om och andra läsare som kommenterar artiklarna. Alla kommentarer modereras efter publiceringen av Arbetarskydd eller av oss anlitad personal.

  Kommentarer

Arbetsmiljö