Fortsatt mörkt bakom scenen på Dramaten

2011-11-20 23:00 Elisabet Örnerborg  

Scenarbetet på Dramaten är ungefär som att arbeta i en galleria. Och arbete i en sådan är undantaget från tumregeln.–?Vår föreskrift säger att arbetslokaler ska ha tillgång till dagsljus, säger Per Nylén, Arbetsmiljöverkets synergonomiexpert.

Normalt ska det finnas dagsljus och möjlighet till utblick i arbetslokaler som används stadigvarande.

– För att gå med på undantag från dagsljuskravet ska det finnas en tung motivation, säger Per Nylén.

I kommentarerna till föreskrifterna om arbetsplatsens utformning, AFS, finns det dock exempel på undantag. Undantag kan göras när arbetets beskaffenhet kräver det, som för lokaler för fotografiska arbeten, men också för gallerior eller ?affärscentrum. Undantaget för köpcentrum ur ett synergonomiskt perspektiv är olyckligt, anser Per Nylén, det gör att de som jobbar i köpcentrum, ofta ungdomar, får sin dygnsrytm rubbad.

– Dagsljuset är viktigt för att behålla en bra dygnsrytm. Det artificiella ljuset är inte tillräckligt.

Att arbeta i verkstad fem meter under gatunivå innebär att man varken har dagsljus eller möjlighet till utblick halva sin arbetstid. Därtill sker scenarbetet i mörker i ungefär 30 procent av tiden. Det fick scenteknikern och fackligt förtroendevalda Mats Holmquist att vända sig till Arbetsmiljöverket.

Först fick han medhåll. I våras räknade Arbetsmiljöverket både arbetet i källarhålet och scenarbetet som arbete i mörker. Dramaten förbjöds att låta scenteknikerna arbeta mer än halva sin arbetstid i sådant mörker.

– Scenteknikerna måste kompensera för sitt mörka scenarbete genom att inte vara så mycket i mörker på dagen, sade Eva Geijer, inspektör på Arbetsmiljöverket då.

Sedan gjorde Arbetsmiljöverket en ny inspektion och omprövade sitt beslut.

– Det var framförallt arbetsgivaren som ville diskutera beslutet, förklarar Eva Geijer.

Men med tanke på att det finns de som arbetar hela sin arbetstid på scenen blev det tidigare beslutet konstigt, anser hon. Jobbet på scenen går inte att göra ljust.

Om hur det är att arbeta kring scenen har Eva Geijer bytt åsikt.

– Scenarbete upp-levs inte som att man arbetar i en mörk lokal.

Eva Geijer tycker nu att scenen är stor och rymlig och ganska ljus och jämför den med arbete i galleria, som ju Arbetsmiljöverket inte heller räknar som ett mörkt rum.

Dessutom har scenteknikerna tillgång till ett personalrum där man kan se himlen, säger hon. Det nya beslutet gäller därför bara arbetet i källarhålet. Där får ingen arbeta mer än halva tiden. Men det brukar scenteknikerna inte heller göra.

Mats Holmquist, som hade börjat hoppas på en verkstadslokal ovanför gatuplanet, är besviken. Dramatens huvudskyddsombud Christofher Gustavsson har överklagat det nya beslutet.

Elisabet Örnerborg

Kommentarer

Välkommen att säga din mening på Arbetarskydd.

Principen för våra regler är enkel: visa respekt för de personer vi skriver om och andra läsare som kommenterar artiklarna. Alla kommentarer modereras efter publiceringen av Arbetarskydd eller av oss anlitad personal.

  Kommentarer

Tidningen