”Första hjälpen är färskvara”

2014-06-08 23:00 Peter Pettersson  

Det är lätt att glömma första hjälpen på jobbet. "Sådan kunskap är färskvara", säger Mikael Gustafsson, vd på HLR-konsulten.

Både kunskaper och sjukvårdsutrustning kan hinna bli gamla. På arbetsplatser och i offentliga miljöer ska det finnas tillgång till sjukvårdsutrustning så att man kan ge första hjälpen vid behov. Utrustningen ska vara uppmärkt så att man ser var den finns, och den ska vara kontrollerad så att den är påfylld och att inget i den har passerat bäst-före-datum.

Arbetsmiljöverket har regler som reglerar hur det ska se ut på olika arbetsplatser. Regler som senast reviderades 1999.

– Det gör att det till exempel inte står något om hjärtstartare i dem. Den tekniken var inte så utvecklad då. Däremot står det mycket om första hjälpen-utrustning, ögonduschar och liknande, säger Mikael Gustafsson.

Han sitter med i en grupp som bland annat håller på att ta fram förslag till nya skrivningar när det gäller första hjälpen och hjärt-lungräddning, HLR, för Arbetsmiljöverket.

– Målet är att få med krav på hjärtstartare i reglerna, säger Mikael Gustafsson.

Utöver sjukvårdsutrustning i form av en första hjälpen-låda eller väska, krävs också att de anställda får utbildning i hur man ger första hjälpen och hur hjärt-lungräddning går till.

Det finns ett antal företag som erbjuder sådana utbildningar i dag. Röda Korset utbildar och certifierar utbildare som sedan geografiskt finns över hela landet.

– Vi har tagit fram ett utbildningspaket som vi utbildar våra partner i. Sedan är det de som bedriver utbildning ute i landet, säger Lars Adamsson, samordnare för första hjälpen på Röda Korset.

Röda Korset ingår i Svenska Första hjälpen-rådet som har tagit fram riktlinjer som ska gälla för samtlig utbildning inom första hjälpen. Riktlinjerna är anpassade till svenska förhållanden och lagar, och den svenska anpassningen har granskats och godkänts av rådets expertgrupp. Svenska Första hjälpen-rådet består för närvarande av fyra ideella aktörer: Svenska Livräddningssällskapet, Röda Korset, Civilförsvarsförbundet och Svenska rådet för hjärt-lung-räddning.

Jobbet måste utbilda personal

Regler om Första hjälpen

Kunskaper:

6 § Med hänsyn till verksamhetens art, omfattning och de särskilda risker som finns, ska det finnas tillräckligt antal personer som kan ge första hjälpen tillgängliga på arbetsstället. Åtgärder ska vidtas för att kunskaper och färdigheter i första hjälpen hålls aktuella.

Utrustning:

8 § Vid alla arbetsställen skall i tillräcklig omfattning finnas utrustning för första hjälpen. Utrustningen skall vara anpassad efter riskerna i verksamheten. Den skall vara varselmärkt med skylt och vara lätt att komma åt.

I den utsträckning som motiveras av eventuella lokalers storlek, verksamhetens art samt de särskilda riskerna skall det finnas ett eller flera utrymmen för första hjälpen. Dessa skall vara varselmärkta med skylt.

AFS 1999:7

Lär dig L-ABC

Viktigaste sakerna att tänka på vid en första hjälpen­-insats:

  • L: Livsfarligt läge, se till att platsen för hjälpinsatsen är så säker som möjligt.
  • A: Andas den skadade? Om inte, starta hjärt-lungräddning.
  • B: Stoppa stora blödningar.
  • C: Förebygg cirkulationssvikt, det vill säga stoppa blödningar och förhindra avkylning.

LARMA

Det sämsta man kan göra är att inte göra någonting. Om man inte kan eller vill ingripa kan man i alla fall larma, säger Lars Adamsson, sakkunnig i första hjälpen på Röda Korset.

Akutappen

Här finns första hjälpen­appar till Iphone och Android:

  • Röda Korsets Första hjälpen
  • Trygg-Hansa Första hjälpen

Svenska Första hjälpen-rådets riktlinjer:

sfhr.se/riktlinjer-for-forsta-hjalpen

Peter Pettersson

Kommentarer

Välkommen att säga din mening på Arbetarskydd.

Principen för våra regler är enkel: visa respekt för de personer vi skriver om och andra läsare som kommenterar artiklarna. Alla kommentarer modereras efter publiceringen av Arbetarskydd eller av oss anlitad personal.

  Kommentarer

Arbetsmiljö