Forskning till sjöss: Två mil per dag under högsäsong

2019-09-06 00:00 Torbjörn Svensson  
Cecilia Österman. Foto: Linda Sundgren

Forskning. Tunga lyft, långa arbetsdagar, stress och längre sjukskrivningar än andra på sjön. Så ser det ut för servicepersonalen på passagerarfartygen, visar forskning. Nu ska forskarna sätta fokus på mobbning och sexuella trakasserier.

De som serverar, städar och jobbar med försäljning på passagerarfartygen är den yrkesgrupp på sjön som upplever att de är mest utmattade. Det visar enkätundersökningar som gjordes 2010 och 2015 på Sjöfartshögskolan på Linné­universitetet i Kalmar. De är också klart överrepresenterade i sjukskrivningsstatistiken med perioder på 60 dagar eller längre. Bland de äldre rör det sig främst om belastnings­skador. Medan de yngre upplever att den psykiska arbetsmiljön är påfrestande. Långa arbets­dagar bidrar till belastningsskador och stress. Att arbetet dessutom utförs under exponering av helkroppsvibrationer från fartygets skrov och maskiner ökar risken ytterligare.

Resultaten från enkätundersökningarna har ingått i ett forskningsprojekt vid Sjöfartshögskolan som avslutades 2017. Från början skulle forskarna studera stressen hos fartygsbefäl kopplat till krav på mer administrativt arbete. Men servicepersonalens svar på frågor om utmattning gjorde att forskarna bytte inriktning.

– Alla som är anställda på fartyg är sjömän. Men trots att över hälften av dem som jobbar till sjöss tillhör servicesektorn, så blir de ofta osynliggjorda inom arbetsmiljöforskningen. Därför ville vi ta reda på hur de har det, förklarar Cecilia Österman, lektor i sjöfartsvetenskap vid Sjöfartshögskolan.

Den nya studien visar att servicepersonalen har både många och tunga lyft och går långt. En servitris kan bära upp till sex kilo mat, dryck och porslin per bord på en kväll och under högsäsong gick en anställd över två mil under en arbetsdag. Servicepersonalen är dock genomgående nöjd med sitt arbete. En betydande del av den yngsta gruppen bland servicepersonalen säger dock att de sannolikt kommer att lämna yrket inom de närmaste åren.

För att komma till rätta med problemen för servicepersonalen menar forskarna att det krävs tillräcklig bemanning och tid för vila. Det är också viktigt att cheferna snabbt åtgärdar uppkomna problem, samt att det finns goda relationer mellan avdelningarna på fartyget. Personalen behöver också få vara med och påverka sin arbetssituation och deras förslag till förbättringar bör tas på allvar. Forskarna på­pekar att den sociala arbetsmiljön även omfattar den lediga tid som tillbringas ombord.

Forskarna konstaterar att arbetsmiljön för personalen på passagerarfartygen inte förändrats mellan frågetillfällena. Det oroar dem och de hoppas att deras rekommendationer ska bidra.

Sedan i februari arbetar Cecilia Österman i ett nytt projekt med målet att förbättra. Tillsammans med kollegan Magnus Boström ska hon i ett två-årigt projekt kartlägga metoder för att motverka kränkningar inom sjöfarten. Befintliga metoder ska sammanställas, och sedan ska en utvärdering ske tillsammans med representanter från rederier, arbetstagarorganisationer och yrkesnätverk inom sjöfarten. Med en bred förankring tror man att det kommer att bli lättare att införa åtgärderna inom sjöfarten.

Cecilia Österman konstaterar att sjöfartens upprop mot kränkningar i branschen, Lätta ankar, som kom i samband med metoo-uppropet, i början hade mer fokus på anmälan än på förebyggande arbete.

Forskningsprojektet har fått 1,2 miljoner kronor i bidrag från Afa Försäkring.

– Vi är jättetacksamma för att vi fått det här anslaget. Nu ska vi ta reda på hur man gjort i andra branscher och se vad som kan tillämpas på sjön.

Cecilia Österman tillägger:

– Kränkningar och dåliga attityder drabbar inte bara kvinnor. Det drabbar även minoriteter och homosexuella.

Arbetsmiljön under lupp

Projektet Sjukt kul jobb: Servicepersonalens arbetsmiljö, sjukskrivningar och arbetstillfredsställelse på passagerarfartyg, avslutades 2017 av forskarna Cecilia Österman, Carl Hult, Gesa Praetorius och Mats Lindblad. Stiftelsen Sveriges Sjömanshus stod för finansieringen. Två enkätundersökningar, sjukskrivningstal, intervjuer, observationer och gruppdiskussioner med medarbetare och chefer var underlag.

Torbjörn Svensson

Kommentarer

Välkommen att säga din mening på Arbetarskydd.

Principen för våra regler är enkel: visa respekt för de personer vi skriver om och andra läsare som kommenterar artiklarna. Alla kommentarer modereras efter publiceringen av Arbetarskydd eller av oss anlitad personal.

  Kommentarer

Tidningen