Företagsläkaren: ”Det finns få utbildningsplatser”

2021-03-29 13:57 Lena Gunnars  
Företagsläkaren Lotten von Sydow som arbetar på Previa i Kista. Foto: Henrik Montgomery/TT

Brist. Företagsläkaren Lotten von Sydow är 38 år och yngsta läkaren på Previas mottagning i Kista.  – Vi är inte så många i landet med den här specialiteten, säger hon.  

Lotten von Sydow har fått ett återbud och får plötsligt en lucka för att tala med Arbetarskydd om sitt arbete på företagshälsovården och den rådande bristen på kollegor med samma specialitet som hon själv har. Själv visste Lotten von Sydow inte från början att hon ville arbeta just som företagsläkare. Hon valde specialiteten arbets- och miljömedicin för att hon tyckte att det verkade intressant. Det valet gjorde hon efter att ha gått läkarutbildningen, gjort allmäntjänstgöring och fått sin läkarlegitimation.   

– Under den femåriga specialisttjänstgöringen i arbets- och miljömedicin arbetar man minst ett år inom företagshälsovård. På så sätt får man även den kompetensen, så för mig var vägen hit ganska rak. Men vi är inte så många som har den här specialiteten och det finns ganska få utbildningsplatser, säger Lotten von Sydow.  

Den utbildning som Lotten von Sydow har utgår från de arbetsmiljömedicinaska klinikerna på universitetsorterna. Hon var knuten till Centrum för arbetsmiljömedicin i Stockholm under sin specialistutbildning.  

–  Många som blir specialister inom det här fortsätter sedan att arbeta på de arbetsmiljömedicinska klinikerna, säger Lotten von Sydow.

Läs mer: ”Regeringen, sätt ner foten om företagshälsovården”

Även hon arbetade på en sådan klinik en period när specialistutbildningen var klar. Samtidigt kände hon att hon under sin utbildningstid hade trivts under sitt år på företagshälsovården på Previa i Kista. Till en början arbetade hon deltid både på klinik och inom företagshälsovården. Men sedan valde hon att fokusera på företagshälsovården. Lotten von Sydow tror att ett ökat utbyte av kunskap och personal mellan företagshälsovården och de arbets- och miljömedicinska klinikerna, AMM-klinikerna, kan bidra med mycket positivt i båda verksamheterna. Hon tänker bland annat på att AMM-klinikerna har ett utbildningsuppdrag, där de anordnar kurser, seminarier och nätverksträffar för företagshälsovården.  

–  Och företagshälsovården har på ett naturligt sätt mer kontakt med sina företag och mer praktisk kunskap om vad som händer inom arbetsmiljö, rehabilitering och annat. Det är kunskap som klinikerna i sin tur kan dra nytta av, tror Lotten von Sydow.  

Det finns även en annan väg till att bli företagsläkare än den som Lotten von Sydow gått.  Då är man oftast specialist i något annat i botten, till exempel allmänmedicin. 

Läs mer: Statssekreteraren om kritiken mot Mynak-rapport

–  Sedan lägger man till tilläggsspecialiteten som heter arbetsmedicin. Vad jag har förstått kan det vara lite problem med finansieringen där eftersom företagshälsorna själva ska bekosta den utbildningen för sina läkare.  

En annan svårighet, som Lotten von Sydow har förstått finns, för dem som går den vägen in i yrket är att läkarna helst ska vara ett visst antal månader på en arbetsmiljömedicinsk klinik för att få rätt kompetens.  

–  Det har blivit en flaskhals för det finns inte så många utbildningsplatser på dem. Klinikerna har inte kunnat ta emot så många läkare under så lång tid som behövs.  

På mottagningen i Kista är Lotten von Sydow yngst bland läkarna med sina 38 år. Hon tycker att det känns oroande för framtiden att det finns så få specialister inom arbetsmedicin.  

– Ett av grundproblemen är nog också att intresset bland andra läkarkollegor är ganska litet. Många har kanske en föreställning om att allt man gör är hälsoundersökningar och att skriva intyg. Men så är det inte.  

Lotten von Sydow är övertygad om att långt fler läkare skulle trivas med jobbet om de bara fick prova.  

– Det roligaste med mitt arbete är att jag får inblick i många olika arbetsmiljöer, arbeten och branscher.   

Hon trivs med teamarbetet hon är en del av på jobbet, där läkare, psykologer, fysioterapeuter och ergonomer, företagssköterskor och rehabsamordnare samarbetar runt patienterna. Det kan vara komplexa rehabiliteringsärenden, där man tar hänsyn till många olika aktörers behov och viljor. Gruppen kan ofta följa patienten hela vägen tills han eller hon kan återvända till arbete.  Ibland är arbetet svårare och företagsläkaren kan hamna i kläm mellan patientens och arbetsgivarens viljor och behov, som kan skilja sig åt. Företagshälsovården arbetar trots allt på uppdrag från arbetsgivare.  

– Jag tycker ändå att det är förvånansvärt sällan det händer. Nästan alltid går det att hitta någon gemensam nämnare eller väg framåt som båda kan acceptera.

Missa inga nyheter - beställ Arbetarskydds kostnadsfria nyhetsbrev

Lena Gunnars

Kommentarer

Välkommen att säga din mening på Arbetarskydd.

Principen för våra regler är enkel: visa respekt för de personer vi skriver om och andra läsare som kommenterar artiklarna. Alla kommentarer modereras efter publiceringen av Arbetarskydd eller av oss anlitad personal.

  Kommentarer

Arbetsmiljö