Företagsbot för skadat finger

2021-09-23 17:16 Karin Nilsson  
Lunds tingsrätt kräver 200 000 kronor i företagsbot efter att en maskinoperatör skadat fingret. Foto: Johan Nilsson/TT

DOM. Ett tidigare tillbud hade inte lett till någon annan åtgärd än muntlig instruktion. Det räcker inte. Nu krävs lådfabriken i Genarp på 200 000 kronor i företagsbot.

Fingret klämdes när han skulle avhjälpa ett driftsstopp på en så kallad medmaskin som tillverkar lastpallar. Någon skyddsanordning för att hindra kontakt med maskinens rörliga delar saknades. Olyckan ledde till smärta och fraktur av höger ringfinger och andra skador på fingret. Maskinoperatören behövde uppsöka sjukhus och blev sjukskriven en längre tid. Olyckan inträffade på Genarps Lådfabriks arbetsställe i Genarp den 4 oktober 2018.

Kammaråklagare Lars Magnusson vid Riksenheten för miljö- och arbetsmiljömål åtalade bolaget och krävde 200 000 kronor i företagsbot.

I mitten av september kom domen från Lunds tingsrätt. Enligt rätten är det klarlagt att det av oaktsamhet har begåtts ett arbetsmiljöbrott och att bolaget ska krävas på företagsbot. De 200 000 kronor som åklagaren krävt är en rimlig summa, anser domstolen.

Tingsrätten påpekar att det utan verktyg gick att öppna luckan in till maskinen medan den var igång. Det är också klarlagt att maskinen inte var CE-märkt och att de krav som ställs i Arbetsmiljöverkets föreskrifter om användning av arbetsutrustning inte var uppfyllda. Det var även känt för bolaget att det förekommit ett tidigare tillbud vid samma maskin. Trots det gjordes det inte någon tydlig riskbedömning av maskinen och konstruktionen. Den åtgärd som gjordes: att instruktion om att maskinen skulle vara avstängd innan luckan öppnades skulle förmedlas muntligt, kan inte anses vara tillräcklig för att undgå ansvar, noterar tingsrätten.

Att Arbetsmiljöverket tidigare varit på inspektion utan att ha anmärkt på maskinen eller det faktum att bolaget anlitat ett externt företag för hjälp med riskbedömningar gör inte att bolaget kan avsäga sig ansvaret för arbetsmiljön, tillägger tingsrätten.

Från bolaget anser man att det inte funnits några brister inom arbetsmiljön och påpekar att riskanalyser av bolagets maskiner gjorts vid flera tillfällen. Bolaget har också haft ett externt företag till hjälp med detta. En genomgång gjordes bland annat i januari 2018. Då konstaterades att den så kallade medmaskinen endast behövde byta elmotor. Några dagar senare, den 1 februari, inträffade dock ett tillbud. En anställd skruvade upp en lucka och stack in handen i maskinen innan sågen stannat ordentligt. Den anställde skadades dock inte.

I tingsrätten berättar vd:n att bolaget sedan 2011 har en avvikelserapport där incidenter och olyckor noteras. Där skrevs också tillbudet från den 1 februari in. Som åtgärdsansvarig noterades ”eget ansvar” vilket innebar att det var arbetstagaren som själv skulle se till att inte öppna luckan förrän maskinen stannat. Inga skriftliga instruktioner utfärdades utan instruktionen framfördes muntligen mellan maskinoperatörerna.

Arbetsmiljöverket inspekterade bolaget efter en allvarlig olycka där det gjorts en tillbudsanmälan till verket. I samband med inspektionen upptäckte verkets inspektör att det fanns brister i det systematiska arbetsmiljöarbetet i och med att det inte vidtagits åtgärder efter händelsen med medmaskinen den 1 februari. Eftersom maskinen inte var CE-märkt påpekade inspektören att det behövdes mer noggranna riskbedömningar än i andra fall.

Domen kan överklagas senast den 7 oktober 2021.

Karin Nilsson

Kommentarer

Välkommen att säga din mening på Arbetarskydd.

Principen för våra regler är enkel: visa respekt för de personer vi skriver om och andra läsare som kommenterar artiklarna. Alla kommentarer modereras efter publiceringen av Arbetarskydd eller av oss anlitad personal.

  Kommentarer

Arbetsmiljö