Förare tvingas blåsa i alkolås

2012-12-16 23:00 Ann Norrby  

Lastbilschaufförerna hos DHL blåser i sina alkolås sex gånger om dagen. Det finns det avtal för. Men frågan är om de också ska behöva blåsa hos en kund. – Det är helt åt skogen att alkolåsen i min bil inte räcker, säger en av chaufförerna.

Sex chaufförer ska förhöras i Arbetsdomstolen under tredagarsrättegången. Tvisten gäller de slumpmässiga alkoholtesterna hos Ferruform, DHL:s största kund i norra Sverige. Transport hävdar att testerna är ett brott mot två kollektivavtal, personuppgiftslagen och Europakonventionen.

– Arbetsgivarens intresse av pengar ska inte väga tyngre än respekten för de anställdas personliga integritet, säger Transports ombud Sussanne Lundberg.

I slutet av 1990-talet började alltfler åkerier använda tester för att kontrollera att deras anställda inte var alkoholpåverkade. Transport kom fram till att alkolås i bilarna var den bästa kontrollmetoden. Ett avtal formulerades på förbundet och sen åkte ombudsmännen till företagen och träffade lokala avtal.

– Vi ville att alla seriösa åkerier skulle ha ett likalydande avtal som skyddade de anställdas personliga integritet och satte stopp för dåliga mätningar och trakasserier, säger Sofie Renström, då jurist på Transport.

I DHL:s bilar ska det finnas alkolås. Bilarna går inte att starta om mätaren visar att den som blåser har 0,2 promille alkohol i kroppen. När bilen varit avstängd i mer än 25 minuter måste chauffören blåsa igen. Chaufförerna uppskattar att de i genomsnitt blåser sex gånger om dagen.

– Det är inget problem, säger en av chaufförerna.

När chaufförerna ska köra in genom grinden till Ferruform möts de av en skylt där det antingen står Välkommen eller Kontakta vakten. Vad vakten nästan alltid vill är att chauffören ska blåsa i en mätare. Om den skulle visa 0,01 promille alkohol, ska mätningen göras om efter en stund. Om halten skulle vara 0,2 promille eller mer, ska polisen kontaktas. Hittills har ingen mätning visat någon alkoholhalt.

Efter mätningen antecknar vakten datum, tid och provresultatet. Ord står mot ord när det gäller om också bilens registreringsnummer antecknas.

De slumpmässiga testerna hos Ferruform görs bara vid grinden. Inne på fabriksområdet finns truckar och andra fordon som de anställda kör. Efter tillbud eller olyckor där testas de anställda.

DHL:s chaufförer har fått veta att testerna hos Ferruform är frivilliga, men också att de riskerar att bli av med jobbet om de vägrar. Arbetsgivarsidans ombud hävdar att DHL måste gå med på Ferruforms krav, annars förlorar åkeriet företaget som kund.

– Ferruform kan inte veta att det är chauffören som kör bilen som har blåst i bilens alkolås, säger Transportgruppens chefsjurist, Eva Glückman.

Hon avvisar Transports anklagelser och skadeståndskrav. Avtalet om alkolås utesluter inte att andra tester görs. DHL har varken samlat in eller behandlat några personuppgifter, anser arbets-givarsidan.

Vidare framhåller ombudet att arbetsgivarens intresse av sin verksamhet måste väga tyngre än chaufförernas intresse av att skydda sin personliga integritet. Transportavtalets första paragraf, som skyddar arbetsgivarens arbetsledningsrätt, ger inte rätt till skadestånd, säger Eva Glückman.

Men det anser Transport och kräver 250 000 kronor i allmänt skadestånd för avtalsbrottet. Förbundet vill också att 14 chaufförer hos DHL ska få 50 000 kronor var i allmänt skadestånd.

Mer om fallet

  • Parterna: Transport har stämt DHL Freight AB och Biltrafikens Arbetsgivareförbund.
  • Saken: Är alkoholtester tillåtna?
  • Mål: A 200/11.
  • Dom väntas: 13 februari 2013.

Ann Norrby

Kommentarer

Välkommen att säga din mening på Arbetarskydd.

Principen för våra regler är enkel: visa respekt för de personer vi skriver om och andra läsare som kommenterar artiklarna. Alla kommentarer modereras efter publiceringen av Arbetarskydd eller av oss anlitad personal.

  Kommentarer

Arbetsmiljö