För stora krav på ombyggnad av hem

2017-03-20 00:00 Ann Norrby  

Hemtjänst. Arbetsmiljöverket har inte rätt att förbjuda kommunen att bedriva hemtjänst.Att ställa krav på ombyggnad av enskildas hem är att gå för långt, anser kammarrätten.

Arbetsmiljöverket krävde att Nyköpings kommun skulle se till att främst hygienutrymmena i enskilda personers hem byggdes om så att de anställda i hemtjänsten skulle få bättre plats att utföra sitt arbete.

Om ombyggnaden inte var klar den 16 mars 2015 skulle kommunen inte få bedriva hemtjänst. Kommunen skulle också bedöma belastningsergonomin och se till att de anställda hade tillräckliga kunskaper i ämnet, se till att det fanns relevanta hjälpmedel och utforma rutiner för hur tillbud, ohälsa och olycksfall skulle rapporteras.

Ett vite på 100 000 kronor var förenat med förbudet.

Kommunen överklagade beslutet. Motivet var bland annat att ombyggnad av enskildas bostäder skulle kunna bryta mot socialtjänstlagen. Arbetsmiljöverkets föreskrifter skulle bli avgörande om en medborgare skulle få hemtjänst eller inte. En av kommunen beslutad ombyggnad skulle överskrida kommunens befogenheter i förhållande till enskilda och hyresvärdar. Kommunen begärde att få fortsätta att bedriva hemtjänst efter den 16 mars även om ombyggnadskravet inte var uppfyllt.

Förvaltningsrätten tillmötesgick kommunen.

Arbetsmiljöverket överklagade domen. Verket ansåg att domstolen främst hade beaktat den enskildas rättigheter och inte alls sett till de anställdas rätt till en god arbetsmiljö. Kommunen har ansvar för att de anställda inte skadas i arbetet. Arbetet inom hemtjänsten har blivit tyngre därför att allt fler vårdas i sina hem i stället för på sjukhem.

De anställda som arbetar i andras hem bör så långt som möjligt ha samma förutsättningar som de som arbetar inom sjukvården, ansåg Arbetsmiljöverket.

Nyköpings kommun ville inte att förvaltningsrättens dom skulle ändras. Kommunen ville inte förvägra någon hemtjänst på grund av för trånga hygienutrymmen. Sådana problem kan ibland lösas genom att bärbara toaletter används. De anställda, även vikarier, får kontinuerligt utbildning i ergonomi.

Kammarrätten slår fast att Arbetsmiljöverket får meddela föreskrifter om hur en arbetsplats generellt ska vara utformad. Men inte ställa specifika krav på hur samtliga vårdtagares bostäder ska vara utformade och utrustade för att hemtjänstpersonal ska få arbeta där. Verket hade alltså inte rätt att förbjuda kommunen att bedriva hemtjänst.

Ann Norrby

Kommentarer

Välkommen att säga din mening på Arbetarskydd.

Principen för våra regler är enkel: visa respekt för de personer vi skriver om och andra läsare som kommenterar artiklarna. Alla kommentarer modereras efter publiceringen av Arbetarskydd eller av oss anlitad personal.

  Kommentarer

Tidningen

Arbetsmiljö