Fokus på flera arbetsmiljöfrågor i avtalsrörelsen

2021-02-22 10:00  
Målarna och Måleriföretagen kom överens om utökad arbetsmiljöutbilding. Foto: TT-Bild

Fokus på friskfaktorer, utökad tillträdesrätt för utvalda regionala skyddsombud i byggbranschen och mer fokus på det systematiska arbetsmiljöarbetet. Det är några av resultaten från avtalsrörelsen.

Avtalsrörelsen 2020 och 2021 har präglats av pandemin. Förhandlingarna mellan fack och arbetsgivare startade på våren för ungefär ett år sedan men sköts fram och återupptogs under den gångna hösten. Som vanligt fanns flera viktiga arbetsmiljöfrågor på förhandlarnas bord. Det visar bland annat Arbetarskydds genomgång av systertidningen Lag & Avtals nyhetsbrev om avtalsrörelsen.

I december lyfte till exempel Byggföretagens förhandlingschef Mats Åkerlind upp en överenskommelse om skyddsombud.

ꟷ Vissa, utvalda regionala skyddsombud får utökad tillträdesrätt. Det är bra, sa Mats Åkerlind.

Flera andra frågor ska fortsätta att behandlas i partsgemensamma arbetsgrupper, som frågan om digitalisering och artificiell intelligens, tekniska lösningar och hjälpmedel, bodar, åtgärder mot sexuella trakasserier och jämställdhet, integration och mångfald. När det gäller de utökade befogenheterna för regionala skyddsombud kom Byggföretagen och Byggnads överens om att sex sådana utvalda ska få utökad tillträdesrätt. 
ꟷ Det handlar om att de ska kunna besöka arbetsplatser där vi har kollektivavtal men inte några medlemmar. Viktigt, med tanke på att den här frågan om regionala skyddsombud ligger i riksdagen, är att våra skyddsombud utses av Byggnads regioner, poängterade Torbjörn Hagelin, avtalssekreterare på Byggnads, i samma avtalsrörelsebrev.
Han var även nöjd med att förbundets krav på graviditetslön för gravida nu blir verklighet. Det innebär att gravida kan få graviditetspenning från Försäkringskassan om de inte kan vara i tjänst på grund av risker för fostret. 

 

På måleriområdet hotade Målarna arbetsgivarparten med strejk och blockad på 40 företag i december i fjol. Hotet gällde krav på att bland att få med skrivningar i kollektivavtalet om ett gemensamt arbete mot sexuella trakasserier. Målarna krävde att skyddsombudens grundutbildning Bättre arbetsmiljö, BAM, skulle utökas med innehåll kring hantering av sexuella trakasserier. Efter medling kom Målarna och Måleriföretagen till slut överens. 

ꟷ Att utöka antalet timmar i BAM-utbildning var en del av medlarnas hemställan som sedermera accepterades av båda parter. Utformningen av dessa timmar sker nu inom ramen för vårt centrala arbetsmiljöråd, meddelar Camilla Hedström, förhandlingschef på Måleriföretagen i ett mejl till Arbetarskydd. 

 

I avtalsförhandlingarna hade Målarna även med ett yrkande som handlade om att skapa rutiner för att målarna ska ha fungerande lunch- och omklädningsrum.

ꟷ Väldigt många av våra medlemmar har inte tillgång till lunch och omklädningsrum. Då blir det dåliga lösningar, som att man får gå på toaletter på bensinstationer, man får byta om i cykelrum eller hemma och sitta i bilen eller i tunnelbanan i sina arbetskläder. Det är inte okej, sa Peter Sjöstrand, förhandlingschef på Målarna i Lag & Avtals nyhetsbrev i slutet på förra året.

 

Men Målarna fick inte någon framgång med yrkandet. Förbundet ville ha ett uppstartsmöte vid start av nya arbetsplatser. Arbetsgivaren skulle då på förhand, eller i samband med att målarna påbörjar ett nytt objekt, vara skyldig att anvisa var lunch- och omklädningsrum fanns.

ꟷ Detta var något arbetsgivarna avvisade med argumentet att det skulle bli ett allt för omfattande arbete och administrativa svårigheter att klara av att göra detta då antalet arbetsplatser är många och inte sällan av mindre karaktär. Vi föreslog då att skyldigheten till uppstartsmöten inte skulle gälla vid uppstart av arbeten av mindre omfattning, vilket är 24 timmar, men inte heller detta var något som arbetsgivarna ville tillmötesgå, framhåller Peter Sjöstrand för Arbetarskydd.

 

Motparten, förhandlingschef Camilla Hedström, kommenterar frågan så här:

ꟷ Arbetsmiljö är alltid en viktig fråga, både för oss som representant för arbetsgivare och för Målarna och dess medlemmar. Därför är arbetsmiljö som område alltid ”på tapeten” i diskussionerna mellan parterna.

 

Akademikerförbundet SSR:s förhandlingschef Markus Furuberg summerar arbetsmiljöfrågorna som avhandlades med arbetsgivarorganisationen Sveriges Kommuner och Regioner under avtalsrörelsen 2020. De återfinns inom tre områden och handlar om arbetstider, råd och stöd vid distansarbete och en partsgemensam nysatsning på friskfaktorer.

Mellan 40 och 50 procent av medlemmarna i olika organisationer inom Akademikerförbundet SSR:s avtalsområde i kommuner och landsting har arbetat på distans under vintern på grund av pandemin. Det medför ”nya” typer av arbetsmiljöfrågor som behöver hanteras av parterna, konstaterar Markus Furuberg.

ꟷ Det ena är att det inte är givet att ergonomin är lika optimal hemma och att man kanske inte har samma möjligheter till ”hemmakontor”. Det andra är ledarskapet. Många medarbetare har inte haft samma kontakt med sin arbetsledning under pandemin. Man kanske inte heller har hittat rutiner för att finnas i ett sammanhang och med att dra en gräns mellan arbete och fritid, säger han och förklarar att parterna nu gemensamt ska ta fram råd och stöd kring vad man ska tänka på vid distansarbete, säger han till Arbetarskydd.

Markus Furuberg menar att fack och arbetsgivare under förhandlingarna hade mycket olika tankar angående arbetstidens regler och förläggning,

ꟷ Vi har hittat regleringar där vi stärker dialogen, men vi parter gick initialt i förhandlingarna åt olika håll. Vi ville ha större inflytande för individen. Arbetsgivaren ville ha större flexibilitet, så det här kommer att bli en fortsatt fråga att behandla för oss.

Arbetsgivarorganisationen SKR lyfter på sin hemsida fram att man tillsammans med alla sina fackliga motparter, däribland Kommunal, har tagit fram en avsiktsförklaring för friskare arbetsplatser i kommuner och regioner. SKR skriver: Tillsammans kan parterna vända utvecklingen så att kommuner och regioner både levererar den verksamhet som utgör kärnan i välfärden och ger hållbar hälsa för medarbetarna.

Tillsammans med de fackliga motparterna har SKR tagit fram en vägledning som ska göra det lättare att ha dialog och samverkan i en central samverkansgrupp eller skyddskommitté.  I vägledningen finns sju framgångsfaktorer och förslag på en arbetsprocess för att nå fram till målet att skapa en låg och stabil sjukfrånvaro. Där finns även exempel på hur man kan arbeta i samverkan för friskare arbetsplatser.

ꟷ  Vi centrala parter har gjort en mängd verktyg som det är tänkt att man ska arbeta med lokalt, fack och arbetsgivare tillsammans med skyddsombuden. Vi har reviderat vårt samverkansavtal och gör en nystart. Arbetsmiljöfrågorna har tagits in som en mer naturlig del än de varit i tidigare avtal, säger

Akademikerförbundet SSR:s Markus Furuberg fortsätter:

ꟷ  Vi tänker oss att man verkligen i samverkan ska utvärdera och målsätta sitt systematiska arbetsmiljöarbete. Sjukfrånvaron var fokuset tidigare. Nu är det friskfaktorer, säger han. 

Parterna inom hotell- och restaurang kom överens om att under avtalsperioden bilda en arbetsgrupp som ska ta fram förslag för att motverka sexuella trakasserier från gäster och andra utomstående.  Torbjörn Granevärn förhandlingschef på arbetsgivarorganisationen Visita framhöll i Lag & Avtals avtalsrörelsebrev att avtalet med Hotell- och restaurangfacket, HRF, innehåller flera delar på temat ”ordning och reda”.

Även Handelsanställdas förbund och Svensk Handel kom överens om att under avtalsperioden arbeta i arbetsgrupper, bland annat om arbetsmiljöfrågor.

ꟷ  Om man kort ska säga något om de arbeten vi gemensamt kommit överens om så är det frågan om sexuella trakasserier, arbetsanpassning och rehabilitering, sa Linda Palmetzhofer, Handels ordförande.

Missa inga nyheter - beställ Arbetarskydds kostnadsfria nyhetsbrev

Lena Gunnars

Elisabet Örnerborg

Kommentarer

Välkommen att säga din mening på Arbetarskydd.

Principen för våra regler är enkel: visa respekt för de personer vi skriver om och andra läsare som kommenterar artiklarna. Alla kommentarer modereras efter publiceringen av Arbetarskydd eller av oss anlitad personal.

  Kommentarer

Arbetsmiljö