Fel att hänvisa till kostnader för anpassning

2020-11-06 00:00 Karin Nilsson  
Lektor Richard Sahlin fick inte jobbet på Södertörns högskola men anställdes av Umeå universitet. Bilden är från ett undervisningstillfälle på Stockholms universitet där hans teckenspråk tolkas vidare till eleverna. Foto: Jörgen Appelgren

Arbetsdomstolen, Diskriminerings­ombuds­mannen och Södertörns högskola kritiseras i nytt FN-beslut. Det var fel att inte anställa den döve lektorn med hänvisning till att kostnaderna för arbetsanpassning var för höga.

n lektor i offentlig rätt sökte våren 2015 en anställning på Södertörns högskola. Eftersom han är döv före­läser han på svenskt teckenspråk som översätts till svenskt talspråk. Högskolan bedömde mannen som den mest kvalificerade av de sökande, och utredde vilka åtgärder som behövdes för att han skulle kunna arbeta som lektor. Högskolan kom fram till att åtgärderna, främst tolktjänster, skulle bli för dyra och beslutade att avbryta tillsättningen av lektoratet. Diskrimineringsombudsmannen, DO, tog fallet till Arbetsdomstolen men valde att bara ta strid om tolkningskostnaderna. Avgränsningen kritiserades.

– Kostnadsbilden har fått företräde framför rättigheten att få stöd. Det enda vi vet är att 520 000 kronor är för mycket att kräva av en statlig myndighet per år. Det hjälper oss inte så mycket inför framtiden, sa juristen Ola Linder vid Independent Living Institute, som erbjuder juridisk hjälp för personer med funktionsnedsättning.

Domen från Arbetsdomstolen kom i oktober 2017. Domstolen konstaterade att det i den här situationen inte var skäligt att kräva att en arbetsgivare ska svara för åtgärder om tillgänglighet till en årlig kostnad om drygt 500 000 kronor. Enligt Arbetsdomstolen fanns det inte stöd för det i vare sig FN-konventionen, arbetslivsdirektivet, diskrimineringslagen eller dess förarbeten.

Med hjälp av Sveriges Dövas Riksförbund, SDR, och Independent Living lämnade lektorn in ett klagomål mot Sverige till Förenta nationerna, FN. SDR menade att AD:s dom visade att det var satt i system att diskriminera döva.

– Domen visar att det ingår i systemet att tillåta diskriminering. Arbetsdomstolen gör uttalandet att tolkkostnaderna inte är arbetsgivarens ansvar. Det är i linje med vad vi också anser, men vem ska ta ansvar för tolkkostnader? Det här är ett problem som regeringen måste lösa, påpekade förbundsordförande Åsa Henningsson på SDR.

I slutet av september kom FN:s beslut. FN kritiserar både AD, DO och Södertörns högskola (se artikeln bredvid).

SDR ser med stor optimism på beslutet, och kommer att ta med det till den pågående tolkutredningen som leds av generaldirektören på Myndigheten för delaktighet.

Missa inga nyheter - beställ Arbetarskydds kostnadsfria nyhetsbrev                      

Karin Nilsson

Kommentarer

Välkommen att säga din mening på Arbetarskydd.

Principen för våra regler är enkel: visa respekt för de personer vi skriver om och andra läsare som kommenterar artiklarna. Alla kommentarer modereras efter publiceringen av Arbetarskydd eller av oss anlitad personal.

  Kommentarer

Arbetsmiljö