Farligt damm virvlar när gatorna blir vårfina

2016-05-08 23:00 Peter Pettersson  

STENDAMMSLUNGA. Sandsopningen så här års rör upp kvartsdamm som är mycket farligt.– Gränsvärdet är lågt. Över en tiotusendel av ett kryddmått i en kubikmeter luft kan vara skadligt, säger Jens Åhman, enhetschef på Arbetsmiljöverket.

Bara i Stockholms kommun användes den här vintern 40 000 ton sand för halkbekämpning på gator, gångvägar och offentliga platser. Sand som inför sommaren ska sopas upp och samlas in.

Vintersanden består numera till stor del av krossad sten som är billigare att köpa in, men som många bilister inte gillar eftersom stenskottsskadorna på bilrutorna blir fler av stenkrosset.

Ett mycket större problem är kvartspartiklarna i sanden som virvlar omkring när gatsopningsbilen kommer. De är mycket skadliga. De allra minsta partiklarna i kvartsdammet kan tränga ända ner i lungblåsorna med inandningsluften och kapslas in i ärrvävnad i lungblåsorna. Det ger inflammation och ärrbildning i lungvävnaden. Inandning av kvartshaltigt damm kan ge upphov till kol och den obotliga sjukdomen silikos, stendammslunga, och även till cancer.

– Kvartsdammet är osynligt för ögat. Över­stiger det gränsvärdena blir det snabbt farligt. Det bästa sättet att minska dammspridningen är olika våta metoder vid sopning, säger Jens Åhman, enhetschef på Arbetsmiljöverket.

Det damm som virvlar upp när man använder lövblås och liknande ska man inte heller andas in.

– Det är arbetsgivarens ansvar att se till att halterna inte är för höga och att det finns skyddsutrustning för dem som arbetar med sandsopningen, säger Jens Åhman.

Peab har entreprenad bland annat på sandsopning på Norrmalm och Södermalm i Stock­holms kommun. För att minska riskerna för dem som utför sopningen sprutar man det dammbindande medlet CMA (kalciummagnesiumacetat) på gatorna och vattenbegjuter även ytorna före sopning.

Dammbindning och sopning sker över hela året när så är möjligt.

– Sedan försöker vi i första hand använda högtrycksspolning i stället för blås för att minska dammet. När man använder blås måste man använda skyddsmask. För att skydda tredje man utförs så stor del av sopningen som möjligt nattetid, säger Torbjörn Avenius, KMA-samordnare på Peab.

För att utvärdera arbetarskyddet låter Peab mäta halter av partiklar i luften vid de olika arbetsmomenten.

Normen överskrids rejält

I Sverige infördes 2005 en miljökvalitetsnorm med syfte att reglera halterna av partiklar från vägarna. Mätningar visar att normen överträds rejält i trafikintensiva väg- och gatumiljöer, främst under vinter och vår. Orsaken är i huvudsak slitagepartiklar från vägbana, däck och bromsar, det vill säga vägdamm. Det mesta av vägdammet bildas då dubbdäck sliter på beläggningen, men det härrör även från vintersandningen.

Källa: Väg- och trafik­institutet, VTI

Medicinsk kontroll nödvändig

• Den 2 november 2015 började nya föreskrifter om kvartsstendamm i arbetsmiljön att gälla, AFS 2015:2. Där finns det krav på att dokumentera riskbedömning och vilka åtgärder som ska genomföras. Gränsvärdet för kvartsdamm under en åtta timmars arbetsdag ska inte överstiga 0,1 mg/m3 luft.

• Anställda som utsätts för halter som överskrider halva gränsvärdet för kvartshaltigt damm och arbetar minst 20 timmar per vecka med arbetsuppgifter med sådan exponering ska genomgå medicinsk kontroll.

Peter Pettersson

Kommentarer

Välkommen att säga din mening på Arbetarskydd.

Principen för våra regler är enkel: visa respekt för de personer vi skriver om och andra läsare som kommenterar artiklarna. Alla kommentarer modereras efter publiceringen av Arbetarskydd eller av oss anlitad personal.

  Kommentarer