Experten: ”Kan sluta med att du blir uppsagd”

2014-01-19 23:00 Anna de Lima Fagerlind  

Arbetsgivaren ska anpassa arbetet, så att skadade och sjuka kan komma tillbaka. Vad det innebär är inte helt tydligt.

– I praktiken är kravet på arbets­anpassning inte så starkt som man kan tro, säger arbetsrättsforskaren Annamaria Westregård.

– Det är svårt att säga hur mycket man som skadad eller sjuk kan kräva. Det finns inga tydliga regler för vilken sorts rehabilitering det ska vara, säger Annamaria Westregård, universitetslektor i arbetsrätt vid Ekonomihögskolan på Lunds universitet.

Rehabiliteringsansvaret finns reglerat i både Arbetsmiljölagen och Socialförsäkringsbalken. Här står bland annat att arbetsgivare är skyldiga att anpassa arbetet utifrån den anställdas förutsättningar. Men det ansvaret sträcker sig inte hur långt som helst.

– Det är ganska snävt. Om arbets­givaren inte anser att du kan utföra de uppgifter som behövs, då kan det sluta med att du i stället blir uppsagd, säger Annamaria Westregård.

Det är först vid en uppsägning som man kan pröva om arbetsgivarens rehabilitering har varit tillräcklig. Och de domar som kommit i Arbetsdomstolen visar enligt Annamaria Westregård att arbetstagarens möjligheter att ställa krav är ganska små.

– Det ser mycket ut när man läser i Arbetsmiljölagen, men när reglerna ska omsättas i praktiken är de inte så starka som man kan tro.

Ett problem är att anpassningen inte får leda till att andra anställda kommer till skada. Men ofta innebär lättare arbete för en person tyngre arbete för de andra.

– Det blir tyvärr ofta så att kollegerna får mer att göra.

Arbetsgivaren ska anpassa jobbet

Stor del av ansvaret för rehabiliteringen ligger på arbetsgivaren. Både arbetsmiljön och uppgifterna ska anpassas så att den skadade kan arbeta. Bara den som är så sjuk att det inte går att hitta några uppgifter ska vara sjukskriven.

  • Vem bär ansvaret?

1. Sjukvården

Har ansvar för den medicinska rehabiliteringen efter en arbetsskada.

2. Försäkringskassan

Har ansvar för att upprätta en rehabiliteringsplan tillsammans med den skadade och se till att arbetsgivaren ger rätt rehabilitering.

3. Arbetsgivaren

Ansvarar för rehabiliteringen när den skadade kommer tillbaka till arbetet, arbetsgivaren ska ta hänsyn till arbetstagarnas särskilda förutsättningar genom att anpassa arbetsförhållandena eller vidta annan lämplig åtgärd. Det kan till exempel innebära andra arbetsuppgifter eller att tillhandahålla hjälpmedel.

Källor: Arbetsmiljölagen, Socialförsäkringsbalken

Två vägledande rättsfall

Arbetsdomstolen finns två fall där arbetsgivarna har fått rätt att säga upp anställda som krävt arbetsanpassning:

  • En säljare i en Coopbutik blev uppsagd på grund av arbetsbrist. Hon hade en förslitningsskada i höger hand, och kunde enigt arbetsgivaren inte utföra de uppgifter som krävdes. AD fann att arbetsgivaren hade fullgjort sin rehabiliteringsskyldighet och att det fanns saklig grund för uppsägning. Dom 51/2012
  • En busschaufför blev uppsagd på grund av arbetsbrist efter en hjärninfarkt. Förarens skada krävde ett schema på eftermiddagar, vilket AD ansåg var en skälig rehabiliteringsåtgärd. Men den skulle inte räcka, och de anpassningar som krävdes var för stora enligt AD. Dom 78/2013

Anna de Lima Fagerlind

Kommentarer

Välkommen att säga din mening på Arbetarskydd.

Principen för våra regler är enkel: visa respekt för de personer vi skriver om och andra läsare som kommenterar artiklarna. Alla kommentarer modereras efter publiceringen av Arbetarskydd eller av oss anlitad personal.

  Kommentarer

Arbetsmiljö