EU tar kommandot över gränsvärden för kemikalier

2019-02-08 00:00 Jonna Söderqvist  

EU får en allt större betydelse när det gäller gränsvärden för farliga kemikalier på svenska arbetsplatser. Efter ett färskt beslut från kommissionen sätts nu fler gränsvärden på EU-nivå.

EU:s betydelse för gränsvärdena för kemisk expo­nering kommer att bli allt större på svenska arbetsplatser.

– Sverige tar inte längre fram egna gräns­värden. I stället följer och tillämpar man EU-direktiven om hygieniska gränsvärden, säger Gunnar Johanson, professor i arbetsmiljötoxikologi vid Karolinska institutet.

Nu läggs arbetet om med att ta fram hygieniska gränsvärden i EU. Europeiska kommissionen beslutade i slutet av januari att europeiska kemikaliemyndigheten Echas sekretariat i fortsättningen ska lägga fram förslag på gränsvärden. Enligt det nytecknade avtalet ska Echa ta fram fyra till fem förslag varje år med start 2020. Vilka gränsvärden som ska fastställas bestäms av EU.

– Processen med att ta fram underlag för hygieniska gränsvärden blir snabbare och mer effektiv. Det bör resultera i allt fler gränsvärden på EU-nivå, säger Anniek van Hoelst, koordinator för arbetet med hygieniska gränsvärden vid Echa. Hon arbetar för riskbedömningskommittén.

– Takten på 4–5 gränsvärden är inte särskilt imponerande. Det är ju en lägre takt än SCOEL hade, trots betydligt mindre resurser, säger Gunnar Johanson.

Tidigare var det kommittén för hygieniska gränsvärden, SCOEL, som lydde under kommissionens generaldirektorat för sysselsättning, som tog fram förslagen. Gunnar Johan­son satt med i SCOEL som lagts ner. Han känner sig kluven inför ändringarna, eftersom kommittén för hygieniska gränsvärden hade en lång historia och erfarenhet av arbetet med hygieniska gränsvärden. Han tror dock att det kan vara en fördel med att arbetet flyttas till Echa, eftersom det är en stor myndighet med resurser.

Enligt beslutet är det Echas sekretariat som ska ta fram rekommendationer på hygieniska gränsvärden. Förslagen granskas sedan av riskbedömningskommittén, som också ger sin vetenskapliga ståndpunkt. Efter det tas beslutet i vanlig ordning av kommissionen.

På Echa och riskbedömningskommittén har man väntat på beslutet och är redo att ta över arbetet. Kommissionen gav 2017 kommittén i uppdrag att starta ett pilotprojekt för att ta fram hygieniska gränsvärden för fem kemikalier. Projektet slutfördes 2018.

– Det finns ett stort behov av bindande gränsvärden. Därför behövs en lagstiftning på EU-nivå som skyddar arbetstagarna, säger Anniek van Hoelst.

I dag finns det 16 bindande hygieniska gränsvärden, till exempel för asbest och akrylamid, som tagits fram inom ramen för EU:s carcinogen- och mutagendirektiv, som rör cancerframkallande ämnen. Dessutom finns det över 100 vägledande hygieniska gränsvärden, som EU-länderna ska använda sig av när de fastställer nationella gränsvärden.

Jonna Söderqvist

Kommentarer

Välkommen att säga din mening på Arbetarskydd.

Principen för våra regler är enkel: visa respekt för de personer vi skriver om och andra läsare som kommenterar artiklarna. Alla kommentarer modereras efter publiceringen av Arbetarskydd eller av oss anlitad personal.

  Kommentarer

Arbetsmiljö