Engagemang får aktien att stiga

2019-03-08 00:00 Elsa Frizell  

Ett ökat engagemang bland medarbetarna får aktien att stiga. Mårten Westberg har framgångsrikt satsat på aktier i företag där medarbetarundersökningarna har en uppåtgående trend. Som sämst har aktien gått upp 50 procent efter två år.

Genom att analysera medarbetarundersökningar kunde Mårten Westberg förutsäga att aktier på sexton börsföretag skulle gå upp. Det här var för sju år sedan, och sedan dess har han förfinat sin modell och har aldrig köpt en aktie som förlorat i värde. Ändå har han svårt att få gehör.

– Då, för sju år sedan, var det ingen som trodde på mig, och fortfarande är det många som är skeptiska och avfärdar detta som flummigt. Analytiker kollar gärna produktutveckling, kundflöden, effektivisering och så vidare, men alla dessa processer drivs av personalens engagemang. Därför är engagemanget viktigast för aktiens utveckling, säger Mårten Westberg som i dag driver företaget European Institute of Behavioural Analysis.

Det var när Mårten Westberg jobbade på Trygg-Hansa i början av 90-talet som intresset för medarbetarundersökningar väcktes. Han tyckte att den undersökning han själv fick fylla i var så dålig att han kontaktade undersökningsföretaget för att föreslå förbättringar. Därefter följde många år där han jobbade med att utveckla med­arbetarundersökningar, bland annat på Netsurvey, vilket gav tillgång till att arbeta med stora mängder data från många olika företag.

På Netsurvey arbetade han fram en modell för att se samband mellan medarbetarundersökningar och aktiekurs, och när han slutade där följde han 20 börs­noterade företag under tio år och kunde visa att modellen höll. Även om börsen generellt gått upp under denna tidsperiod steg den ungefär 2,5 gånger mer i de företag där engagemanget steg jämfört med övriga bolag.

För att visa att modellen som han tagit fram på historiska data fungerar även för att förutsäga hur kursen ska gå framåt, investerade Mårten Westberg i aktier enligt samma modell.

2014 tog Mårten Westberg del av åtta bolags medarbetarundersökningar. Han tog fram vad som skulle ingå i företagens olika index över personalens engagemang och räknade ut indextalet.

Ett år senare var han tillbaka på företaget för att se om index gått upp eller ned. På tre av bolagen hade det gått upp, det vill säga medarbetarundersökningen visade på ett större engagemang.

I de bolagen köpte han aktier. Ett av dem var Addtech, de två andra vill vara anonyma, men Arbetarskydd har tagit del av vilka de är. Det ena är ett stort internationellt industribolag, det andra ett mindre konsultbolag.

Hur räknar du ut personalens engagemangsindex?

– Genom att samköra all data från medarbetarundersökningen får jag fram vilka faktorer som har störst smittofaktor. Det är de frågor som gör störst skillnad för företagen. Jag har valt att kalla det engagemang, de frågor som är kopplade till medarbetarna vilka ger störst hävstänger för företagen.

Ofta ger de psykosociala faktorerna stor effekt, enligt Mårten Westbergs modell. De står för 70 procent av förklaringsvärdet till ett ökat engagemang. Det kan handla om frågor som relation till närmaste chef, relation till kolleger och mandat att självständigt få lösa saker man har ansvar för. Men vilka frågor som är viktigast är olika från företag till företag.

– I ett vanligt linjestyrt företag har den närmaste chefens kommunikation till medarbetaren stor betydelse. I ett projektstyrt it-bolag har denna fråga inte alls samma vikt. Där har det ofta visat sig att ledningens visioner är mycket viktigare. Det intressanta är att jämföra företagets index med sig själv över tid.

Han vill att det ska bli obligatoriskt för börsnoterade företag att redovisa ett engagemangsindex i bokföringen och att medarbetarundersökningar ska bli en del av det som används för att ta investeringsbeslut.

Med en förändring i företagens redovisning hoppas han få en bättre värdering av företagen, men framför allt att det på riktigt kan förändra synen på medarbetarna.

– När man börjar köpa aktier utifrån den här medarbetarinformationen kommer det innebära att de här frågorna prioriteras. Det kommer leda till att miljoner människor får en bättre arbetsmiljö och en bättre dag på jobbet.

Mårten Westbergs modell för sambandet mellan aktievärde och medarbetarengagemang är fortfarande i ett tidigt skede och han tror att modellen kan förfinas långt mer. Målet är att kunna publicera resultaten i en vetenskaplig tidskrift fram­över.

Elsa Frizell

Kommentarer

Välkommen att säga din mening på Arbetarskydd.

Principen för våra regler är enkel: visa respekt för de personer vi skriver om och andra läsare som kommenterar artiklarna. Alla kommentarer modereras efter publiceringen av Arbetarskydd eller av oss anlitad personal.

  Kommentarer

Tidningen