Dubbelt så hög risk för cancer hos brandmän

2012-10-21 23:00 Elisabet Örnerborg  

Brandmän har minst möjlighet att kontrollera sin arbetsmiljö, i förhållande till andra yrkesgrupper. – Även om de skyddar sig allt bättre är kontrollen av naturliga skäl begränsad, säger en av de främsta forskarna på området, Virginia Weaver.

Brandmän exponeras för de cancerframkallande ämnen som finns i röken när de släcker bränder. Det hör till jobbets natur att de har svårt att stänga inne och ventilera bort röken. På skyddsmässan i Älvsjö räknar Virginia Weaver från USA upp ämnen som är kända för att framkalla cancer hos människor: sot, bensen, formaldehyd... Och det introduceras hela tiden nya ämnen vars påverkan på människokroppen är okänd.

– Cigarrettrök förknippas med tolv olika cancerformer. Vad är då inte brandmän utsatta för?

Virginia Weaver har forskat om brandmän och cancer sedan 1991. Hennes studier visar att brandmän löper högre risk än andra att råka ut för flera olika cancerformer. När det gäller testikelcancer är risken dubbelt så stor som för resten av den manliga befolkningen. Cancerformen bedöms nu som sannolik för brandmän, precis som prostatacancer, lymfkörtelcancer och blodcancer.

Brandmän riskerar också i högre grad än andra att få hudcancer, hjärntumör, ändtarms- och grovtarmscancer, cancer i bukhålan och luftstrupen, i magsäcken samt att drabbas av leukemi och malignt melanom.

Nyligen startade ett större forskningsprojekt om brandmäns hälsa i USA. 30 000 brandsoldater hämtade från tre olika brandförsvar ingår i projektet, däribland kvinnor och icke-vita. Dödsfall i cancer och cancerdiagnoser – sedan 50-talet och framåt – ska studeras och kombineras med vilken position och personlig skyddsutrustning brandsoldaten hade.

Cancerrisken är förstås beroende av vad som brinner, hur länge släckningen pågår och hur många år i yrket brandmannen haft. Virginia Weaver påpekar att den risk brandmännen löper egentligen är 10 procent högre än vad resultatet visar, eftersom de har ett bättre utgångsläge. Brandmän måste vara både friska och vältränade för att klara inträdesproven till yrket och jobbets påfrestningar.

På skyddsmässan i Älvsjö förklarar ordförande för brandmännens internationella förbund, Alex Forrest, att flertalet stater i USA, Kanada och Australien erkänner brandmännens cancersjukdomar som arbetsskador. Alex Forrest, själv brandman och advokat, hoppas att Sverige blir nästa land att erkänna sambandet.

– Det spelar ingen roll om en brandman dör i en brasa eller av effekten av hundra brasor. I båda fallen är hans död orsakad av yrket.

Den dödande röken består i allt större utsträckning av plaster, säger han.

– Alla studier visar att vi brandmän har en ökad risk att få cancer. Vi försöker skydda oss själva så mycket som möjligt. Men blir vi sjuka ska vi också ha kompensation, säger Alex Forrest.

Förutom personlig skyddsutrustning, noggrann dusch och klädestvätt i speciell tvättmaskin efter varje brand, borde brandmän regelmässigt undersökas för sådan cancer som går att upptäcka tidigt, anser Virginia Weaver.

Jan Wisén, ordförande för den nybildade insamlingsstiftelsen Brandmännens cancerfond, avslutar seminariet i Älvsjö med orden:

– Visst har vi länge vetat att brandrök är farlig. Nu vet vi att vi inte vet tillräckligt. Vi behöver forska mer, göra mer för att motverka den här trenden och verka för att cancer bland brandmän blir reglerat som arbetsskada.

  

---

För dig som prenumerant, logga in för att läsa fler artiklar om brandmän i fara:

Läs mer: Cancer – ett större hot än flammorna

Läs mer: ”Jag trodde att jag skulle stryka med”

Läs mer: Så klär sig brandmän

---

Prenumerera på Arbetarskydd

Elisabet Örnerborg

Kommentarer

Välkommen att säga din mening på Arbetarskydd.

Principen för våra regler är enkel: visa respekt för de personer vi skriver om och andra läsare som kommenterar artiklarna. Alla kommentarer modereras efter publiceringen av Arbetarskydd eller av oss anlitad personal.

  Kommentarer

Arbetsmiljö